Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Nhờ sửa] Lisp gọi Block để rút ngắn đoạn hiển thị dưới dòng command


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 namnhim

namnhim

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 16 September 2012 - 09:01 PM

Nhờ các bác sửa giúp em code dưới đây, để khi gọi lệnh CG thì phần hiển thị nội dung ở dòng command dưới màn hình không hiển thị phần phần đánh dấu màu đỏ bên dưới đây:
Command: CG
CHON GOC TRAI-DUOI BAN VEUnknown command "CG". Press F1 for help. (chỗ này nó báo lỗi gì vậy nhỉ?)
Unknown command "N". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
Unknown command "N". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
Unknown command "N". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
Unknown command "N". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
Unknown command "N". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
Unknown command "N". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
CHON TY LE BAN VE (100 : 200 : 250 : 500 : 1000 : 2000) :200
nil


(defun C:CG (/ VERSION D V DIEMCHEN TENFILE DUONGDAN LOAIHS MSTL)
(command "cmdecho" 0)
(command "osnap" "none")
(setq DIEMCHEN (getpoint "CHON GOC TRAI-DUOI BAN VE"))
(chenkhung DIEMCHEN) ;VE CAC KHUNG TY LE CHUAN DE DINH HUONG
(setq MSTL
(getreal
"\n CHON TY LE BAN VE (100 : 200 : 250 : 500 : 1000 : 2000) :"
)
)
;XOA CAC KHUNG DINH HUONG
(repeat 12
(command "_erase" (ssget "L") "")
)
;CHEN MAU HO SO VAO
(setq VERSION (getvar "roamablerootprefix"))
(setq D (strlen VERSION))
(setq V (substr VERSION (- D 11) 1))
(setq DUONGDAN (strcat "c:\\program files\\AutoCAD 200"V"\\thu_vien\\"))
(setq LOAIHS "CapGiay")
(setq TENFILE (strcat LOAIHS (rtos MSTL 2 0) ".dwg"))
(ChenBlock DUONGDAN TENFILE DIEMCHEN (/ MSTL 1000))
) ;END DEFUN CG

(defun ChenBlock
(DUONGDAN TENFILE DIEMCHEN TYLE / TENCHEN)
(setq TENCHEN (strcat "*" DUONGDAN TENFILE))
(command "-insert" TENCHEN DIEMCHEN TYLE "0")
(Command "zoom" "e")
)
(defun TaoKhung (TEXT TYLE P1 P2 / TEXT TYLE P1 P2)
(command "-STYLE" "TEXTTRL" "VNI-AVO" TYLE "1" "0" "N" "N" "N")
(command "-text" "J" "BL" P2 "0" TEXT "")
(command "_rectang"
P1
P2
""
)
) ;END DEFUN
(defun ChenKhung (D / P1 P2)
(command "-layer" "s" "0" "" "")
(setq P1 (list (+ (car D) 17) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 25)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/100" 1 P1 P2)
(setq P1 (list (+ (car D) 34) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 45)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/200" 2 P1 P2)
(setq P1 (list (+ (car D) 42) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 57)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/250" 2.5 P1 P2)
(setq P1 (list (+ (car D) 84) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 112)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/500" 5 P1 P2)
(setq P1 (list (+ (car D) 168) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 225)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/1000" 10 P1 P2)
(setq P1 (list (+ (car D) 337) (cadr D)))
(setq P2 (list (car D) (+ (cadr D) 450)))
(TaoKhung " Khung ty le 1/2000" 20 P1 P2)
(Command "zoom" "e")
) ; end defun

 • 0

#2 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4330 Bài viết
Điểm đánh giá: 3832 (đỉnh cao)

Đã gửi 16 September 2012 - 09:17 PM

Nhờ các bác sửa giúp em code dưới đây, để khi gọi lệnh CG thì phần hiển thị nội dung ở dòng command dưới màn hình không hiển thị phần phần đánh dấu màu đỏ bên dưới đây:
Command: CG
CHON GOC TRAI-DUOI BAN VEUnknown command "CG". Press F1 for help. (chỗ này nó báo lỗi gì vậy nhỉ?)
Unknown command "N". Press F1 for help.
Unknown command "CG". Press F1 for help.
....

Bạn xem lại hàm taokhung , viết thừa đối số (Tue_NV đánh dấu màu đỏ là thừa)
(defun TaoKhung (TEXT TYLE P1 P2 / TEXT TYLE P1 P2)
(command "-STYLE" "TEXTTRL" "VNI-AVO" TYLE "1" "0" "N" "N" "N")
(command "-text" "J" "BL" P2 "0" TEXT "")
(command "_rectang"
P1
P2
""
)
)
 • 1

#3 namnhim

namnhim

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 16 September 2012 - 09:39 PM

cảm ơn anh Tue, e làm được rồi. còn đoạn này làm sao nó lại báo: CHON GOC TRAI-DUOI BAN VEUnknown command "CG". Press F1 for help.
 • 0

#4 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4330 Bài viết
Điểm đánh giá: 3832 (đỉnh cao)

Đã gửi 16 September 2012 - 09:43 PM

cảm ơn anh Tue, e làm được rồi. còn đoạn này làm sao nó lại báo: CHON GOC TRAI-DUOI BAN VEUnknown command "CG". Press F1 for help.

Do bị thừa 1 dấu "" ở đây :

(defun ChenKhung (D / P1 P2)
(command "-layer" "s" "0" "" "")
;;;;
 • 1

#5 namnhim

namnhim

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 16 September 2012 - 09:50 PM

oh, cảm ơn anh rất nhanh và nhiệt tình. em đã làm được rồi. chúc anh ngủ ngon!
 • 0