Rated 5/5 based on 240179 internet user reviews

Đến nội dung


Hình ảnh
- - - - -

Nghị định mới số 15/2013/NP-CP thay ND 209/2004/ND-C về quản lý chất lượng công trình


  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1 kemngot

kemngot

    Chưa sử dụng CAD

  • Members
  • Pip
  • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 23 February 2013 - 09:16 AM

Nghị định mới nhất số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

Chương 3: Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

Chương 4: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

Chương 5: Bảo hành công trình xây dựng

Chương 6: Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình

Chương 7: Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Chương 8: Điều khoản thi hành

Nghị định ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013 và thay thế Nghị định số 209/2004/ND-CP ngày 16/12/2004

Phụ lục : Phân loại công trình xây dựng

Downd here:  15_2013_ND_CP

 

Chi tiết: ND 15/2013/ND-CP

Similar topics from web:

  • 2