Rated 5/5 based on 240179 internet user reviews

Jump to content


Change Photo
- - - - -

Phần mềm lập bảng tổng hợp thống k thp:


 • Please log in to reply
10 replies to this topic

#1 autosoft

autosoft

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 posts
Danh tiếng: 2 (bnh thường)

Gửi vào 08 October 2008 - 07:50 PM

Phần mềm lập bảng tổng hợp thống k thp:
+ Chạy trn mi trường AutoCad từ 2007 trở ln. (chạy tốt trn cad2k7, cn > 2k7 th mnh chưa test?!, về nguyn tắc l chạy được)
+ Hỗ trợ sửa chữa, thay thế, cập nhật bảng thống k đ tạo.
+ Xy dựng cơ sở dữ liệu cc loại thp độc lập. Nghĩa l sẽ cho php người dng c thể tạo v chỉnh sửa cc chủng loại thp theo yu cầu ring. Dữ liệu thp được lưu trữ trong file autListSteel.ltd đi km v bạn c thể chia sẻ file ny cho mọi người.
+ Tạo nhm thp, v tổng hợp kết quả theo nhm.
+ Đơn giản, gọn nhẹ, khng cần ci đặt.
+ Tnh ty biến của chương trnh tốt v đang tiếp tục hon thiện.

Hướng dẫn sử dụng:
- Download về my bạn, giải nn (*.zip).
- Khởi động Autocad v sử dụng lệnh Appload (ap), browse đến thư mục bạn vừa giải nn, chọn file: autListSteel.arx v click vo nt Load.
- Để autocad tự động load tiện ch ny, bạn Click vo Contents v tiếp đ Click vo Add để thm file ny vo danh sch.
- File autListSteel.ltd l file chứa dữ liệu về cc loại thp, bạn khng được đổi tn, đặt n cng thư mục với file kia (autListSteel.arx)

Tập lệnh:
- BT: Lệnh ny dng để tạo, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu về cc loại thp. Bạn c thể thm mới cc loại thp, kch thước, trọng lượng từng loại.
- VT: Lập v vẽ bảng thống k khối lượng. Sử dụng cơ sở dữ liệu thp bạn đ tạo từ trước v lập bảng thống k, sau đ vẽ ra autocad.
- HT: Hiệu chỉnh bảng tổng hợp khối lượng đ c.

Ch :
- Cơ sở dữ liệu thp mới chỉ c một vi loại thp, bạn cần thm vo cc loại thp theo yu cầu ring (theo TCVN hoặc bất cứ tiu chuẩn no bạn muốn). Mọi người c thể tải ln mạng để chia sẻ với mọi người dng chung.
- Khi lập bảng thống k thp, ch , mỗi loại thp (hạng mục) cần phải đặt trong một nhm (Nhm hạng mục). V dụ thanh số 1, thanh số 2 đặt trong nhm chi tiết A,...
- Phin bản ny chỉ hỗ trợ Font Unicode, do đ, khi xuất bản vẽ, bạn nn chọn Font Unicode để vẽ, (v dụ: Arial, Time New Roman, Tahoma,...). Sẽ hỗ trợ Font TCVN ở cc phin bản sau.
- Tỉ lệ mặc định l 1:1. Bạn cần chọn lại tỉ lệ khi vẽ.
- Khi explode bảng khối lượng, bạn khng thể dng lệnh HT để hiệu chỉnh.
- C thể dng lệnh ED (của autocad), tm đến đối tượng cần điều chỉnh để sửa nội dung của bảng khối lượng.
- Nếu c lỗi, vui lng ghi lại cc bước gy lỗi cho mnh để hon thiện chương trnh.
- Nếu bạn no khng down được, c thể email cho mnh để mnh gửi file.

download here
 • 1
AcDbEntity

#2 phamthanhtan

phamthanhtan

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 posts
Danh tiếng: 4 (bnh thường)

Gửi vào 08 October 2008 - 11:35 PM

Phần mềm lập bảng tổng hợp thống k thp:
+ Chạy trn mi trường AutoCad từ 2007 trở ln. (chạy tốt trn cad2k7, cn > 2k7 th mnh chưa test?!, về nguyn tắc l chạy được)
+ Hỗ trợ sửa chữa, thay thế, cập nhật bảng thống k đ tạo.
+ Xy dựng cơ sở dữ liệu cc loại thp độc lập. Nghĩa l sẽ cho php người dng c thể tạo v chỉnh sửa cc chủng loại thp theo yu cầu ring. Dữ liệu thp được lưu trữ trong file autListSteel.ltd đi km v bạn c thể chia sẻ file ny cho mọi người.
+ Tạo nhm thp, v tổng hợp kết quả theo nhm.
+ Đơn giản, gọn nhẹ, khng cần ci đặt.
+ Tnh ty biến của chương trnh tốt v đang tiếp tục hon thiện.

