Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Yêu cầu] Offset, chuyện cũ với yêu cầu mới


 • Please log in to reply
62 replies to this topic

#61 ad.pham234

ad.pham234

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: -6 (bình thường)

Đã gửi 14 July 2015 - 10:09 AM

gíp với mọi người ơi


 • 0

#62 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 801 Bài viết
Điểm đánh giá: 380 (khá)

Đã gửi 14 July 2015 - 10:16 AM

Thấy bạn đã "Lượn" qua rất nhiều topic để yêu cầu vấn đề này. Mình thêm 1 tý vào lisp của bác Ket, bạn thử xem nhé!
(defun c:oo (/ #d layerAdd ss)
(vl-load-com)
(defun layerAdd (Layername layerlinetype layercolor / acadDoc theLayers newLayer layname_select)
(setq acadDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq theLayers (vla-get-layers acadDoc))
(if (not (tblsearch "ltype" layerlinetype))
(vla-load (vla-get-linetypes acadDoc) layerlinetype "acadiso.lin"))
(if (null (tblsearch "LAYER" Layername))
(progn (setq newLayer (vla-add theLayers Layername))
(if layerlinetype
(vla-put-linetype newLayer layerlinetype))
(if layercolor
(vla-put-color newLayer layercolor)))))
(layerAdd "TUONG" "CONTINUOUS" 4)
(layerAdd "TIM" "CENTER" 8)
(or #dist (setq #dist 1))
(setq #d (cond ((getdist (strcat "\nKhoang cach Offset <" (vl-princ-to-string #dist) ">: ")))
(#dist)))
(if (not #d)
(setq #d #dist)
(setq #dist #d))
(princ "\nChon doi tuong: ")
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 "Ellipse,Lwpolyline,Spline,Line,Circle,Arc,Pline,Xline"))))
(foreach item (mapcar 'vlax-ename->vla-object (acet-ss-to-list ss))
(vla-offset item #d)
(vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) "TUONG")
(vla-offset item (- #d))
(vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) "TUONG")
(vla-put-layer item "TIM")))
(princ))

 • 0

#63 ad.pham234

ad.pham234

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: -6 (bình thường)

Đã gửi 14 July 2015 - 10:42 AM

ôi cảm ơn bác nhiều lắm rất cảm ơn bác đã giúp em ko còn ji để nói nữa rất cảm ơn bác lip dùng rất tốt 


 • 0