Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

[AO]Bài 08: Tính năng mở rộng của các lệnh cơ bản


 • Please log in to reply
101 replies to this topic

#81 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 06 November 2016 - 10:03 PM

Đã set bạn bnut43c4 lên level tiếp theo
 • 0

#82 tranthuong

tranthuong

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 23 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 07 November 2016 - 08:43 PM

1 khóa học này trong bao lâu và chi phí bao nhiêu vậy ad?
các video bài giảng có tải về xem đc k?


 • 0

#83 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 09 November 2016 - 01:13 AM

Khóa học này học phí là 300k.
Học tối đa trong 6 tháng.
Không tải được video bài giảng.

Để biết thêm chi tiết, bạn đăng ký, sẽ có email gửi tới bạn về các thông tin về khóa học.
 • 0

#84 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 17 November 2016 - 09:31 PM

Đã set bạn manhnghiem lên level tiếp theo
 • 0

#85 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 13 December 2016 - 12:08 PM

Đã set bạn missposalad lên level tiếp theo
 • 0

#86 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 08 January 2017 - 10:31 AM

Đã set bạn dangcxtybg lên level tiếp theo
 • 0

#87 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 08 January 2017 - 02:48 PM

Đã set bạn khanhtruong lên level tiếp theo
 • 0

#88 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 26 January 2017 - 08:23 PM

Đã set bạn baochau3008 lên level tiếp theo
 • 0

#89 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 05 February 2017 - 01:26 AM

Đã set bạn 81302604 lên level tiếp theo
 • 0

#90 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 26 February 2017 - 11:01 PM

Đã set bạn anhtutran71291 lên level tiếp theo
 • 0

#91 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 27 February 2017 - 01:20 AM

Đã set bạn nguyenvancuong44ak lên level tiếp theo
 • 0

#92 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 10 March 2017 - 02:26 PM

Đã set bạn datprforeveralone lên level tiếp theo
 • 0

#93 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 26 March 2017 - 10:50 PM

Đã set bạn tntan92 lên level tiếp theo
 • 0

#94 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 02 April 2017 - 09:33 PM

Đã set bạn transang7188 lên level tiếp theo
 • 0

#95 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 15 April 2017 - 07:35 AM

Đã set bạn tanh1503 lên level tiếp theo
 • 0

#96 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2017 - 05:42 PM

Đã set bạn phtai0903 lên level tiếp theo
 • 0

#97 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 25 April 2017 - 07:37 PM

Đã set bạn trancuongvn95 lên level tiếp theo
 • 0

#98 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 17 June 2017 - 11:28 AM

Đã set bạn ngoctuyenngaoda lên level tiếp theo
 • 0

#99 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 28 June 2017 - 12:59 AM

Đã set bạn duongxuantho lên level tiếp theo
 • 0

#100 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 277 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)

Đã gửi 19 July 2017 - 11:53 PM

Đã set bạn homanhcuong16 lên level tiếp theo
 • 0