Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Yêu cầu] - Chọn nhanh các đối tượng dạng đường (line, curve..) nối tiếp nhau


 • Please log in to reply
36 replies to this topic

#21 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1460 Bài viết
Điểm đánh giá: 1439 (rất tốt)

Đã gửi 26 December 2012 - 02:10 PM

Bài toán này giới hạn ở 126 đối tượng về mỗi hướng, nghĩa là nếu pick vào 1 line thì nó có thể dò tối đa được 126+126=242 đối tượng. Tổng cộng không quá 243 đối tượng.
Khi biết chính xác con số này, ta có thể khống chế số lần đệ quy để không bị lỗi như trên.


....
Lý luận của bạn không chính xác, bởi bản vẽ của bác Gia_Bach gởi lên chỉ có 218 em nhưng vẫn vượt.

Nó không phụ thuộc vào số lượng đối tượng, mà phụ thuộc vào số lượng đỉnh (số lần ssget tại tọa độ đỉnh).
 • 0

#22 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 26 December 2012 - 02:53 PM

Thêm fuzz k đơn giản đâu bác ui, nhất là khi bv k ở wcs ^^
 • 0

#23 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 26 December 2012 - 04:10 PM

Xử luôn điều kiện chọn quá 128 tập hợp chọn. Khi số đối tượng nối đuôi nhau là nhiều thì chạy hơi lâu tí, còn không thì vẫn mượt. Mọi người cho ý kiến. Cầu mong tai qua nạn khỏi!
P/S (27/12/2012): xin xem lisp hoàn tất ở bài #25. Tác giả xóa code ở đây để khỏi chật topic và thuận tiện cho người down load.
 • 2

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#24 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1460 Bài viết
Điểm đánh giá: 1439 (rất tốt)

Đã gửi 26 December 2012 - 04:21 PM

Xử luôn điều kiện chọn quá 128 tập hợp chọn. Khi số đối tượng nối đuôi nhau là nhiều thì chạy hơi lâu tí, còn không thì vẫn mượt. Mọi người cho ý kiến. Cầu mong tai qua nạn khỏi!


(defun C:HA( / sf ss0 ent0 lst x)
;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 25/12/2012. Modify 26/12/2012
;Chuc nang: Chon doi tuong noi tiep nhau (LINE,ARC,LWPOLYLINE,SPLINE,POLYLINE,ELLIPSE).
;Lisp nay viet lai lisp cua Lee Mac de chay nhanh hon.
(vl-load-com)
(setq sf
(list
'(-4 . "<OR")
'(0 . "LINE,ARC")
'(-4 . "<AND") '(0 . "LWPOLYLINE,SPLINE") '(-4 . "<NOT") '(-4 . "&=") '(70 . 1) '(-4 . "NOT>") '(-4 . "AND>")
'(-4 . "<AND") '(0 . "POLYLINE") '(-4 . "<NOT") '(-4 . "&") '(70 . 89) '(-4 . "NOT>") '(-4 . "AND>")
'(-4 . "<AND") '(0 . "ELLIPSE") '(-4 . "<OR") '(-4 . "<>") '(41 . 0.0) '(-4 . "<>") (cons 42 (+ pi pi)) '(-4 . "OR>") '(-4 . "AND>")
'(-4 . "OR>")
(if (= 1 (getvar 'cvport)) (cons 410 (getvar 'ctab)) '(410 . "Model"))))
(if (setq ss0 (ssget "_+.:E:S" sf))
(progn
(command "zoom" "e")
(setq ss (ssadd (setq ent0 (ssname ss0 0))) x 1)
(setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(HA (vlax-curve-getstartpoint ent0) ent0)
(HA (vlax-curve-getendpoint ent0) ent0)))
(command "zoom" "p")
(sssetfirst nil (acet-list-to-ss lst))
(princ))
;-----
(defun HA(p ent / ss1 i ent1 q1 q2)
(setq ss1 (ssdel ent (ssget "c" p p sf)) i -1 x (1+ x))
(setq lst1 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss1))))
(if (> x 128) (ssclear))
(foreach ent1 lst1
(if (not (member ent1 lst))
(progn
(setq q1 (vlax-curve-getstartpoint ent1) q2 (vlax-curve-getendpoint ent1))
(cond
((equal p q1 1e-8)
(setq lst (cons ent1 lst))
(HA q2 ent1) )
((equal p q2 1e-8)
(setq lst (cons ent1 lst))
(HA q1 ent1)))))))
;-----
(defun ssclear (/ x)
(foreach x (atoms-family 1)
(if (= (type (eval (read x))) 'PICKSET)
(set (read x) nil))))

