Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
huunhantvxdts

[nhờ chỉnh sửa] lisp vẽ pline

Các bài được khuyến nghị

mình đang viết lisp vẽ kích thước hố ga nhưng vướng 1 cái là vẽ các pline không được (nó chồng lên nhau hoặc khi được khi không) nhờ mọi người giúp đỡ cám ơn nhiều

đây là đoạn lisp

(defun c:vehoga ()
(setq p (getpoint "\nNhap diem ve:"))
(setq h 2.5);(distof cc))
(setq b 1.2);(distof cr))
(setq l 1.0);(distof cd))
(setq d 0.2);(distof dt))
(setq goc (/ pi 2))
(setq b1 (+ b (* 2 d)))
(setq h1 (- h d))
(setq goc1 (* 3 (/ pi 2)))
(setq p0 (polar p goc1 d))
(vethanhtrong)
(vethanhngoai)
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun vethanhtrong ()
(setq p1 (polar p 0 (/ b 2)))
(setq p2 (polar p1 goc h1))
(setq p3 (polar p pi (/ b 2)))
(setq p4 (polar p3 goc h1))
(command ".Pline" p2 p1 p3 p4 "")
   	(COMMAND ".PEDIT" "last" "W" "0" "")
)
(defun vethanhngoai ()
(setq p5 (polar p0 0 (/ b1 2)))
(setq p6 (polar p5 goc h))
(setq p7 (polar p0 pi (/ b1 2)))
(setq p8 (polar p7 goc h))
(command ".Pline" p6 p5 p7 p8 "")
   	(COMMAND ".PEDIT" "last" "W" "0" "")
) 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:vhga ()
(dodegoi))
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
(defun dodegoi (/ COM)
(setq DCL_ID (load_dialog (strcat odiachay "\\tlkt\\dcl\\chon.DCL")))
(new_dialog "CONG" DCL_ID)
(if (not cc) (setq cc "0.00"))
(set_tile "cc" cc)
(if (not cr) (setq cr "0.00"))
(set_tile "cr" cr)
(if (not cd) (setq cd "0.00"))
(set_tile "cd" cd)
(if (not dt) (setq dt "0.00"))
(set_tile "dt" dt)
(action_tile "cc" "(setq cc $value) (KIEM_TRA_LOI)")
(action_tile "cr" "(setq cr $value) (KIEM_TRA_LOI)")
(action_tile "cd" "(setq cd $value) (KIEM_TRA_LOI)")
(action_tile "dt" "(setq dt $value) (KIEM_TRA_LOI)")
(action_tile "ve" "(done_dialog 1)")
(action_tile "thoat" "(done_dialog 14)")
(setq phepchon(start_dialog))
(cond
 	((= phepchon 1) (vehoga))

 ((= phepchon 14) (thoi))
)
(unload_dialog DCL_ID)
(princ))
(defun KIEM_TRA_LOI ()
(set_tile "error" "")
(if
 (/= (type (distof cc)) 'real)
 (progn
 (set_tile "error" "Nhap lai chieu cao!")
 (mode_tile "cc" 2)))
(if
 (/= (type (distof cr)) 'real)
 (progn
 (set_tile "error" "Nhap lai chieu rong!")
 (mode_tile "cr" 2)))
(if
 (/= (type (distof cd)) 'real)
 (progn
 (set_tile "error" "Nhap lai chieu dai!")
 (mode_tile "cd" 2)))
(if
 (/= (type (distof dt)) 'real)
 (progn
 (set_tile "error" "Nhap lai day thanh!")
 (mode_tile "dt" 2)))
 )

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mình đang viết lisp vẽ kích thước hố ga nhưng vướng 1 cái là vẽ các pline không được (nó chồng lên nhau hoặc khi được khi không) nhờ mọi người giúp đỡ cám ơn nhiều

đây là đoạn lisp

Mình nghĩ là bạn mới tập về lisp, không biết ban có ý định phát triển thêm không, nếu có, mình rất mừng khi có thêm một lisper nữa (hì hì)

Mình cũng nghĩ như bác Hà, bạn có lẽ bị sai trong một số trường hợp do biến osnap để sửa thì rất đơn giản.

Ở đầu đoạn lisp chỗ

 

 

(defun c:vehoga ()

(setq oldOS (getvar "osmode"))

(setvar "osmode" 0)

Bạn thêm hai dòng màu đỏ

và ở cuối đoạn lisp bạn thêm dòng xanh vào đây nữa

 

(setvar "osmode" oldOs)

(princ)

)

P/s bạn mới viết lisp chưa xem kỹ nhưng thiếu xót nhiều: cần tìm hiểu thêm về biến toàn cục, biến địa phương, nhưng cách tư duy Code của bạn cũng có nhiều điểm mình cần học hỏi, chúc bạn vui khỏe, thêm yêu thích lisp

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình nghĩ là bạn mới tập về lisp, không biết ban có ý định phát triển thêm không, nếu có, mình rất mừng khi có thêm một lisper nữa (hì hì)

Mình cũng nghĩ như bác Hà, bạn có lẽ bị sai trong một số trường hợp do biến osnap để sửa thì rất đơn giản.

Ở đầu đoạn lisp chỗ

 

 

(defun c:vehoga ()

(setq oldOS (getvar "osmode"))

(setvar "osmode" 0)

Bạn thêm hai dòng màu đỏ

và ở cuối đoạn lisp bạn thêm dòng xanh vào đây nữa

 

(setvar "osmode" oldOs)

(princ)

)

P/s bạn mới viết lisp chưa xem kỹ nhưng thiếu xót nhiều: cần tìm hiểu thêm về biến toàn cục, biến địa phương, nhưng cách tư duy Code của bạn cũng có nhiều điểm mình cần học hỏi, chúc bạn vui khỏe, thêm yêu thích lisp

Cám ơn bạn đã quan tâm để mình sửa lại minh chỉ hoc lỏm thôi. nói chung các cấu trúc lệnh mình chưa thuộc hết. viết về lệnh gì là mình tìm code của 1 ai đó sau đó về sửa lại cho phù hợp các các vấn đề biến thực sự chưa quan tâm lắm lắm

chúc bạn sức khoe gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×