Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

[AO]Bài 07: Layout - Plot


 • Please log in to reply
150 replies to this topic

#121 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 20 July 2016 - 09:12 PM

Đã set bạn cao0982 lên level tiếp theo
 • 0

#122 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 29 July 2016 - 04:19 PM

Đã set bạn transonepu lên level tiếp theo
 • 0

#123 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 04 August 2016 - 04:48 PM

Đã set bạn Tùng Tôm lên level tiếp theo
 • 0

#124 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 06 August 2016 - 09:34 AM

Đã set bạn ntttrang139 lên level tiếp theo
 • 0

#125 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 15 August 2016 - 08:22 PM

Đã set bạn thao5939 lên level tiếp theo
 • 0

#126 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 27 August 2016 - 04:58 PM

Đã set bạn lnam193 lên level tiếp theo
 • 0

#127 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 14 September 2016 - 11:43 AM

Đã set bạn phitruong.kta lên level tiếp theo
 • 0

#128 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 27 September 2016 - 10:34 AM

Đã set bạn hungcuongxmct lên level tiếp theo
 • 0

#129 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 29 September 2016 - 10:33 PM

Đã set bạn dovantoan2604 lên level tiếp theo
 • 0

#130 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 29 September 2016 - 11:46 PM

Đã set bạn tuananhyeuque.1993 lên level tiếp theo
 • 0

#131 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 06 November 2016 - 10:01 PM

Đã set bạn bnut43c4 lên level tiếp theo
 • 0

#132 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 15 November 2016 - 09:24 PM

Đã set bạn manhnghiem lên level tiếp theo
 • 0

#133 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 13 December 2016 - 12:05 PM

Đã set bạn missposalad lên level tiếp theo
 • 0

#134 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 04 January 2017 - 04:00 PM

Đã set bạn dangcxtybg lên level tiếp theo
 • 0

#135 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 07 January 2017 - 05:31 PM

Đã set bạn khanhtruong lên level tiếp theo
 • 0

#136 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 26 January 2017 - 08:23 PM

Đã set bạn baochau3008 lên level tiếp theo
 • 0

#137 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 04 February 2017 - 10:58 PM

Đã set bạn 81302604 lên level tiếp theo
 • 0

#138 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 26 February 2017 - 10:59 PM

Đã set bạn anhtutran71291 lên level tiếp theo
 • 0

#139 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 27 February 2017 - 01:10 AM

Đã set bạn nguyenvancuong44ak lên level tiếp theo
 • 0

#140 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 08 March 2017 - 01:57 PM

Đã set bạn datprforeveralone lên level tiếp theo
 • 0