Thanks a lot! Cái hàm ssclear mới à nha!

Không được rồi!

; error: exceeded maximum number of selection sets
; error: Exception occurred: 0xC0000005 (Access Violation)
; warning: unwind skipped on exception
; error: Exception occurred: 0xC0000005 (Access Violation)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi gia_bach: 26 December 2012 - 04:33 PM

 • 0

#25 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 26 December 2012 - 04:39 PM

Lisp hoàn tất: chọn các đối tượng liền kề nhau (có điểm đầu/cuối nối tiếp nhau) bằng cách chỉ pick chọn 1 đối tượng. Tốc độ nhanh.

(defun C:HA( / sf ss0 ent0 lst)
;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 25/12/2012. Modify 26/12/2012
;Chuc nang: Chon doi tuong noi tiep nhau (LINE,ARC,LWPOLYLINE,SPLINE,POLYLINE,ELLIPSE).
;Lisp nay viet lai lisp cua Lee Mac de chay nhanh hon.
(vl-load-com)
(setq sf
(list
'(-4 . "<OR")
'(0 . "LINE,ARC")
'(-4 . "<AND") '(0 . "LWPOLYLINE,SPLINE") '(-4 . "<NOT") '(-4 . "&=") '(70 . 1) '(-4 . "NOT>") '(-4 . "AND>")
'(-4 . "<AND") '(0 . "POLYLINE") '(-4 . "<NOT") '(-4 . "&") '(70 . 89) '(-4 . "NOT>") '(-4 . "AND>")
'(-4 . "<AND") '(0 . "ELLIPSE") '(-4 . "<OR") '(-4 . "<>") '(41 . 0.0) '(-4 . "<>") (cons 42 (+ pi pi)) '(-4 . "OR>") '(-4 . "AND>")
'(-4 . "OR>")
(if (= 1 (getvar 'cvport)) (cons 410 (getvar 'ctab)) '(410 . "Model"))))
(if (setq ss0 (ssget "_+.:E:S" sf))
(progn
(command "zoom" "e")
(setq ss (ssadd (setq ent0 (ssname ss0 0))) x 1)
(setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(HA (vlax-curve-getstartpoint ent0) ent0)
(HA (vlax-curve-getendpoint ent0) ent0)))
(command "zoom" "p")
(sssetfirst nil (setq ss (acet-list-to-ss lst)))
(princ))
;-----
(defun HA(p ent / ss1 i q1 q2)
(setq ss1 (ssdel ent (ssget "c" p p sf)) i -1)
(setq lst1 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss1))))
(setq ss1 nil)
(foreach ent1 lst1
(if (not (member ent1 lst))
(progn
(setq q1 (vlax-curve-getstartpoint ent1) q2 (vlax-curve-getendpoint ent1))
(cond
((equal p q1 1e-8)
(setq lst (cons ent1 lst))
(HA q2 ent1) )
((equal p q2 1e-8)
(setq lst (cons ent1 lst))
(HA q1 ent1)))))))

 • 3

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#26 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 26 December 2012 - 10:01 PM

Ketxu vừa vào máy là đọc ngay lisp của bác Hạ. Thấy giải pháp clear ssname nguy hiểm quá ^^
Cái mới thì ngon hơn hẳn, so với FastSelect của Express có phần nhanh hơn nữa.
Tiện thể vì chủ topic làm việc với 3D nên ketxu chia sẻ 1 chút chỗ này, nhỡ may có bác nào chưa để ý

