Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
ducmanh_gha

2 phần mềm viết bằng VBA for autocad

Các bài được khuyến nghị

Hiện nay chúng tôi đang tiến tới hoàn thành 2 phần mềm trên anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ

2 phần mềm đều được thiết kế trên VBA,giao diện dễ sử dụng,cơ sở dữ liệu trên access

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hiện nay chúng tôi đang tiến tới hoàn thành 2 phần mềm trên anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ

2 phần mềm đều được thiết kế trên VBA,giao diện dễ sử dụng,cơ sở dữ liệu trên access

Sao mình không thấy địa chỉ để liên lạc nhỉ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn có thể post hình ảnh, giao diện của chương trình đó lên đây không?

đây là hình ảnh của các form và kết quả

Trắc dọc:

Phần mềm chạy trên nền autocad,hiển thị bởi một trình đơn có tên là" trắc dọc"

http://www.cadviet.com/upfiles/untitled_74.jpg

http://www.cadviet.com/upfiles/untitled2_4.jpg

http://www.cadviet.com/upfiles/untitled3_2.jpg

Vẽ mặt cắt địa chất

http://www.cadviet.com/upfiles/untitled4_1.jpg

http://www.cadviet.com/upfiles/untitled5.jpg

http://www.cadviet.com/upfiles/untitled6.jpg

Các bạn có thể liên hệ trong diễn đàn hoặc theo mail:Ducmanhgha09@gmail.com

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:leluoi: Hi hi, cái này như bài tập lớn cad-cam của dân TDH.

 

Mấy cái trắc dọc có phải của nova4 kô?

 

Cái này chỉ vẽ mặt cắt địa chẩt, vậy cơ sở dữ liệu địa chất sinh ntn? từ nội suy hố khoan? điểm đo? (cái này mới khó nè :s_dead: )

 

Chắc bạn vẽ mặt cắt từ tập tọa độ có sẵn của mặt cắt -> nhập bao lâu mới xong 1 mặt cắt hở bạn, và lấy số liệu đó ở đâu?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:leluoi: Hi hi, cái này như bài tập lớn cad-cam của dân TDH.

 

Mấy cái trắc dọc có phải của nova4 kô?

 

Cái này chỉ vẽ mặt cắt địa chẩt, vậy cơ sở dữ liệu địa chất sinh ntn? từ nội suy hố khoan? điểm đo? (cái này mới khó nè :s_dead: )

 

Chắc bạn vẽ mặt cắt từ tập tọa độ có sẵn của mặt cắt -> nhập bao lâu mới xong 1 mặt cắt hở bạn, và lấy số liệu đó ở đâu?

hi. Đúng là chúng tôi là dân TĐH trường giao thông vận tải HN,nhưng 2 đề tài này không phải là bài tập lớn.Hai đề tài này chúng tôi tham gia nghiên cứu khoa học tại trường.Thật tiếc là thời gian này chúng tôi đang bận tối mặt tối mũi do bài vở TĐH nên không có thời gian phát triển tiếp

Còn về cái trắc dọc là do chúng tôi dựa theo menu của nova để viết.Bạn hãy nhìn trình đơn trắc dọc trên thanh công cụ của cad,hoàn toàn không phải là của nova

Còn vấn đề về CSDL,chúng tôi lưu ở dạng file *.mdb,nội suy hố khoan,điểm đo,số búa,biểu đồ xuyên,và vẽ hoàn toàn tự động chứ không phải nhập số liệu từ tập toạ độ có sẵn của mặt cắt như bạn thấy trên form giao diện

Vẽ trắc dọc cũng vậy,bạn có thể vẽ từ 1 file *txt số liệu đo trắc dọc tuyến đường hoặc nhập số liệu theo từng cọc,các số liệu này sẽ được lưu vào CSDL.Các dữ liệu phát sinh như số liệu cống tròn,cầu nhỏ,diện tích đào đắp,sẽ được lưu lại dùng cho lần sau(nếu muốn hiệu chỉnh)

Hai phần mềm này dự định đến cuối tháng 3 sẽ xong vì chỉ có hai người viết vả lại thời gian cũng không có.Bạn nào có hứng thú thì tham gia,có thể liên hệ theo mail tôi đã gửi ở trên

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hi. Đúng là chúng tôi là dân TĐH trường giao thông vận tải HN,nhưng 2 đề tài này không phải là bài tập lớn.Hai đề tài này chúng tôi tham gia nghiên cứu khoa học tại trường.Thật tiếc là thời gian này chúng tôi đang bận tối mặt tối mũi do bài vở TĐH nên không có thời gian phát triển tiếp

Còn về cái trắc dọc là do chúng tôi dựa theo menu của nova để viết.Bạn hãy nhìn trình đơn trắc dọc trên thanh công cụ của cad,hoàn toàn không phải là của nova

Còn vấn đề về CSDL,chúng tôi lưu ở dạng file *.mdb,nội suy hố khoan,điểm đo,số búa,biểu đồ xuyên,và vẽ hoàn toàn tự động chứ không phải nhập số liệu từ tập toạ độ có sẵn của mặt cắt như bạn thấy trên form giao diện

Vẽ trắc dọc cũng vậy,bạn có thể vẽ từ 1 file *txt số liệu đo trắc dọc tuyến đường hoặc nhập số liệu theo từng cọc,các số liệu này sẽ được lưu vào CSDL.Các dữ liệu phát sinh như số liệu cống tròn,cầu nhỏ,diện tích đào đắp,sẽ được lưu lại dùng cho lần sau(nếu muốn hiệu chỉnh)

Hai phần mềm này dự định đến cuối tháng 3 sẽ xong vì chỉ có hai người viết vả lại thời gian cũng không có.Bạn nào có hứng thú thì tham gia,có thể liên hệ theo mail tôi đã gửi ở trên

 

Nghe ý tưởng cũng hay, nhưng quan trọng nhất là bạn có đủ kiến thức về địa chất công trình để vẽ ký hiệu địa tầng, nối ranh giới địa chất hợp lý, đúng quy luật,...

