Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
toiyeuvietnam

[Nhờ giúp] đoạn code này có nút Close mà không phải là nút Ok

Các bài được khuyến nghị

em muốn có 1 đoạn code để hiện lên cái bảng như của bác Duy này cũng được! nhưng đoạn mã dưới đây còn thêm cái gì nữa để hiện lên bảng dưới đây vậy các bác nhỉ?

(duy:vht_goithongbao “Chao ban” “Cam on ban a quan tam den chu de” “dau!” “4” “---Duy782006---”)

Thì ra như sau:

1272012141851351.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn đọc link này: nhiều cái còn đẹp giai lắm!

http://xaydungit.vn/diendan/showthread.php?7853-S%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-Lisp-c%E1%BB%A7a-Terry-Miller-(c%C3%B3-b%E1%BB%95-sung)-%C4%91%E1%BB%83-t%E1%BA%A1o-c%C3%A1c-Dialoge-Message-%C4%91%E1%BA%B9p-m%E1%BA%AFt

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em đọc mà nó nhiều thứ quá không biết cái nào cần để copy đoạn có cái nút thoát trong cái hộp thoại anh à, anh biết cho em 1 đoạn để có cái nút thoát đó không ạ! vì nếu là nút ok thì nó hiểu là bạn tiếp tục chạy chuơng trình! cảm ởn anh nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tất nhiên là nó chẳng "làm gì" đâu, vì nó chỉ là 1 dòng thông báo thôi mà!

Điều kiện là file lisp trong link trên kia phải được load nhé!

(GetOK (CHUYENT "RÊt tiÕc !") (CHUYENT "Chóng t«i ch­a viÕt nót \"Close\", v× kh«ng cÇn thiÕt. VËy nót \"OK\" ®­îc kh«ng?") "AlertX")

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em dùng thử với đoạn code dưới đây, em muốn thêm phần hạn chế không cho khóa khi gõ lệnh khóa thì chuơng trình báo là bạn không được khóa bản vẽ và thoat khỏi chuơng trình

 
(defun c:KHOA ( / ss i j h e ) (prompt "\nGO LENH KHOA: DE KHOA BAN VE KHONG CHO SUA")
 (if (setq ss (ssget))(progn(repeat(setq j 0 i (sslength ss))
  	(if (not(member(setq h(cdr(assoc 5(setq e(entget(ssname ss(setq i (1- i)))))))) *handle*))
   	(setq *handle* (cons h *handle*) *elist* (cons e *elist*) j (1+ j))))
 	(if(not(vl-some(function(lambda ( r )(eq "ObjectLock" (vlr-data r))))
    	(cdar (vlr-reactors :vlr-editor-reactor))))
  	(vlr-editor-reactor "ObjectLock"(list(cons :vlr-commandended 'ObjectLockCallBack)(cons :vlr-lispended	'ObjectLockCallBack))))
 	(if(not(vl-some(function(lambda ( r )(eq "ObjectLock" (vlr-data r))))
    	(cdar (vlr-reactors :vlr-dwg-reactor))))
  	(vlr-dwg-reactor "ObjectLock"(list(cons :vlr-beginsave 'ObjectLockSave))))     
 	(princ(strcat "\n"(itoa j) " Object(s) Locked, Total: " (itoa (length *handle*)) " Locked."))))
(prompt "\nDA KHOA CAC DOI TUONG VUA CHON XONG!")(princ))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thêm đoạn code này vào đầu lisp + Load file lisp ở link trên + Dùng lệnh HA để khóa hoặc không.

(defun C:HA()
(= "Yes" (GetYesNo "Khoa hay khong ?" "Ban co muon khoa ban ve hay khong ?\n[Toi se khong tra loi them cau hoi nao nua dau nhe !]" "Quest"))
 (C:KHOA)))

67029_khoa.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×