Line (0 0 1) (1 1 1)

Line (0 0 0) (1 1 0)
(ssget "c" (0 0 0)) = 2
:)

Trường hợp này do bác H đã kiểm tra lại điều kiện (biết tiếp vòng lặp ở đầu nào) nên k vấn đề gì .... ^^

Mà tại sao Lee lại hủy trường hợp gặp Pline kín hem bít nữa ^^
 • 1

#27 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 26 December 2012 - 10:58 PM

Ketxu vừa vào máy là đọc ngay lisp của bác Hạ. Thấy giải pháp clear ssname nguy hiểm quá ^^
Cái mới thì ngon hơn hẳn, so với FastSelect của Express có phần nhanh hơn nữa.
Tiện thể vì chủ topic làm việc với 3D nên ketxu chia sẻ 1 chút chỗ này, nhỡ may có bác nào chưa để ý
Trường hợp này do bác H đã kiểm tra lại điều kiện (biết tiếp vòng lặp ở đầu nào) nên k vấn đề gì .... ^^
Mà tại sao Lee lại hủy trường hợp gặp Pline kín hem bít nữa ^^

1). Chắc tại nếu chọn cả PL closed thì phải sửa code, mà LM thì đang muốn dùng chung 1 kiểu code cho tất cả các kiểu. :lol: . Mặt khác, về mặt ý nghĩa thì PL closed đâu có khái niệm nối tiếp.
2). Sửa lisp này hơi tốn noron, nhưng khoái nhất nằm ở 1 hàm đơn giản (setq ss1 nil), bởi 2 lẽ:
- Gán cục bộ cũng không ổn.
- Đặt sai chỗ cũng không ổn.
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#28 LoveLisp

LoveLisp

  biết lệnh extend

 • Members
 • PipPipPip
 • 199 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 27 December 2012 - 08:43 AM

Đã test cho 1.000 line nối nhau, tốc độ gần như tức thời, nhanh khủng khiếp!
Khi test cho 10.000 line vẫn chạy tốt, thời gian là 31 giây.
 • 0

#29 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1460 Bài viết
Điểm đánh giá: 1439 (rất tốt)

Đã gửi 27 December 2012 - 09:07 AM

Tiếp tục sửa. Bỏ hàm ssclear luôn.


(defun C:HA( / sf ss0 ent0 lst)
;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 25/12/2012. Modify 26/12/2012
;Chuc nang: Chon doi tuong noi tiep nhau (LINE,ARC,LWPOLYLINE,SPLINE,POLYLINE,ELLIPSE).
...

Thanks HA.
Lisp này chạy nhanh hơn của "chính chủ".
 • 0

#30 ThuyLinh313

ThuyLinh313

  biết lệnh mtext

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 288 Bài viết
Điểm đánh giá: 146 (tàm tạm)

Đã gửi 27 December 2012 - 02:37 PM

Đây là lisp mình viết lại. Nó không nhanh hơn lisp của bạn DVH nhưng chắc chắn nhanh hơn của "chính chủ". :)