Hướng dẫn sử dụng:
- Download về my bạn, giải nn (*.zip).
- Khởi động Autocad v sử dụng lệnh Appload (ap), browse đến thư mục bạn vừa giải nn, chọn file: autListSteel.arx v click vo nt Load.
- Để autocad tự động load tiện ch ny, bạn Click vo Contents v tiếp đ Click vo Add để thm file ny vo danh sch.
- File autListSteel.ltd l file chứa dữ liệu về cc loại thp, bạn khng được đổi tn, đặt n cng thư mục với file kia (autListSteel.arx)

Tập lệnh:
- BT: Lệnh ny dng để tạo, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu về cc loại thp. Bạn c thể thm mới cc loại thp, kch thước, trọng lượng từng loại.
- VT: Lập v vẽ bảng thống k khối lượng. Sử dụng cơ sở dữ liệu thp bạn đ tạo từ trước v lập bảng thống k, sau đ vẽ ra autocad.
- HT: Hiệu chỉnh bảng tổng hợp khối lượng đ c.

Ch :
- Cơ sở dữ liệu thp mới chỉ c một vi loại thp, bạn cần thm vo cc loại thp theo yu cầu ring (theo TCVN hoặc bất cứ tiu chuẩn no bạn muốn). Mọi người c thể tải ln mạng để chia sẻ với mọi người dng chung.
- Khi lập bảng thống k thp, ch , mỗi loại thp (hạng mục) cần phải đặt trong một nhm (Nhm hạng mục). V dụ thanh số 1, thanh số 2 đặt trong nhm chi tiết A,...
- Phin bản ny chỉ hỗ trợ Font Unicode, do đ, khi xuất bản vẽ, bạn nn chọn Font Unicode để vẽ, (v dụ: Arial, Time New Roman, Tahoma,...). Sẽ hỗ trợ Font TCVN ở cc phin bản sau.
- Tỉ lệ mặc định l 1:1. Bạn cần chọn lại tỉ lệ khi vẽ.
- Khi explode bảng khối lượng, bạn khng thể dng lệnh HT để hiệu chỉnh.
- C thể dng lệnh ED (của autocad), tm đến đối tượng cần điều chỉnh để sửa nội dung của bảng khối lượng.
- Nếu c lỗi, vui lng ghi lại cc bước gy lỗi cho mnh để hon thiện chương trnh.
- Nếu bạn no khng down được, c thể email cho mnh để mnh gửi file.

download here

nếu c thể Pc cho chỉ dẫn cụ thể nh...em thấy ci ny hay nhung ko chắc n c thể thay ci CIC truyền thống ko?
monh pc tận tnh gip đỡ
cảm ơn Pc!
 • 0
Devon:"V mn v phi v ảnh v tm...khng phải quan cũng chẳng phải dn...thch tới đu th đến, thch dừng ở đu th dừng...chỉ l gi"
Ty Phong.

#3 vuminhtuan

vuminhtuan

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 18 posts
Danh tiếng: 5 (bnh thường)

Gửi vào 11 March 2010 - 10:18 AM

Sao khi Click vo download th n chuyển qua 1 trang Excel vậy bạn ơi !
Bạn up lại cho anh - em đi !
Email của mnh : tuanthietkexd@gmail.com
 • 0

#4 atuan45clc

atuan45clc

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 03 April 2010 - 11:37 AM

Phần mềm lập bảng tổng hợp thống k thp:
+ Chạy trn mi trường AutoCad từ 2007 trở ln. (chạy tốt trn cad2k7, cn > 2k7 th mnh chưa test?!, về nguyn tắc l chạy được)
+ Hỗ trợ sửa chữa, thay thế, cập nhật bảng thống k đ tạo.
+ Xy dựng cơ sở dữ liệu cc loại thp độc lập. Nghĩa l sẽ cho php người dng c thể tạo v chỉnh sửa cc chủng loại thp theo yu cầu ring. Dữ liệu thp được lưu trữ trong file autListSteel.ltd đi km v bạn c thể chia sẻ file ny cho mọi người.
+ Tạo nhm thp, v tổng hợp kết quả theo nhm.
+ Đơn giản, gọn nhẹ, khng cần ci đặt.
+ Tnh ty biến của chương trnh tốt v đang tiếp tục hon thiện.

