Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Hoangvulandscape

Nhờ viết lisp canh chỉnh block trong bảng thống kê

Các bài được khuyến nghị

Chào các bạn!

Mình làm bên thiết kế cảnh quan và thường lập bảng thống kê cây xanh.

Trong quá trình làm mình hay gặp một công đoạn lôi thôi là canh chỉnh nội dung nằm giữa các ô.

Về text thì mình đã sử dụng lisp điều chỉnh rồi, chỉ có mỗi cái block là phải làm thủ công canh giữa rồi scale rất phiền.

Mình mong các pro dành chút thời gian viết giúp mình cái lisp cho việc này thì tốt quá.

 

Lisp sẽ tự động canh block vào giữa ô chữ nhật, scale block cho phù hợp với ô chỉ với 1 thao tác chọn ô và block.

Vì mình muốn được cơ động nên mong các bạn có thể thêm dòng nhắc nhập tỷ lệ scale (dùng đường kính block so với chiều cao ô), để có thể điều chỉnh to nhỏ theo ý muốn.

Chân thành cảm ơn trước!

P/s: Mình gởi kèm file cad để các bạn có thể hình dung dễ dàng hơn về nội dung cần trợ giúp của mình!

http://www.cadviet.c...3185_sample.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp Move Block vào tâm Rectangle và Scale để Block nằm gọn trong Rectangle.

(defun C:HA( / ent1 ent2 pt ll ur pt1 pt2 d1 d2 sc)
;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 22/11/2012
;Chuc nang: Move Block vao tam Rectangle va Scale Block cho nam gon trong Rectangle.
(command "undo" "be") (vl-load-com)
(setq osm (getvar "osmode") cmd (getvar "cmdecho") dmz (getvar "dimzin"))
(mapcar 'setvar '("osmode" "cmdecho" "dimzin") '(0 0 0))
(while
 (and
  (setq ent1 (car (entsel "\nChon Block: ")))
  (setq ent2 (car (entsel "\nChon Boundary: "))))
 (TAM_ENT ent1)
 (setq pt1 pt d1 (- (cadr ur) (cadr ll)))
 (TAM_ENT ent2)
 (setq pt2 pt d2 (- (cadr ur) (cadr ll)))
 (initget 6)
 (setq sc (getreal (strcat "\nNhap ti le Scale <" (rtos (/ d2 d1) 2 2) ">: ")))
 (if (not sc) (setq sc (/ d2 d1)))
 (command "move" ent1 "" pt1 pt2)
 (command "scale" ent1 "" pt1 sc))
(mapcar 'setvar '("osmode" "cmdecho" "dimzin") (list osm cmd dmz))
(command "undo" "end")
(princ))
;----- Hµm lÊy t©m (vµ 2 gãc ll ur) cña 1 ent bÊt kú.
(defun TAM_ENT (ent)
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'll 'ur)
(setq ll (vlax-safearray->list ll) ur (vlax-safearray->list ur) pt (mapcar '* (mapcar '+ ll ur) '(0.5 0.5 0.5))))

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp Move Block vào tâm Rectangle và Scale để Block nằm gọn trong Rectangle.

(defun C:HA( / ent1 ent2 pt ll ur pt1 pt2 d1 d2 sc)
;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 22/11/2012
;Chuc nang: Move Block vao tam Rectangle va Scale Block cho nam gon trong Rectangle.
(command "undo" "be") (vl-load-com)
(setq osm (getvar "osmode") cmd (getvar "cmdecho") dmz (getvar "dimzin"))
(mapcar 'setvar '("osmode" "cmdecho" "dimzin") '(0 0 0))
(while
 (and
  (setq ent1 (car (entsel "\nChon Block: ")))
  (setq ent2 (car (entsel "\nChon Boundary: "))))
 (TAM_ENT ent1)
 (setq pt1 pt d1 (- (cadr ur) (cadr ll)))
 (TAM_ENT ent2)
 (setq pt2 pt d2 (- (cadr ur) (cadr ll)))
 (initget 6)
 (setq sc (getreal (strcat "\nNhap ti le Scale <" (rtos (/ d2 d1) 2 2) ">: ")))
 (if (not sc) (setq sc (/ d2 d1)))
 (command "move" ent1 "" pt1 pt2)
 (command "scale" ent1 "" pt1 sc))
(mapcar 'setvar '("osmode" "cmdecho" "dimzin") (list osm cmd dmz))
(command "undo" "end")
(princ))
;----- Hµm lÊy t©m (vµ 2 gãc ll ur) cña 1 ent bÊt kú.
(defun TAM_ENT (ent)
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'll 'ur)
(setq ll (vlax-safearray->list ll) ur (vlax-safearray->list ur) pt (mapcar '* (mapcar '+ ll ur) '(0.5 0.5 0.5))))

Thanks bạn Hà nhé! Lisp chạy rất tốt!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×