Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

[AO]Bài 04: Lệnh tắt - Và các cách nhập liệu


 • Please log in to reply
179 replies to this topic

#121 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 06 April 2016 - 02:43 PM

Đã set bạn solecao lên level tiếp theo
 • 0

#122 haidanghoang168

haidanghoang168

  Edu level: ao10

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 11 April 2016 - 05:11 PM

Anh ơi anh set giùm em lên bài 5 với.


 • 0

#123 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 11 April 2016 - 10:37 PM

Đã set bạn lên level tiếp theo
 • 0

#124 nguyentuan114

nguyentuan114

  Edu level: ao9

 • Members
 • Pip
 • 12 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 April 2016 - 04:24 PM

anh ơi!! cho em nôp bài150995_20160414_162232.png


 • 0

#125 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 14 April 2016 - 06:59 PM

Đã set bạn lên level tiếp theo
 • 0

#126 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 03 May 2016 - 08:57 PM

Đã set bạn nguyentinht9294 lên level tiếp theo
 • 0

#127 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 05 May 2016 - 08:17 AM

Đã set bạn Baubibao94 lên level tiếp theo
 • 0

#128 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 21 May 2016 - 07:06 AM

Đã set bạn ndungc11 lên level tiếp theo
 • 0

#129 AnhNT72

AnhNT72

  Edu level: ao10

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 25 May 2016 - 01:25 AM

Mình đã email bài tập 4. Mod kiểm tra và set cho mình lên bài 5 nhé. Cảm ơn Mod.


 • 0

#130 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 25 May 2016 - 07:54 PM

Đã set bạn lên level tiếp theo
 • 0

#131 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 26 May 2016 - 04:28 PM

Đã set bạn hoangvinh902 lên level tiếp theo
 • 0

#132 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 02 June 2016 - 03:14 PM

Đã set bạn kimvinh289 lên level tiếp theo
 • 0

#133 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 08 June 2016 - 11:27 PM

Đã set bạn dovantoan2604 lên level tiếp theo
 • 0

#134 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 22 June 2016 - 11:22 AM

Đã set bạn quanquybcav lên level tiếp theo
 • 0

#135 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 04 July 2016 - 04:37 PM

Đã set bạn V? Trung ??c lên level tiếp theo
 • 0

#136 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 04 July 2016 - 09:49 PM

Đã set bạn thanhhoaia5 lên level tiếp theo
 • 0

#137 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 08 July 2016 - 01:50 PM

Đã set bạn xqkhanh lên level tiếp theo
 • 0

#138 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 13 July 2016 - 05:45 PM

Đã set bạn thao5939 lên level tiếp theo
 • 0

#139 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 24 July 2016 - 04:43 PM

Đã set bạn Minh Toàn lên level tiếp theo
 • 0

#140 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 29 July 2016 - 03:47 PM

Đã set bạn transonepu lên level tiếp theo
 • 0