Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[yêu cầu] lisp chèn block phong thủy


 • Please log in to reply
87 replies to this topic

#21 thienchip86

thienchip86

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 10 January 2013 - 01:38 PM

nhoc xin đóng góp cách thổ rân thế này ^^, 9 cái đó bạn dùng lệnh writeblock write từng cái cái lưu trong đường dẫn
(C:\program files\autodesk\autocad autocad2xxx\support\).cách này nếu bạn chỉ dùng 1 máy, mà mở bất kỳ bản vẽ nào bạn dùng lsp để gọi nó cũng ra, ko phải mở đúng bản vẽ bạn đã vẽ sẵn 9 cái block đó mới xài đc.
Còn nếu đi máy khác thì chắc như bạn autocadlisp nói phải vẽ nó trong lsp lun, mà vẽ cái này trong lsp cũng mệt mỏi ah ^^. mạn phép anh Bình sữa dùm bạn ấy chỗ nhầm xíu trong lsp của anh


;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=68603&pid=224775&st=0&#entry224775

(defun c:pht (/ bln a b c d tg gt t1 t2 t3)
(setq year (getint "\n Hay nhap nam sinh du 4 chu so: ")
GT (getint "\n Hay nhap gioi tinh chu nha <1=Nam; 2=nu>: "))
(setq a (atoi (substr (itoa year) 1 1))
b (atoi (substr (itoa year) 2 1))
c (atoi (substr (itoa year) 3 1))
d (atoi (substr (itoa year) 4 1))
Tg (+ a b c d) )
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun ssu (a / a1 a2 t1)
(if (> a 10);sua 9 thanh 10
(progn
(setq t1 (itoa a)
a1 (atoi (substr t1 1 1))
a2 (atoi (substr t1 2 1))
t2 (+ a1 a2) )
(if (> t2 10); sua 9 thanh 10
(ssu t2) )
)
)
t2
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(setq tong (ssu tg))
(if (= gt 1)
(setq bln (itoa (- 11 t2)))
(progn
(setq t3 (+ 4 t2))
(if (> t3 9)
(setq t3 (ssu t3))
)
(setq bln (itoa t3))
)
)
(alert (strcat "\n Ten block can chen la " bln))
(command "insert" bln (getpoint "\n Nhap diem chen block") 1 1 0)
)


Mình cảm ơn bạn!về vấn đề copy cái block ấy mình se tao một flie setup trong đó sẽ gồm cả block và lisp tự động chạy khi khởi động cad để khi mang sang máy khác chỉ cần bung nó ra là oke nhỉ?hihi
 • 0

#22 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 10 January 2013 - 01:41 PM

@Nhoclangbat : yêu cầu có 2 phần cơ bản, tính và chèn. TÍnh mình đã làm rồi, còn chèn nhoc k làm đi view lại cái tính lên chi, đâu tính là làm :)

@OP : chúc thành công và sớm chia sẻ ^^
 • 1

#23 thienchip86

thienchip86

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 10 January 2013 - 01:45 PM

Chèn block thì :
- Có sẵn trong bản vẽ, cho tên Block vào code : "1", "2", "3"...
- Có sẵn ở bên ngoài, cho tên đường dẫn + tên file block
(strcat duongdan "\\1.dwg")
Ví dụ (strcat "C:\\Dulieu" "\\2.dwg")
- Chưa có ở đâu thì dùng code tự vẽ lên hình block này (dùng cho nhiều máy khác nhau)


Mình cũng nghĩ đến việc tự vẽ vòng tròn bát quái cho nhiều máy khác,nhưng nó không đơn giản vì 9 quái số lại bị thay đổ theo độ tuổi,nam và nữ,bởi trong vòng tròn bát quái thì vòng tròng ngoài cùng và vòng tròn trong cung lại là biến thay ddooir còn bốn vòng tròn ở giữa thì cố định,nên dung block là dơn giản nhất.đành phải nửa công nghiệp nửa nông rân vậy..hiihihi
 • 0

