Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
cadcad

Nhờ cao thủ mở khóa VBA.

Các bài được khuyến nghị

Cứu mình với các bạn ơi mình thấy các bạn trên mạng dạy khóa bản vẽ bằng VBA hay quá mang về máy thử không ngờ khóa lun bản vẽ của mình không tài nào sửa được nữa . các bạn mở khóa giúp tui nhé cảm ơn các bạn hu hu

Bản vẽ đây các bạn ơi

http://www.mediafire.com/?1812oh9yg4f4hkz

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

<p style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Mô tả hiện tượng như sau:</p>

<p style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Khi mở bản vẽ thì xác nhận load macro:</p>

<p style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">- Nếu không đồng ý: Mở bản vẽ lên không thấy gì, dù vẫn có 2367 đối tượng (gồm nhiều loại) trong Model.</p>

<p style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">- Nếu đồng ý:</p>

<p style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> + Vô hiệu tất cả các lệnh Draw và Modify (zoom, pan và plot vẫn dùng bthường).</span></p>

<p style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> + </span></span>Tự động hủy khi người dùng chọn bất kỳ đối tượng nào.</p>

<p style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> + </span></span>Không cho phép thực thi lệnh "Flatten"</p>

<p style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> + Nếu lưu thành file DXF thì chỉ được nội dung thế này:<span style="display: none;"> <span></span></span></p>

<p style="font: 14px/normal "Helvetica Neue", Arial, Verdana, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> 0<br />

SECTION<br />

2<br />

HEADER<br />

.. nghiên cứu tiếp..., vụ này hay thật!!!</p>

 

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×