;;; ThuyLinh313 - TriTueViet.jsc
(defun c:sf (/ A101 A102 A103 A104 A111 A112 E EN FUZ I LST LST-POINT P P1 P2 S1 SS)
(setq fuz 0.001)
; (1) get root_object
(if (setq en (ssget "_:E:S" (list '(-4 . "<OR")
'(0 . "LINE,ARC")
'(-4 . "<AND") '(0 . "LWPOLYLINE,SPLINE") '(-4 . "<NOT") '(-4 . "&=") '(70 . 1) '(-4 . "NOT>") '(-4 . "AND>")
'(-4 . "<AND") '(0 . "POLYLINE") '(-4 . "<NOT") '(-4 . "&") '(70 . 89) '(-4 . "NOT>") '(-4 . "AND>")
'(-4 . "<AND") '(0 . "ELLIPSE") '(-4 . "<OR") '(-4 . "<>") '(41 . 0.0) '(-4 . "<>") (cons 42 (+ pi pi)) '(-4 . "OR>") '(-4 . "AND>")
'(-4 . "OR>")
(if (= 1 (getvar "cvport")) (cons 410 (getvar "ctab")) '(410 . "Model")))))
(progn
(setq en (ssname en 0))
(if (setq ss (ssget "X" (list '(-4 . "<OR")
'(0 . "ARC")
'(-4 . "<AND") '(0 . "ELLIPSE") '(-4 . "<OR") '(-4 . "<>") '(41 . 0.0) '(-4 . "<>") (cons 42 (+ pi pi)) '(-4 . "OR>") '(-4 . "AND>")
'(-4 . "OR>")
(if (= 1 (getvar "cvport")) (cons 410 (getvar "ctab")) '(410 . "Model")))))
(progn
(ssdel en ss)
(repeat (setq i (sslength ss))
(setq e (ssname ss (setq i (1- i)))
lst (cons (list (setq p1 (vlax-curve-getstartpoint e)) (setq p2 (vlax-curve-getendpoint e)) e) lst)
lst (cons (list p2 p1 e) lst))))) ;_(1)

(setq lst-point (list (vlax-curve-getstartpoint en) (vlax-curve-getendpoint en))
ss (ssadd en))
(while (setq p (car lst-point))
(setq lst-point (cdr lst-point))
; (2) add arc, elip
(if lst
(setq lst (vl-remove-if '(lambda (a) (and (equal (car a) p fuz)
(ssadd (caddr a) ss)
(setq lst-point (cons (cadr a) lst-point)))) lst))) ;_(2)
; (3) add *Line
(setq A101 (cons 10 (setq p1 (polar p 0.7854 fuz)))
A102 (cons 10 (setq p2 (polar p 0.7854 (* -1 fuz))))
A103 (cons 10 (polar p -0.7854 fuz))
A104 (cons 10 (polar p -0.7854 (* -1 fuz)))
A111 (cons 11 p1)
A112 (cons 11 p2))
(if
(setq s1 (ssget "X" (list '(-4 . "<OR")
'(-4 . "<AND") '(0 . "LINE") '(-4 . "<,<,*") A101 '(-4 . ">,>,*") A102 '(-4 . "AND>")
'(-4 . "<AND") '(0 . "LINE") '(-4 . "<,<,*") A111 '(-4 . ">,>,*") A112 '(-4 . "AND>")
'(-4 . "<AND") '(0 . "LWPOLYLINE,SPLINE") '(-4 . "<,<,*") A101 '(-4 . ">,>,*") A102 '(-4 . "<,>,*") A103 '(-4 . ">,<,*") A104
'(-4 . "<NOT") '(-4 . "&=") '(70 . 1) '(-4 . "NOT>")'(-4 . "AND>")
'(-4 . "OR>"))))
(progn
(ssdel en s1)
(repeat (setq i (sslength s1))
(setq e (ssname s1 (setq i (1- i))))
(if (not (ssmemb e ss))
(progn
(ssadd e ss)
(if (not (equal (setq p1 (vlax-curve-getstartpoint e)) p fuz))
(setq lst-point (cons p1 lst-point))
(setq lst-point (cons (vlax-curve-getendpoint e) lst-point)))))))))
(sssetfirst nil ss)))
(princ))

 • 1

#31 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 27 December 2012 - 03:37 PM

Lisp chạy ổn, tốc độ tương đối tốt. Có 1 góp ý nhỏ thôi:
Lisp của bạn có fuzz, và bạn đặt ngay đầu lisp. Vì vậy, bạn cần tránh trường hợp user sửa fuzz thì lisp chạy sai. Đó là: sửa cái 0.7854 thành (/ pi 4), đề phòng user dùng fuzz quá nhỏ.
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#32 LoveLisp

LoveLisp

  biết lệnh extend

 • Members
 • PipPipPip
 • 199 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 27 December 2012 - 03:54 PM

