Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Chỉ giúp tôi cách lấy dữ liệu từ Dialog vào Lisp


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 toanmda

toanmda

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 10 October 2008 - 10:52 PM

Mình là lính mới tò te nên không biết gì, mọi người đừng cười nhé. Nhờ anh em trên Cadviet viết cho mình đoạn lisp lấy thông số nhập vào từ hộp thoại như sau:
http://www.cadviet.c...les/Cadviet.bmp
- File cadviet.dcl
Line: dialog {
label = "Cadviet";
:boxed_column {
label = "Toa do A";
: edit_box { label = "Xa"; edit_width = 6; key = "Xa"; }
: edit_box { label = "Ya"; edit_width = 6; key = "Ya"; }
}
:boxed_column {
label = "Toa do B";
: edit_box { label = "Xb"; edit_width = 6; key = "Xb"; }
: edit_box { label = "Yb"; edit_width = 6; key = "Yb"; }
}
ok_cancel_err;
}
Và lisp sẽ vẽ ra một đoạn thẳng AB có toạ độ như đã nhập ở hộp thoại.
 • 0

#2 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 13 October 2008 - 12:56 PM

Mình là lính mới tò te nên không biết gì, mọi người đừng cười nhé. Nhờ anh em trên Cadviet viết cho mình đoạn lisp lấy thông số nhập vào từ hộp thoại như sau:
........
Và lisp sẽ vẽ ra một đoạn thẳng AB có toạ độ như đã nhập ở hộp thoại.


Bạn dùng thử LISP này nhé.
Chú ý : LISP chưa kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu người dùng nhập vào, nếu nhập giá trị không phải là số thì sẽ bi lỗi.
Ex: "123ab", "15 00", ...
Nhớ các cao thủ bổ sung dùm.
(defun c:DrawLine (/ id status Pa Pb)
(setq id (load_dialog "cadviet.dcl"))
(if (not (new_dialog "Line" id))
(progn (unload_dialog id) (exit))
)
(SetDataDefault)
(action_tile "accept" "(GetData)(done_dialog 3)")
(setq status (start_dialog))
(if (= status 3)
(progn
(draw_line)
(unload_dialog id)
(princ)
)
)

)

(defun SetDataDefault()
(set_tile "Xa" "0") (set_tile "Ya" "500")
(set_tile "Xb" "1000") (set_tile "Yb" "1500")
)

(defun GetData(/ xa ya xb yb)
(setq xa (atof (get_tile "Xa"))
ya (atof (get_tile "Ya"))
xb (atof (get_tile "Xb"))
yb (atof (get_tile "Yb"))
Pa (list xa ya)
Pb (list xb yb) )
)

(defun draw_line()
(command "line" Pa Pb "")
(command "zoom" Pa Pb )
)


File cadviet.dcl của bạn.
Line: dialog {
label = "Cadviet";
:boxed_column {
label = "Toa do A";
: edit_box { label = "Xa"; edit_width = 6; key = "Xa"; }
: edit_box { label = "Ya"; edit_width = 6; key = "Ya"; }
}
:boxed_column {
label = "Toa do B";
: edit_box { label = "Xb"; edit_width = 6; key = "Xb"; }
: edit_box { label = "Yb"; edit_width = 6; key = "Yb"; }
}
ok_cancel_err;
}

 • 1