#24 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 10 January 2013 - 01:55 PM

em sữa rùi nè hihi

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=68603&pid=224799&st=0&#entry224799
;ns : nam sinh, string hoac so (~Int)
;gt : gioi tinh, string hoac so (~Int)
;(batquai 1987 1), (batquai "1987" "2") => tra ve ten Block
(defun c:pht (/ ns gt)
(setq ns (getint "\nNhap nam sinh of you:"))
(setq gt (getint "\nChon gioi tinh 1 la boy 2 la girl:"))
(setq ketqua (batquai ns gt))
(alert (strcat "\n Ten block can chen la " ketqua))
(command "insert" ketqua (getpoint "\n Nhap diem chen block") 1 1 0)
)
(defun batquai(ns gt / tst)
(defun tst(str / kq)(vl-load-com)
(while (> (setq kq (apply '+ (mapcar '(lambda(x)(atoi (chr x))) (vl-string->list str)))) 9)
(setq str (itoa kq))
) kq
)
(itoa (tst (itoa (abs (+ (tst (vl-princ-to-string ns)) (if (= (vl-princ-to-string gt) "1") -11 4))))))
)


nhoc sữa hoàn thiện khử hàm batquai trước khi đi xách chân máy ^^

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=68603&pid=224799&st=0&#entry224799
;ns : nam sinh, string hoac so (~Int)
;gt : gioi tinh, string hoac so (~Int)
;(batquai 1987 1), (batquai "1987" "2") => tra ve ten Block
(defun c:pht (/ ns gt batquai)
(setq ns (getint "\nNhap nam sinh of you:"))
(setq gt (getint "\nChon gioi tinh 1 la boy 2 la girl:"))
(defun batquai(ns gt / tst)
(defun tst(str / kq)(vl-load-com)
(while (> (setq kq (apply '+ (mapcar '(lambda(x)(atoi (chr x))) (vl-string->list str)))) 9)
(setq str (itoa kq))
) kq
)
(itoa (tst (itoa (abs (+ (tst (vl-princ-to-string ns)) (if (= (vl-princ-to-string gt) "1") -11 4))))))
)
(setq ketqua (batquai ns gt))
(alert (strcat "\n Ten block can chen la " ketqua))
(command "insert" ketqua (getpoint "\n Nhap diem chen block") 1 1 0)
) • 2
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#25 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6019 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 10 January 2013 - 02:13 PM


Mình cảm ơn bạn!về vấn đề copy cái block ấy mình se tao một flie setup trong đó sẽ gồm cả block và lisp tự động chạy khi khởi động cad để khi mang sang máy khác chỉ cần bung nó ra là oke nhỉ?hihi

Hề hề hề.
Sorry chủ thớt và bạn nhóc hè. Lỗi tại mình không check kỹ, cú nghĩ lá 11 trừ thì nó phải nhỏ hơn 10 nên không đặt điều kiện cho nam. Các bạn có thể tự sửa chút xíu như sau:
Thay dòng code:
(setq bln (itoa (- 11 t2)))
Thành đoạn code sau:
(progn
(setq t3 (- 11 t2))
(if (> t3 9)
(setq t3 (ssu t3))
)
(setq bln (itoa t3))
)

Chúc các bạn vui.
@ Nhóc: bạn phát hiện ra lỗi nhưng không đọc kỹ code nên không hiểu. Việc bạn sửa như vầy là chưa đúng với yêu cầu đâu vì sẽ xảy ra lỗi khác. Biến t2 và t3 phải luôn có giá trị <= 9 mới dùng được. Với năm sinh là 1990 thì quái số chỉ là: 1+9+9+0=19=> 1+9=10=>1+0=1 Do vậy khi là nam 11-1=10 chình là cái lỗi của minh. Thêm tiếp tục hàm ssu thì 1+0=1 là quái số củ block cần tìm.
Hề hề hề.
 • 2
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#26 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 10 January 2013 - 02:20 PM

oh ^^ sr.. anh Bình tính tài lanh mà ko pit rứa, ko bit gì về điện mà đi sữa ống nước hihi, để em sữa lại ở trên lun cho bạn ấy hen :D
@thienchip86: code mình đã sữa #19, bản down lại nhé ^^
Ps:Đang đo, đợi mấy anh kím móc tranh thủ, chơi = điện thoại cựa rứa ^^
 • 1
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#27 thienchip86

