Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Hỏi cách thêm kí tự bất kỳ vào text


 • Please log in to reply
67 replies to this topic

#41 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 17 June 2009 - 02:00 PM

Lisp TGTEXT rất hay, dùng cho mọi trường hợp muốn thêm text vào text đã có! Có điều là nó không nhận dấu cách :lol2:
Cảm ơn các anh rất nhiều.

Chào Phuong Anh
Cả Lisp của Tue_NV và của bạn Thiep đều cho phép nhập chuỗi cần thêm vào có dấu cách được cả. Sao bạn lại nói không được?
Bạn đã kiểm tra kỹ lại chưa?
 • 1

#42 Phương Anh

Phương Anh

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 28 Bài viết
Điểm đánh giá: 9 (bình thường)

Đã gửi 17 June 2009 - 02:14 PM

Chào Phuong Anh
Cả Lisp của Tue_NV và của bạn Thiep đều cho phép nhập chuỗi cần thêm vào có dấu cách được cả. Sao bạn lại nói không được?
Bạn đã kiểm tra kỹ lại chưa?

Vâng, đúng rồi, em đã kiểm tra lại.
Xin lỗi hai anh.
 • 0

#43 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 28 June 2009 - 08:09 PM

Nhờ bác Tue_NV nâng cấp cái lisp tgtext này lên tí nha, lisp này mình mới thêm được ký tự cách vị trí đầu chứ chưa thêm được cách vị trí cuối. bạn thêm vào giúp nha. Thank!

Tue_NV nâng cấp Lisp thêm text giữa theo ý của bạn

(defun c:tgtext()
(command "undo" "be")
(command "cmdecho" 0)
(setq gtext (getstring 5"\nChuoi muon them o giua :"))
(initget "D C")
(setq ans (getkword "\n Them Text cach ki tu Dau hay Them Text cach ki tu Cuoi :"))
(if (= ans "D")
(progn
(setq vitri (getint "\n Ban muon them chuoi nay cach vi tri dau bao nhieu ki tu :"))
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))) n (sslength ss) i 0)


(while (< i n)
(setq e (entget(ssname ss i)))
(setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))

(setq tachdau (substr chuoicu 1 vitri))
(setq tachcuoi (substr chuoicu (1+ vitri) (strlen chuoicu)))
(setq chunoi (strcat tachdau gtext tachcuoi))
(setq e (subst (cons 1 chunoi) (assoc 1 e) e))
(entmod e)
(setq i (1+ i))
)
)
)

(if (= ans "C")
(progn
(setq vitri (getint "\n Ban muon them chuoi nay cach vi tri cuoi bao nhieu ki tu :"))
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))) n (sslength ss) i 0)
(while (< i n)
(setq e (entget(ssname ss i)))
(setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))

(setq tachdau (substr chuoicu 1 (- (strlen chuoicu) vitri)))
(setq tachcuoi (substr chuoicu (+ (- (strlen chuoicu) vitri) 1) vitri))
(setq chunoi (strcat tachdau gtext tachcuoi))
(setq e (subst (cons 1 chunoi) (assoc 1 e) e))
(entmod e)
(setq i (1+ i))
)
)
)
(command "undo" "end")
(princ)
)

Còn đây là Lisp bỏ bớt Text mà Tue_NV viết cho bạn HoangSon, được thêm vào chức năng bỏ bớt số kí tự cách vị trí cuối

(defun c:bgtext()
(command "undo" "be")
(command "cmdecho" 0)
(prompt "\nChon chu muon bo bot : ")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))) n (sslength ss) i 0)

(initget "D C")
(setq ans (getkword "\n Bot Text cach ki tu Dau hay Bot Text cach ki tu Cuoi :"))
(if (= ans "D")
(progn
(setq vitri (getint "\n Ban muon bot chuoi cach vi tri dau bao nhieu ki tu :"))
(setq skt (getint "\n So ki tu can bo bot :"))


(while (< i n)
(setq e (entget(ssname ss i)))
(setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))

