Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
min90

cộng số khi dùng lệnh vd line, rectang

Các bài được khuyến nghị

cho mình hỏi là mình có thể cộng các dữ liệu khi dùng lệnh line được ko

vd như 1 muốn vẽ 1 line gồm nhiều đoạn nhỏ a b c, mình có thể bấm LINE rồi tính tổng a+b+c ngay trên cad được ko hay phải tự tính nhẩm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

cho mình hỏi là mình có thể cộng các dữ liệu khi dùng lệnh line được ko

vd như 1 muốn vẽ 1 line gồm nhiều đoạn nhỏ a b c, mình có thể bấm LINE rồi tính tổng a+b+c ngay trên cad được ko hay phải tự tính nhẩm

Bạn dùng Lisp này thử xem đã đúng với yêu cầu chưa. Lệnh KK nhé. Bạn vẽ đến đâu thì Lisp sẽ thông báo khoảng cách cộng dồn ở ngay dòng nhắc lệnh. Vẽ liên tục đến khi nào hết đường thì thôi, không hạn chế bao nhiêu đoạn.

(defun C:kk()
 (setq D 0 i 0)
 (setq pt1(list) pt2(list))
 (command "LINE")
 (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)
  (setq i(1+ i))
  (if (= i 1) (setq pt1(getvar "lastpoint")))
  (if (= i 2) (setq pt2(getvar "lastpoint")))
  (if (and (/= pt1 nil) (/= pt2 nil))
   (progn
	(setq D(+ D (distance pt1 pt2)))
	(princ (strcat "\n Tong khoang cach hien tai la: " (rtos D 2 3) "\n" "Specify next point or [undo]:"))
	)
   )
  (command pause)
  (setq pt1 pt2)
  (setq pt2(getvar "lastpoint"))
  )
 (princ)
 )
(princ "\n        Written By KangKung - 07/04/2013\n")
(princ "\n         Nhap KK de chay chuong trinh\n")

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sử dụng lệnh 'cal khi vẽ, hoặc một biểu thức lisp đơn giản (+ 1 2 3) là đc.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×