Hướng dẫn sử dụng:
- Download về my bạn, giải nn (*.zip).
- Khởi động Autocad v sử dụng lệnh Appload (ap), browse đến thư mục bạn vừa giải nn, chọn file: autListSteel.arx v click vo nt Load.
- Để autocad tự động load tiện ch ny, bạn Click vo Contents v tiếp đ Click vo Add để thm file ny vo danh sch.
- File autListSteel.ltd l file chứa dữ liệu về cc loại thp, bạn khng được đổi tn, đặt n cng thư mục với file kia (autListSteel.arx)

Tập lệnh:
- BT: Lệnh ny dng để tạo, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu về cc loại thp. Bạn c thể thm mới cc loại thp, kch thước, trọng lượng từng loại.
- VT: Lập v vẽ bảng thống k khối lượng. Sử dụng cơ sở dữ liệu thp bạn đ tạo từ trước v lập bảng thống k, sau đ vẽ ra autocad.
- HT: Hiệu chỉnh bảng tổng hợp khối lượng đ c.

Ch :
- Cơ sở dữ liệu thp mới chỉ c một vi loại thp, bạn cần thm vo cc loại thp theo yu cầu ring (theo TCVN hoặc bất cứ tiu chuẩn no bạn muốn). Mọi người c thể tải ln mạng để chia sẻ với mọi người dng chung.
- Khi lập bảng thống k thp, ch , mỗi loại thp (hạng mục) cần phải đặt trong một nhm (Nhm hạng mục). V dụ thanh số 1, thanh số 2 đặt trong nhm chi tiết A,...
- Phin bản ny chỉ hỗ trợ Font Unicode, do đ, khi xuất bản vẽ, bạn nn chọn Font Unicode để vẽ, (v dụ: Arial, Time New Roman, Tahoma,...). Sẽ hỗ trợ Font TCVN ở cc phin bản sau.
- Tỉ lệ mặc định l 1:1. Bạn cần chọn lại tỉ lệ khi vẽ.
- Khi explode bảng khối lượng, bạn khng thể dng lệnh HT để hiệu chỉnh.
- C thể dng lệnh ED (của autocad), tm đến đối tượng cần điều chỉnh để sửa nội dung của bảng khối lượng.
- Nếu c lỗi, vui lng ghi lại cc bước gy lỗi cho mnh để hon thiện chương trnh.
- Nếu bạn no khng down được, c thể email cho mnh để mnh gửi file.

download here

Link die roi. Gửi lai cho minh nhe atuan45clc@yah.com
 • 0

#5 phamthanhtan

phamthanhtan

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 posts
Danh tiếng: 4 (bnh thường)

Gửi vào 03 April 2010 - 01:04 PM

Link die roi. Gửi lai cho minh nhe atuan45clc@yah.com

STCAD42 của CIC
bonus phần thống k thp.chỉnh sửa v tư.
 • 0
Devon:"V mn v phi v ảnh v tm...khng phải quan cũng chẳng phải dn...thch tới đu th đến, thch dừng ở đu th dừng...chỉ l gi"
Ty Phong.

#6 namseo53

namseo53

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 05 April 2010 - 03:59 PM

cm ơn bạn đ pt bi
 • 0

#7 htrungcd06b

htrungcd06b

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 24 June 2010 - 03:56 PM

Phần mềm lập bảng tổng hợp thống k thp:
+ Chạy trn mi trường AutoCad từ 2007 trở ln. (chạy tốt trn cad2k7, cn > 2k7 th mnh chưa test?!, về nguyn tắc l chạy được)
+ Hỗ trợ sửa chữa, thay thế, cập nhật bảng thống k đ tạo.
+ Xy dựng cơ sở dữ liệu cc loại thp độc lập. Nghĩa l sẽ cho php người dng c thể tạo v chỉnh sửa cc chủng loại thp theo yu cầu ring. Dữ liệu thp được lưu trữ trong file autListSteel.ltd đi km v bạn c thể chia sẻ file ny cho mọi người.
+ Tạo nhm thp, v tổng hợp kết quả theo nhm.
+ Đơn giản, gọn nhẹ, khng cần ci đặt.
+ Tnh ty biến của chương trnh tốt v đang tiếp tục hon thiện.

