Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
cad2080

Làm sao viết tiếng việt trên thanh command

Các bài được khuyến nghị

1 . Bạn k nên giục giã kiểu như vậy. Người ta giúp được - người ta thích giúp thì người ta đã trả lời ngay rồi. Người ta không giúp được - không thích giúp thì bạn có re-up bao nhiêu cũng vậy

 

2. Về câu hỏi của bạn, có 2 cách :

- Bật F12 (dynamic mode) để viết chữ ngay tại con trỏ chuột

- Sửa code 1 tí


(defun Text (pt hgt str) 
(entmakex (list (cons 0 "TEXT")
(cons 10 pt)
(cons 11 pt) 
(cons 40 hgt)
(cons 72 0) ; lower left justified
(cons 1 str)))
)

(defun c:dtxx (/ *ERROR* osave c txtstr txtsz)

(defun *ERROR* (msg)
(setvar "OSMODE" osave)
(princ)
)

(setq osave (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq txtsz (getvar "TEXTSIZE"))
(setq c (getpoint "\nSelect location: "))
(initget 129)
(setq txtstr (Lisped "Oanh chu vao day"))   ;Sua cho nay thoi
(terpri)
(terpri)
(Text c txtsz txtstr)
(setvar "OSMODE" osave)
(princ) )

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hoặc chỉnh chút như này:

 

(defun Text (pt hgt str)
(entmakex (list (cons 0 "TEXT")
(cons 10 pt)
(cons 11 pt)
(cons 40 hgt)
(cons 72 0) ; lower left justified
(cons 1 str)))
)
(defun c:dtxx (/ *ERROR* osave c txtsz)
(defun *ERROR* (msg)
(setvar "OSMODE" osave)
(princ)
)
(setq osave (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq txtsz (getvar "TEXTSIZE"))
(setq c (getpoint "\nSelect location: "))
(initget 129)
;(setq txtstr (getstring T "\nText: "))
(terpri)
(terpri)
(Text c txtsz ".") ;sua dong nay
(setvar "OSMODE" osave)
(command ".DDEDIT" "last" "") ;them dong nay
(princ) ) 

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hoặc chỉnh chút như này:


(defun Text (pt hgt str)
(entmakex (list (cons 0 "TEXT")
(cons 10 pt)
(cons 11 pt)
(cons 40 hgt)
(cons 72 0) ; lower left justified
(cons 1 str)))
)
(defun c:dtxx (/ *ERROR* osave c txtsz)
(defun *ERROR* (msg)
(setvar "OSMODE" osave)
(princ)
)
(setq osave (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq txtsz (getvar "TEXTSIZE"))
(setq c (getpoint "\nSelect location: "))
(initget 129)
;(setq txtstr (getstring T "\nText: "))
(terpri)
(terpri)
(Text c txtsz ".") ;sua dong nay
(setvar "OSMODE" osave)
(command ".DDEDIT" "last" "") ;them dong nay
(princ) )

Thay vì viết text ra rồi DDEDIT -> mình viết luôn text ra luôn anh ạ, code cũng gọn gàng


(defun c:dtxx ()
(command "dtext" pause "" "")
) 

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hoặc chỉnh chút như này:


(defun Text (pt hgt str)
(entmakex (list (cons 0 "TEXT")
(cons 10 pt)
(cons 11 pt)
(cons 40 hgt)
(cons 72 0) ; lower left justified
(cons 1 str)))
)
(defun c:dtxx (/ *ERROR* osave c txtsz)
(defun *ERROR* (msg)
(setvar "OSMODE" osave)
(princ)
)
(setq osave (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq txtsz (getvar "TEXTSIZE"))
(setq c (getpoint "\nSelect location: "))
(initget 129)
;(setq txtstr (getstring T "\nText: "))
(terpri)
(terpri)
(Text c txtsz ".") ;sua dong nay
(setvar "OSMODE" osave)
(command ".DDEDIT" "last" "") ;them dong nay
(princ) )

thật sự cảm ơn các bác.rất may mắn cho e là được 3 cao thủ của diễn đàn giúp đỡ.nhưng các bác có thể thêm chiều cao 2.5 nhưng chiều cao này phụ thuộc vào dimscale

ví dụ như h (* 2.5 (getvar 'dimscale))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thật sự cảm ơn các bác.rất may mắn cho e là được 3 cao thủ của diễn đàn giúp đỡ.nhưng các bác có thể thêm chiều cao 2.5 nhưng chiều cao này phụ thuộc vào dimscale

ví dụ như h (* 2.5 (getvar 'dimscale))

Thêm 1 tí vào code thôi bạn :

(defun c:dtxx ()
(command "dtext" pause (* 2.5 (getvar 'dimscale)) "")
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×