Jump to content
Invision Community
haiphongonline

Block Super Hatch

Recommended Posts

Các mẫu Block Super Hatch (file đính kèm bên dưới - các mẫu có sẵn)

Thực hiện: Menu --> Express --> Draw --> Super Hatch --> Block (hoặc Select existing --> chọn đối tượng block, làm tương tự với imge, xref, wipeout) --> enter --> chọn vùng hatch --> enter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Doan Van Ha    2,713

Ở dưới bài trả lời của bạn có nút "Upload fie đính kèm". Bạn tick vào đó, rồi chọn file cad, sau đó upload.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các mẫu Block Super Hatch (file đính kèm bên dưới - các mẫu có sẵn)

Thực hiện: Menu --> Express --> Draw --> Super Hatch --> Block (hoặc Select existing --> chọn đối tượng block, làm tương tự với imge, xref, wipeout) --> enter --> chọn vùng hatch --> enter

máy của mình ko có lệnh "superhatch" mình đã cài express tool vậy làm cách nào để cài được lệnh superhatch vậy bạn??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các mẫu Block Super Hatch (file đính kèm bên dưới - các mẫu có sẵn)

Thực hiện: Menu --> Express --> Draw --> Super Hatch --> Block (hoặc Select existing --> chọn đối tượng block, làm tương tự với imge, xref, wipeout) --> enter --> chọn vùng hatch --> enter

mình đã cài express tool rồi, nhưng ko có sài được superhatch, vậy lỗi do đâu bạn có thể chỉ giúp mình được ko. xin cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×