Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

cộng số khi dùng lệnh vd line, rectang


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 min90

min90

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 31 March 2013 - 05:20 PM

cho mình hỏi là mình có thể cộng các dữ liệu khi dùng lệnh line được ko

vd như 1 muốn vẽ 1 line gồm nhiều đoạn nhỏ a b c, mình có thể bấm LINE rồi tính tổng a+b+c ngay trên cad được ko hay phải tự tính nhẩm


 • 0

#2 KangKung

KangKung

  biết lệnh array

 • Members
 • PipPipPip
 • 189 Bài viết
Điểm đánh giá: 229 (khá)

Đã gửi 07 April 2013 - 03:03 PM

cho mình hỏi là mình có thể cộng các dữ liệu khi dùng lệnh line được ko

vd như 1 muốn vẽ 1 line gồm nhiều đoạn nhỏ a b c, mình có thể bấm LINE rồi tính tổng a+b+c ngay trên cad được ko hay phải tự tính nhẩm

Bạn dùng Lisp này thử xem đã đúng với yêu cầu chưa. Lệnh KK nhé. Bạn vẽ đến đâu thì Lisp sẽ thông báo khoảng cách cộng dồn ở ngay dòng nhắc lệnh. Vẽ liên tục đến khi nào hết đường thì thôi, không hạn chế bao nhiêu đoạn.

(defun C:kk()
 (setq D 0 i 0)
 (setq pt1(list) pt2(list))
 (command "LINE")
 (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)
  (setq i(1+ i))
  (if (= i 1) (setq pt1(getvar "lastpoint")))
  (if (= i 2) (setq pt2(getvar "lastpoint")))
  (if (and (/= pt1 nil) (/= pt2 nil))
   (progn
	(setq D(+ D (distance pt1 pt2)))
	(princ (strcat "\n Tong khoang cach hien tai la: " (rtos D 2 3) "\n" "Specify next point or [Undo]:"))
	)
   )
  (command pause)
  (setq pt1 pt2)
  (setq pt2(getvar "lastpoint"))
  )
 (princ)
 )
(princ "\n        Written By KangKung - 07/04/2013\n")
(princ "\n         Nhap KK de chay chuong trinh\n")

 • 0

#3 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 08 April 2013 - 09:40 AM

Sử dụng lệnh 'cal khi vẽ, hoặc một biểu thức lisp đơn giản (+ 1 2 3) là đc.
 • 0