thienchip86

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 10 January 2013 - 02:51 PM

Cái này là chuân xác rùi,cảm ơn các bạn nhiêù mình đã chèn dòng code mà ban phamthanhbinh úp ơ trên và đã chạy ngon! nhưng mình quên mâts là không đưa thêm thuâtj toán đêr các bạn tính thêm.vơí thuât toán trên chỉ đúng vơí a>10 vâỵ nêú tông của năm sinh mà nhỏ hơn 10 thì lại không tính đươc,ví dụ chủ nhà sinh năm 2012 thì lại ko tính đươc: nêú là 2012=2+0+1+2=5<10 khi đó ta có Nam :11-5=6 quái sô 6(block 6),các bạn viêts thêm cho mình mâý dòng này nưã nhé.Thanks 4 alls!

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...=0

(defun c:pht (/ bln a b c d tg gt t1 t2 t3)
(setq year (getint "\n Hay nhap nam sinh du 4 chu so: ")
GT (getint "\n Hay nhap gioi tinh chu nha <1=Nam; 2=nu>: "))
(setq a (atoi (substr (itoa year) 1 1))
b (atoi (substr (itoa year) 2 1))
c (atoi (substr (itoa year) 3 1))
d (atoi (substr (itoa year) 4 1))
Tg (+ a b c d) )
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun ssu (a / a1 a2 t1)
(if (> a 9)
(progn
(setq t1 (itoa a)
a1 (atoi (substr t1 1 1))
a2 (atoi (substr t1 2 1))
t2 (+ a1 a2) )
(if (> t2 9)
(ssu t2) )
)
)
t2
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(setq tong (ssu tg))
(if (= gt 1)
(progn

(setq t3 (- 11 t2))
(if (> t3 9)
(setq t3 (ssu t3))
)
(setq bln (itoa t3))
)
(progn
(setq t3 (+ 4 t2))
(if (> t3 9)
(setq t3 (ssu t3))
)
(setq bln (itoa t3))
)
)
(alert (strcat "\n Ten block can chen la " bln))
(command "insert" bln (getpoint "\n Nhap diem chen block") 1 1 0)
)
 • 0

#28 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 10 January 2013 - 03:48 PM

@OP :
- Bạn đã thử cái ở bài #24 nhocangbat giúp bạn chưa ? (k những 2012 mà năm 200000012 nữa ...)
- Bạn có thấy mọi người gửi code lên đều để trong tag CODE k ?
- Bạn có thấy nút Like bên dưới bài viết của nhoclangbat, phamthanhbinh ... không ?
 • 2

#29 thienchip86

thienchip86

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 10 January 2013 - 04:26 PM

@OP :
- Bạn đã thử cái ở bài #24 nhocangbat giúp bạn chưa ? (k những 2012 mà năm 200000012 nữa ...)
- Bạn có thấy mọi người gửi code lên đều để trong tag CODE k ?
- Bạn có thấy nút Like bên dưới bài viết của nhoclangbat, phamthanhbinh ... không ?

thành thật xin lôĩ các bạn mình mơí tham gia diên đàn nên có nhiêù điêù chưa được biêts ,minh muôn cảm ơn mà lại ko để ý nên toàn viêt cảm ơn thay vi nút Like..hihi.Cảm ơn ban Ketxu đã nhác nhở,cảm ơn bạn nhoclangbat ,Lisp ban viêt rât chuân.cũng như cảm ơn bạn Phamthanhbinh nưã...
 • 0

#30 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 11 January 2013 - 09:31 AM

thành thật xin lôĩ các bạn mình mơí tham gia diên đàn nên có nhiêù điêù chưa được biêts ,minh muôn cảm ơn mà lại ko để ý nên toàn viêt cảm ơn thay vi nút Like..hihi.Cảm ơn ban Ketxu đã nhác nhở,cảm ơn bạn nhoclangbat ,Lisp ban viêt rât chuân.cũng như cảm ơn bạn Phamthanhbinh nưã...


hihi, no problèm ^^, vui vẻ là chính, ah có phải bạn @thienchip86 là @fankaka1 bên vn-zoom ko nhỉ nhìn hao hao :D, bạn đa tài nhỉ^^
Hình đã gửi
 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#31 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 14 January 2013 - 12:15 AM