(setq tachdau (substr chuoicu 1 (- vitri 1)))
(setq tachcuoi (substr chuoicu (+ vitri skt) (+ (- (strlen chuoicu) vitri skt) 1)))
(setq chunoi (strcat tachdau tachcuoi))
(setq e (subst (cons 1 chunoi) (assoc 1 e) e))
(entmod e)
(setq i (1+ i))
)
)
)

(if (= ans "C")
(progn
(setq vitri (getint "\n Ban muon bot chuoi cach vi tri cuoi bao nhieu ki tu :"))
(setq skt (getint "\n So ki tu can bo bot :"))


(while (< i n)
(setq e (entget(ssname ss i)))
(setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))

(setq tachdau (substr chuoicu 1 (- (strlen chuoicu) vitri skt)))
(setq tachcuoi (substr chuoicu (+ (- (strlen chuoicu) vitri) 1) vitri))
(setq chunoi (strcat tachdau tachcuoi))
(setq e (subst (cons 1 chunoi) (assoc 1 e) e))
(entmod e)
(setq i (1+ i))
)
)
)

(princ)
)

Các bạn sử dụng thử và cho mình biết ý kiến nhé.
 • 2

#44 svba1608

svba1608

  Tưởng Thị Tú Khuyên

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 609 Bài viết
Điểm đánh giá: 624 (tốt)

Đã gửi 04 October 2009 - 07:55 PM

Đây là lisp của bạn!
http://www.cadviet.c...les/bottext.lsp
-Nhập lệnh: BOTTEXT
+Nhập số ký tự muốn bỏ bớt phía trước. Không thì enter.
+Nhập số ký tự muốn bỏ bớt phía Sau. Không thì enter.
-Lưu ý khoảng trắng cũng tính là 1 ký tự.
-Nếu tổng số ký tự muốn bỏ bớt phía trước và phía sau nhiều hơn hoặc bằng số ký tự trong text thì text đó không thực hiện.

Không biết nhà bác Duy hết bão chưa?
Em muốn hỏi bác và mọi người, liệu có thể cải tiến lisp trên thành lisp xoá ký tự thứ “n” tính từ trái sang phải của dòng text không?
 • 0

#45 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 04 October 2009 - 08:36 PM

Không biết nhà bác Duy hết bão chưa?
Em muốn hỏi bác và mọi người, liệu có thể cải tiến lisp trên thành lisp xoá ký tự thứ “n” tính từ trái sang phải của dòng text không?

Ngay bài viết phía trên của Tue_NV đã có chức năng này. Bài viết số 42
Lisp trên không những có chức năng xoá ký tự thứ “n” tính từ trái sang phải của dòng text mà còn có chức năng xoá ký tự thứ “n” tính từ phải sang trái của dòng text
Lisp bgtext
Svba thử nhé
 • 2

#46 svba1608

svba1608

  Tưởng Thị Tú Khuyên

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 609 Bài viết
Điểm đánh giá: 624 (tốt)

Đã gửi 04 October 2009 - 08:50 PM

Vâng, em cảm ơn anh!
 • 0

#47 hai_1401

hai_1401

  biết lệnh rotate

 • Members
 • PipPipPip
 • 134 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)

Đã gửi 08 October 2009 - 01:35 AM

Ngay bài viết phía trên của Tue_NV đã có chức năng này. Bài viết số 42
Lisp trên không những có chức năng xoá ký tự thứ “n” tính từ trái sang phải của dòng text mà còn có chức năng xoá ký tự thứ “n” tính từ phải sang trái của dòng text
Lisp bgtext
Svba thử nhé


Nhờ anh Tuệ xem giúp cho:
- Lisp themtext và bottext hoạt động tốt, chỉ có chuỗi kí tự nhập vào không có dấu cách ở đầu và sau chuỗi (dấu cách ở giữa vẫn có), ví dụ muốn nhập " cadviet " thì chỉ nhập được chuỗi "cadviet" chứ dấu cách trước và sau chuỗi ko có
- 2 lisp còn lại của bác là tgtext và bgtext thì báo lỗi "; error: too many arguments"
- Lisp tgtext của bác thiep thì dùng tốt, nhưng vẫn không thêm được dấu cách trước và sau chuỗi.
Nhờ các bác xem giúp :cheers:
 • 0