Hướng dẫn sử dụng:
- Download về my bạn, giải nn (*.zip).
- Khởi động Autocad v sử dụng lệnh Appload (ap), browse đến thư mục bạn vừa giải nn, chọn file: autListSteel.arx v click vo nt Load.
- Để autocad tự động load tiện ch ny, bạn Click vo Contents v tiếp đ Click vo Add để thm file ny vo danh sch.
- File autListSteel.ltd l file chứa dữ liệu về cc loại thp, bạn khng được đổi tn, đặt n cng thư mục với file kia (autListSteel.arx)

Tập lệnh:
- BT: Lệnh ny dng để tạo, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu về cc loại thp. Bạn c thể thm mới cc loại thp, kch thước, trọng lượng từng loại.
- VT: Lập v vẽ bảng thống k khối lượng. Sử dụng cơ sở dữ liệu thp bạn đ tạo từ trước v lập bảng thống k, sau đ vẽ ra autocad.
- HT: Hiệu chỉnh bảng tổng hợp khối lượng đ c.

Ch :
- Cơ sở dữ liệu thp mới chỉ c một vi loại thp, bạn cần thm vo cc loại thp theo yu cầu ring (theo TCVN hoặc bất cứ tiu chuẩn no bạn muốn). Mọi người c thể tải ln mạng để chia sẻ với mọi người dng chung.
- Khi lập bảng thống k thp, ch , mỗi loại thp (hạng mục) cần phải đặt trong một nhm (Nhm hạng mục). V dụ thanh số 1, thanh số 2 đặt trong nhm chi tiết A,...
- Phin bản ny chỉ hỗ trợ Font Unicode, do đ, khi xuất bản vẽ, bạn nn chọn Font Unicode để vẽ, (v dụ: Arial, Time New Roman, Tahoma,...). Sẽ hỗ trợ Font TCVN ở cc phin bản sau.
- Tỉ lệ mặc định l 1:1. Bạn cần chọn lại tỉ lệ khi vẽ.
- Khi explode bảng khối lượng, bạn khng thể dng lệnh HT để hiệu chỉnh.
- C thể dng lệnh ED (của autocad), tm đến đối tượng cần điều chỉnh để sửa nội dung của bảng khối lượng.
- Nếu c lỗi, vui lng ghi lại cc bước gy lỗi cho mnh để hon thiện chương trnh.
- Nếu bạn no khng down được, c thể email cho mnh để mnh gửi file.

download here


 • 0

#8 nhat_uct

nhat_uct

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 25 June 2010 - 06:48 PM

C thể gửi mnh 1 bản theo địa chỉ mail : nqn.uct2@gmail.com . Tks
 • 0

#9 ngoctuanph

ngoctuanph

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 04 October 2010 - 11:13 AM

Mnh cũng đang cần phần mềm thống k thp cad07, ai c gửi gip mnh 1 bản với nh. tk so much.
Mail mnh l: ngoctuanpro87@gmail.com
 • 0

#10 phanmanhhanghean

phanmanhhanghean

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 11 November 2010 - 11:49 PM

bạn ơi link die rồi bạn c thể post lại được ko bạn
thanks
 • 0

#11 loinv

loinv

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 61 posts
Danh tiếng: 19 (tm tạm)

Gửi vào 13 November 2010 - 11:10 PM

Link của bạn ny c mỗi ci ảnh thi ?!
Mnh thấy TipPro(Free) thống k thp rất hay:Chỉnh sửa, xuất sang CAD, tạo thống k cấu kiện giống cấu kiện đ c trươc đ(Trong cng file TKT)
Cc bạn c thể vo đy để tải về, cng khm ph nh!
http://www.xaydung.net.vn/
hoặc link tải trực tiếp:
http://www.xaydung.n...IP/TipSetup.exe
 • 0