Tham khảo chương trình vễ ở đây:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=12938

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hi. Đúng là chúng tôi là dân TĐH trường giao thông vận tải HN,nhưng 2 đề tài này không phải là bài tập lớn.Hai đề tài này chúng tôi tham gia nghiên cứu khoa học tại trường.Thật tiếc là thời gian này chúng tôi đang bận tối mặt tối mũi do bài vở TĐH nên không có thời gian phát triển tiếp

Còn về cái trắc dọc là do chúng tôi dựa theo menu của nova để viết.Bạn hãy nhìn trình đơn trắc dọc trên thanh công cụ của cad,hoàn toàn không phải là của nova

Còn vấn đề về CSDL,chúng tôi lưu ở dạng file *.mdb,nội suy hố khoan,điểm đo,số búa,biểu đồ xuyên,và vẽ hoàn toàn tự động chứ không phải nhập số liệu từ tập toạ độ có sẵn của mặt cắt như bạn thấy trên form giao diện

Vẽ trắc dọc cũng vậy,bạn có thể vẽ từ 1 file *txt số liệu đo trắc dọc tuyến đường hoặc nhập số liệu theo từng cọc,các số liệu này sẽ được lưu vào CSDL.Các dữ liệu phát sinh như số liệu cống tròn,cầu nhỏ,diện tích đào đắp,sẽ được lưu lại dùng cho lần sau(nếu muốn hiệu chỉnh)

Hai phần mềm này dự định đến cuối tháng 3 sẽ xong vì chỉ có hai người viết vả lại thời gian cũng không có.Bạn nào có hứng thú thì tham gia,có thể liên hệ theo mail tôi đã gửi ở trên

Hay qúa mình gặp đồng môn ở đây rùi.Bác ducmanh_gha học tự động hóa khóa bốn mấy vậy?Giờ đã xong chương trình chưa?tui cũng dân TDH đây!Giờ bác còn viết ctrình nào nữa ko để anh em góp vui với!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hi. Đúng là chúng tôi là dân TĐH trường giao thông vận tải HN,nhưng 2 đề tài này không phải là bài tập lớn.Hai đề tài này chúng tôi tham gia nghiên cứu khoa học tại trường.Thật tiếc là thời gian này chúng tôi đang bận tối mặt tối mũi do bài vở TĐH nên không có thời gian phát triển tiếp

Còn về cái trắc dọc là do chúng tôi dựa theo menu của nova để viết.Bạn hãy nhìn trình đơn trắc dọc trên thanh công cụ của cad,hoàn toàn không phải là của nova

Còn vấn đề về CSDL,chúng tôi lưu ở dạng file *.mdb,nội suy hố khoan,điểm đo,số búa,biểu đồ xuyên,và vẽ hoàn toàn tự động chứ không phải nhập số liệu từ tập toạ độ có sẵn của mặt cắt như bạn thấy trên form giao diện

Vẽ trắc dọc cũng vậy,bạn có thể vẽ từ 1 file *txt số liệu đo trắc dọc tuyến đường hoặc nhập số liệu theo từng cọc,các số liệu này sẽ được lưu vào CSDL.Các dữ liệu phát sinh như số liệu cống tròn,cầu nhỏ,diện tích đào đắp,sẽ được lưu lại dùng cho lần sau(nếu muốn hiệu chỉnh)

Hai phần mềm này dự định đến cuối tháng 3 sẽ xong vì chỉ có hai người viết vả lại thời gian cũng không có.Bạn nào có hứng thú thì tham gia,có thể liên hệ theo mail tôi đã gửi ở trên

 

 

Hì hì, em nhiàn thấy giao diện của bác thấy quen quen , vì phong em cũng có mấy bác làm nghê trác dạc chạy nova va fcác phần mềm.

Hưởng ứng tinh thần đóng góp công sức của các bác em có 1 số ú kiến thế này

- thực tế giao diện chạy này rất không được đẹp lắm

- bạn phải nhập thủ công cũng rất nhiều

- các lớp đất muốn xuất ra đựoc bác cũng phải phác hoạ ra giấy nháp

- Chỉ phù hợp cho các mặt cắt địa chất công trình dạng tuyến như đường, đê, ...

- Nếu có thể cho phép tôi được đóng góp 1 số kiến thức địa chất công trình cho các bạn

Email: hautrungnguyen8x@yahoo.com.vn

chào thân ái

mong đựoc hợp tác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hiện nay chúng tôi đang tiến tới hoàn thành 2 phần mềm trên anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ

2 phần mềm đều được thiết kế trên VBA,giao diện dễ sử dụng,cơ sở dữ liệu trên access

em chào các bác.em cũng là dân tự đôngk46 năm ây ra trường.em thấy bác đức mạnh nói về VBA trong cad hay quá. em cũng làm cái đề tài tốt nhiệp ra trường cũng dùng VBA để cẽ hạ mục cầu đâm T,I..nhưng em lại dùng trong VB6 đề làm mong bác giứp em để ra trường.cảm ơn các bác nhiều.TDHTKCĐ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hiện nay chúng tôi đang tiến tới hoàn thành 2 phần mềm trên anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ

2 phần mềm đều được thiết kế trên VBA,giao diện dễ sử dụng,cơ sở dữ liệu trên access

 

Không biết mấy cậu này phát triển đến đâu hay đã vứt xó rồi :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×