#48 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 08 October 2009 - 04:58 AM

Nhờ anh Tuệ xem giúp cho:
- Lisp themtext và bottext hoạt động tốt, chỉ có chuỗi kí tự nhập vào không có dấu cách ở đầu và sau chuỗi (dấu cách ở giữa vẫn có), ví dụ muốn nhập " cadviet " thì chỉ nhập được chuỗi "cadviet" chứ dấu cách trước và sau chuỗi ko có
- 2 lisp còn lại của bác là tgtext và bgtext thì báo lỗi "; error: too many arguments"
- Lisp tgtext của bác thiep thì dùng tốt, nhưng vẫn không thêm được dấu cách trước và sau chuỗi.
Nhờ các bác xem giúp :cheers:

Không hiểu sao bạn sử dụng Lisp tgtext và bgtext bị lỗi.
Lisp gốc đây. Nhờ bạn Hai và svba test lại nhé :
http://www.cadviet.c...es/2/tgtext.lsp
http://www.cadviet.c...es/2/bgtext.lsp

@Hai : Lisp themtextbottext là của anh Duy78_2006 chứ không phải của Tue_NV
Và theo Tue_NV đuợc biết là các Lisp trên đã thêm dấu cách trong chuỗi
Nếu viết như thế này :
(setq ttdangt (getstring "\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

Còn như cách viết của anh Duy-782006
(setq ttdangt (getstring 5"\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

Cách viết của bạn Thiep cũng vậy : (setq gtext (getstring t "\nMau chuoi muon them vao trong chuoi:")) : khi nhập cũng đã nhận dấu cách trong chuỗi
Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành
 • 3

#49 duy782006

duy782006

  PHẠM QUỐC DUY

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)

Đã gửi 08 October 2009 - 07:37 AM

Nếu viết như thế này :
(setq ttdangt (getstring "\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

Còn như cách viết của anh Duy-782006
(setq ttdangt (getstring 5"\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

Cách viết của bạn Thiep cũng vậy : (setq gtext (getstring t "\nMau chuoi muon them vao trong chuoi:")) : khi nhập cũng đã nhận dấu cách trong chuỗi

bạn Tue_NV bị nhầm 1 tí.
(setq ttdangt (getstring "\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ không nhận dấu cách trong chuỗi
 • 2

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#50 hai_1401

hai_1401

  biết lệnh rotate

 • Members
 • PipPipPip
 • 134 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)

Đã gửi 08 October 2009 - 11:53 AM

Không hiểu sao bạn sử dụng Lisp tgtext và bgtext bị lỗi.
Lisp gốc đây. Nhờ bạn Hai và svba test lại nhé :
http://www.cadviet.c...es/2/tgtext.lsp
http://www.cadviet.c...es/2/bgtext.lsp

@Hai : Lisp themtextbottext là của anh Duy78_2006 chứ không phải của Tue_NV
Và theo Tue_NV đuợc biết là các Lisp trên đã thêm dấu cách trong chuỗi
Nếu viết như thế này :
(setq ttdangt (getstring "\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

Còn như cách viết của anh Duy-782006
(setq ttdangt (getstring 5"\nChuoi muon them phia truoc:")) thì khi nhập sẽ nhận dấu cách trong chuỗi

Cách viết của bạn Thiep cũng vậy : (setq gtext (getstring t "\nMau chuoi muon them vao trong chuoi:")) : khi nhập cũng đã nhận dấu cách trong chuỗi
Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành

Em đã dùng được 2 lisp trên của bác Tuệ, lisp chạy rất tốt ạ, có điều vẫn như em nói ở trên chuỗi text đều không có dấu cách ở đầu và cuối chuỗi chứ không phải là dấu cách ở giữa chuỗi. Ví dụ: nhập chuỗi "Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam" thì ok, nhưng nếu nhập " Cộng Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam " thì nó sẽ bỏ 3 dấu cách ở đầu và cuối chuỗi này, như thế này nhiều lúc chuỗi text thêm vào sẽ dính tịt vào chuỗi text cũ thì cũng ko hay lắm. Nhờ bác xem lại giúp nhé, em cảm ơn các bác nhiều :bigsmile:
 • 0

