Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
aliosa

[Yêu cầu] Sửa lisp chọn đối tượng theo điều kiện

Các bài được khuyến nghị

Mình xin nhờ các bạn như sau:

Chọn một tập hợp các đối tượng trong bản vẽ.

Từ tập hợp đó tác ra:

- Tập ss1: Các đối tượng block có tên TC và lớp KE.

- Tập ss2: Các đối tượng ở lớp 1 và lớp 3

 

Mình đã viết thủ công như sau nhưng không được:

Nhược nhiểm:

- Phải chọn vùng bằng cách pick điểm.

- Không tạo chung được tập ss2 bao gồi các đối tượng ở lớp 1 và lớp 3 được (cái này mình dùng để xóa các đối tượng đi)

 

(setq diem1  (getpoint "Diem thu nhat...")
	diem2  (getpoint diem1 "Diem thu hai...")
(setq
  ss (ssget "_W" diem1 diem2 '((2 . "TC") (8 . "Ke")))
  ss1 (ssget "_W" diem1 diem2 '((8 . "1")))
  ss2 (ssget "_W" diem1 diem2 '((8 . "3")))
)

 

Rất mong các bạn giúp đỡ !

 

P/s: mình đang tập viết LISP!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
(defun C:HA ()
(setq ss1 nil ss2 nil)
(if (setq ss1 (ssget '((-4 . "<OR") (-4 . "<AND") (2 . "TC") (8 . "Ke") (-4 . "AND>") (8 . "1,3") (-4 . "OR>"))))
 (foreach itm (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss1)))
 (if (/= (strcase (cdr (assoc 2 (entget itm)))) "TC")
  (progn
(or ss2 (setq ss2 (ssadd)))
(ssadd itm ss2)
(ssdel itm ss1))))))

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Để không pick điểm thì chọn tất cả các đối tượng trên bản vé nhưng vẫn đảm bảo điều kiênk lọc:

(ssget "X" '((2 . "TC") (8 . "Ke")))

 

Chọn các đối tượng ở lớp 1, 3 không pịk điểm

(ssget "x" '((-4 . "<OR")(8 . "1")(8 . "3")(-4 . "OR>")))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám ơn các bạn! Đã giúp mình sẽ test kết quả mà bạn Hà đã viết.

Còn hướng dẫn của bạn tien2005 mình thấy chưa đạt được mong muốn như sau:

- Bằng một lần chon không tách ra được hai tập chọn như mình đã nêu ra.

Rất cám ơn các bạn !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác


(defun C:HA ()
 (setq ss1 nil
ss2 nil
 )
 (if (setq ss1 (ssget
'((-4 . "<OR")
 (-4 . "<AND")
 (2 . "TC")
 (8 . "Ke")
 (-4 . "AND>")
 (8 . "1,3")
 (-4 . "OR>")
 )
)
   )
  (foreach itm (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss1)))
   (if (/= (strcase (cdr (assoc 2 (entget itm)))) "TC")
(progn
(or ss2 (setq ss2 (ssadd)))
(ssadd itm ss2)
(ssdel itm ss1)
)
   )
  )
 )
 (command ".erase" ss2 "")
)

Chân thành cảm ơn bạn HA. Mình thử test lisp bạn viết bằng cách thêm dòng bổ sung thêm dòng

(command ".erase" ss2 "")

vào chương trình như trên. Khi chạy chương trình không xóa được tập SS2. Không biết có lỗi gì nữa. Nhờ bạn kiểm tra giúp mình.

P/s: Tập ss1 là các Block có tên TC ở lớp KE mình sẽ dùng vào mục đích khác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn sửa dòng:

(if (/= (strcase (cdr (assoc 2 (entget itm)))) "TC")

Thành dòng:

(if (or (= (cdr (assoc 8 (entget itm))) "1") (= (cdr (assoc 8 (entget itm))) "3"))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chương trình chạy tốt! Cảm ơn bạn HA và các bạn! Chúc bạn sức khỏe và thành đạt.

Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn rất nhiều!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình xin hỏi thêm các bạn một chút:

Trên bản vẽ mình có một Block có chứa các TAG (File bản vẽ đính kèm)

Để lấy được giá trị của TAG có tên "Station" và "L_Wid" mình phải dùng lisp dưới đây để lấy giá trị(Cái này học mót trên diễn đàn). Có điều cái lisp mình viết dài quá. Nhất là khi Block có nhiều TAG.

Xin giúp:

- Viết một hàm để lấy giá trị theo tên TAG hoặc theo chỉ số của TAG ví dụ: (Gettag tên_TAG). Hàm nhỏ gọn càng tốt vì thường phải sử lý nhiều Block.

 

File bản vẽ: http://www.mediafire.com/?v11fm6wlbl7j0h7

P/s: Các bạn thông cảm, mình Upload bằng chức năng của diễn đàn nhưng bị lỗi, Mình sẽ kiểm tra lại.

(if (setq i -1
 ss (ssget '((2 . "xs_def2") (8 . "XSTA")))
  )
 (progn
  (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
   (setq
Station	(atof (cdr (ASSOC 1 (entget (entnext (entnext e))))))
L_Wid	(atof
	 (cdr (ASSOC
		 1
		 (entget
		  (entnext
		   (entnext
		    (entnext
			 (entnext
			  (entnext
			   (entnext
			    (entnext
				 (entnext
				  (entnext
				   (entnext (entnext e))
				  )
				 )
			    )
			   )
			  )

			 )
		    )
		   )
		  )
		 )
	    )
	 )
	)
   )
  )
 )
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hàm lấy value của tag, của block có ename là ent.

Còn nếu muốn dùng entnext thì bạn nên sử dụng thêm hàm while, chứ viết như bạn thì khi block có cỡ 100 att nó sẽ dài như... vạn lý trường thành.

(defun GetAtt (ent tag)
(vl-load-com)
(cdr (assoc tag (mapcar '(lambda (Att) (cons (vla-get-TagString Att) (vla-get-TextString Att)))
(vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent) 'GetAttributes)))))

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn bạn!

Mình tự đọc và học lisp thôi. Cũng không có kiến thức cơ bản nên có nhiều điều chưa rõ. Cảm ơn bạn nhiều. Khi nào có thời gian bạn chỉ giúp mình cách dùng entnext bằng hàm While nhé.

Chúc bạn sức khỏe và thành đạt !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đây bạn

(defun GetAtt (ent tag / lst)
(while (not (= (cdr (assoc 0 (entget (setq ent (entnext ent))))) "SEQEND"))
(setq lst (append lst (list (list (cdr (assoc 2 (entget ent))) (cdr (assoc 1 (entget ent))))))))
(cdr (assoc tag lst)))

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hàm chạy tốt rồi . Mình chỉ dùng được thôi, còn chưa hiểu code. Có lẽ hơi phức tạp chút... Cảm ơn các bạn !!! Phục các bạn quá !!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×