Đến nội dung


Hình ảnh

[AO]Bài 03: Giới thiệu các lệnh vẽ


 • Please log in to reply
232 replies to this topic

#221 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 24 June 2016 - 01:42 AM

Đã set bạn V? Trung ??c lên level tiếp theo
 • 0

#222 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 07 July 2016 - 09:36 AM

Đã set bạn xqkhanh lên level tiếp theo
 • 0

#223 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 12 July 2016 - 08:54 AM

Đã set bạn thao5939 lên level tiếp theo
 • 0

#224 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 20 July 2016 - 10:10 PM

Đã set bạn bnut43c4 lên level tiếp theo
 • 0

#225 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 24 July 2016 - 03:50 PM

Đã set bạn Minh Toàn lên level tiếp theo
 • 0

#226 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 29 July 2016 - 02:16 PM

Đã set bạn Tùng Tôm lên level tiếp theo
 • 0

#227 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 03 August 2016 - 01:01 PM

Đã set bạn phitruong.kta lên level tiếp theo
 • 0

#228 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 05 August 2016 - 08:19 PM

Đã set bạn ntttrang139 lên level tiếp theo
 • 0

#229 hungcuongxmct

hungcuongxmct

  Edu level: ao10

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 August 2016 - 02:17 PM

Cho em gửi bài tập số 3.http://www.cadviet.c...32_drawing3.dwg


 • 0

#230 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 07 August 2016 - 03:55 PM

Đã set bạn lên level tiếp theo
 • 0

#231 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 27 August 2016 - 04:48 PM

Đã set bạn lnam193 lên level tiếp theo
 • 0

#232 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 15 November 2016 - 06:27 PM

Đã set bạn manhnghiem lên level tiếp theo
 • 0

#233 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 15 November 2016 - 10:49 PM

Đã set bạn transang7188 lên level tiếp theo
 • 0