Lisp của ThuyLinh vẫn giống bản gốc ở chỗ nó chọn toàn bộ bản vẽ để dò tìm. Đây là điểm hạn chế khi làm việc với bản vẽ có rất nhiều đối tượng.
Điểm hạn chế này đã được bác HA khắc phục và lisp của bác HA vẫn làm việc tốt trên bản vẽ có rất nhiều đối tượng.
 • 0

#33 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 27 December 2012 - 04:08 PM

Lisp của ThuyLinh vẫn giống bản gốc ở chỗ nó chọn toàn bộ bản vẽ để dò tìm. Đây là điểm hạn chế khi làm việc với bản vẽ có rất nhiều đối tượng.
Điểm hạn chế này đã được bác HA khắc phục và lisp của bác HA vẫn làm việc tốt trên bản vẽ có rất nhiều đối tượng.

1). Chọn "X" nhưng có lọc nên sẽ duyệt ít phần tử hơn (điều kiện 2), cũng tốt.
2). Nếu xui xẻo gặp bản vẽ toàn arc và ellipse hở (điều kiện 1) thì hơi bị... đen :lol: .
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#34 ThuyLinh313

ThuyLinh313

  biết lệnh mtext

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 288 Bài viết
Điểm đánh giá: 146 (tàm tạm)

Đã gửi 27 December 2012 - 04:36 PM

@DVH: Con số đó (0.7854 = 0.25pi) không quá quan trọng trong trường hợp này bạn ạ. (khoảng cách từ tâm hình vuông đến các đỉnh của nó tất nhiên luôn lớn hơn khoảng cách đến các cạnh. Bởi vậy nếu nó có chính xác bằng 0.25pi thì cũng không phản ánh được chính xác tuyệt đối hệ số fuzz mà người dùng nhập vào, sẽ có những đối tượng thỏa mãn fuzz nhưng không được chọn)
@LoveLisp: Chỗ này cũng khiến mình hơi thất vọng 1 chút, bởi ban đầu mình cứ nghĩ dữ liệu DXF của Arc và elisp có chứa tọa độ các điểm cuối (nên có phần mạnh miệng). Xét về hiệu quả sử dụng thì nên sử dụng lisp của bạn DVH, lisp này của mình chỉ có mục đích chứng minh Lee sử thuật toán chưa tối ưu thôi.
 • 0

#35 ThuyLinh313

ThuyLinh313

  biết lệnh mtext

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 288 Bài viết
Điểm đánh giá: 146 (tàm tạm)

Đã gửi 28 December 2012 - 02:18 PM

DVH xem xét lại code trên của bạn, nên thêm 1 hàm kiểm tra số lượng đối tượng của (ssget "c" p p sf). Nếu số lượng đối tương quá lớn thì thông báo yêu cầu kiểm tra lại các đối tượng nằm trên biên màn hình sau khi zoom extend.
Mình vừa dính phải trường hợp này khi sử dụng lisp của bạn. bản vẽ có 1 số đối tượng nằm quá xa khiến màn hình bị zoom đủ nhỏ để tập hợp (ssget "c" p p sf) gần như chọn hết toàn bộ đối tượng trên bản vẽ. Trong trường hợp này thì lisp của bạn thậm chí còn chậm hơn lisp của chính chủ rất nhiều.
 • 0

#36 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 28 December 2012 - 02:43 PM

OK. Đây là một kiểu "sai số" khi chọn "c", vì nó thường "ăn gian" ra bên ngoài point.
Tôi sẽ sửa, đồng thời nhờ bạn post bản vẽ ấy lên để tôi test luôn cho dễ nhé.
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#37 ThuyLinh313

ThuyLinh313

  biết lệnh mtext

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 288 Bài viết
Điểm đánh giá: 146 (tàm tạm)

Đã gửi 28 December 2012 - 04:16 PM

Nó "ăn gian" bằng chích kích thước Pickbox của bạn. bản vẽ của mình hơi nặng, khó upload. bạn cứ lấy 1 bản vẽ nhiều đối tượng 1 chút rồi copy vài đối tượng ra thật xa là sẽ test được ngay.
 • 0