Có nhã hứng, chúc bạn vui vẻ :)
Giải quyết các vấn đề bạn lăn tăn
Mẫu nguyên của bạn!

http://www.cadviet.c..._phong_thuy.rar
 • 1

#32 thienchip86

thienchip86

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 14 January 2013 - 01:17 AM

Có nhã hứng, chúc bạn vui vẻ :)
Giải quyết các vấn đề bạn lăn tăn
Mẫu nguyên của bạn!

http://www.cadviet.c..._phong_thuy.rar

Cảm ơn bạn Ketxu. thật là tuyệt vời.mình xin gửi lại 9 quái số chuẩn nhất mình đã biên tập lại bạn sửa lại giúp mình nhé!9 block bát quái hôm trước còn sơ sài nay xin gửi bạn 9 block hoàn chỉnh.http://www.cadviet.c...3_phongthuy.rar
 • 0

#33 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 14 January 2013 - 09:57 AM

Dựng nó k nhanh đâu bạn :)
 • 0

#34 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 14 January 2013 - 10:18 PM

@thienchip86 : bữa nay upload file failed hoài, mình update ở đây, bạn chịu khó vào lấy nhé ^^
 • 3

#35 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 14 January 2013 - 11:00 PM

Anh Ket ghê thật viết nó tự vẽ rùi chèn lun ^^, khi nào nhoc = đc anh Ket nhỉ :D
Ps: cái avatar của anh bên xaydungit ghê thật thế, phải anh chụp ở nhà ko >"<, vậy mà cứ than thất tình hihi ^^
Hình đã gửi
 • 1
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#36 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 14 January 2013 - 11:12 PM

@Nhóc : nhanh thôi mà, với đà này
Cái avar là hàng chôm đề vào cho đỡ FA, chứ a có đâu ra :)
 • 0

#37 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6019 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 15 January 2013 - 12:18 PM

Anh Ket ghê thật viết nó tự vẽ rùi chèn lun ^^, khi nào nhoc = đc anh Ket nhỉ :D
Ps: cái avatar của anh bên xaydungit ghê thật thế, phải anh chụp ở nhà ko >"<, vậy mà cứ than thất tình hihi ^^
Hình đã gửi

Hề hề hề,
Cai ni là do anh ấy sử dụng lisp xén váy quá đà ây mà.........
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#38 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 15 January 2013 - 12:35 PM

Có khi nào anh Ket có cái lsp này nên mấy cô sợ ko dám tới gần :D => FA
Ps: anh Ket đừng uýnh em nha ^^
 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#39 thienchip86

thienchip86

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 15 January 2013 - 02:06 PM

@thienchip86 : bữa nay upload file failed hoài, mình update ở đây, bạn chịu khó vào lấy nhé ^^

Quá Pro bạn ạ.hihi ...Thanks bạn nhiều..!Từ nay các bạn cũng có thể tự xem cơ bản phong thủy cho gia đình rồi.chúc các bạn vui .
 • 0

#40 xaydungit.vn

xaydungit.vn

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 48 Bài viết
Điểm đánh giá: 54 (tàm tạm)

Đã gửi 15 January 2013 - 10:31 PM

Cảm ơn bạn thienchip86 đã có ý tưởng rất hay
Qua một ngày vẽ và tìm hiểu vòng tròn bát quái, quả là quái thật
Mình xin góp thêm ứng dụng được lập trình bằng Autocad.net và vb.net
Các bạn giải nén vào thư mục bất kỳ
1. Về cách sử dụng file PTXDIT.dll
- Mở AutoCAD
- Lệnh "NETLOAD"
- Tìm đến file PTXDIT.dll
- Lệnh "BQ" Hoặc "batquai" để sử dụng
2. Đối với file PTXDIT.exe các bạn Click vào để sử dụng(Cho những bạn không có AutoCAD)
Đã test trên autocad 2007 và win7
Chúc các bạn may mắn !

Video :http://www.youtube.com/watch?v=GfEYRjnPDfk&feature=youtu.beLink :
http://www.cadviet.c...m_huong_nha.rar
 • 3