#51 thiep

thiep

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 377 Bài viết
Điểm đánh giá: 263 (khá)

Đã gửi 08 October 2009 - 01:26 PM

Em đã dùng được 2 lisp trên của bác Tuệ, lisp chạy rất tốt ạ, có điều vẫn như em nói ở trên chuỗi text đều không có dấu cách ở đầu và cuối chuỗi chứ không phải là dấu cách ở giữa chuỗi. Ví dụ: nhập chuỗi "Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam" thì ok, nhưng nếu nhập " Cộng Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam " thì nó sẽ bỏ 3 dấu cách ở đầu và cuối chuỗi này, như thế này nhiều lúc chuỗi text thêm vào sẽ dính tịt vào chuỗi text cũ thì cũng ko hay lắm. Nhờ bác xem lại giúp nhé, em cảm ơn các bác nhiều :bigsmile:

Hai_1401, nên nhớ rằng, vị trí ở đầu chuỗi text là vị trí 0, vị trí cuối text là số tổng ký tự trong text. Lisp của Tue và thiep không sai đâu.
 • 0

#52 mrmanh

mrmanh

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 30 October 2009 - 06:35 AM

Các bác giúp em cái lisp này. Trên diễn đàn có lisp "Thay chữ theo định dạng". Em đang rất cần cái này nhưng hơi nâng cao một chút. Lisp này chỉ thay những chữ nằm giữa hai chữ, nhưng em muốn thay chữ đứng đầu tiên hay cuối cùng. Em xin cảm ơn và chúc diễn đàn ngày càng phát triển
Lisp nguyên bản đây ạ. Thay chu theo dinh dang
 • 0

#53 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 30 October 2009 - 09:41 PM

Các bác giúp em cái lisp này. Trên diễn đàn có lisp "Thay chữ theo định dạng". Em đang rất cần cái này nhưng hơi nâng cao một chút. Lisp này chỉ thay những chữ nằm giữa hai chữ, nhưng em muốn thay chữ đứng đầu tiên hay cuối cùng. Em xin cảm ơn và chúc diễn đàn ngày càng phát triển
Lisp nguyên bản đây ạ. Thay chu theo dinh dang

Chào mrmanh
Bạn có thể cho 1 ví dụ được không? Để Lisp chạy theo đúng ý của bạn
Tue_NV ví dụ như sau có đúng ý của bạn không nhé :
Cho 1 chuỗi : "DIỄN ĐÀN CAD VIET TA"
Ví dụ thay chữ cuối là CUA CHUNG TA thì kết quả sẽ là "DIỄN ĐÀN CAD VIET CUA CHUNG TA"

Tương tự cho việc thay chữ đầu. Bạn mrmanh xem như vậy có đúng ý của bạn không?
 • 0

#54 cadviet244

cadviet244

  HVKT-12

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 245 Bài viết
Điểm đánh giá: 157 (tàm tạm)

Đã gửi 17 December 2009 - 08:39 AM

Đối tượng phải là dtext chứ không phải mtext!

Chào pác Duy! Tại sao pác không lisp cho đối tượng là mtext mà là dtext, em thấy dùng mtext tiện dụng hơn so với dtext, chẳng hạn đối tượng là mtext dễ dàng thay đổi font chữ. Và em thấy nhiều người thường dùng dtext hơn mtext bác duy có biết tại sao hok, giải thích hộ em với. Chúc bác có một mùa giáng sinh hạnh phúc và ấm áp
 • 0

#55 duy782006

duy782006

  PHẠM QUỐC DUY

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)

Đã gửi 17 December 2009 - 09:11 AM

Chào pác Duy! Tại sao pác không lisp cho đối tượng là mtext mà là dtext, em thấy dùng mtext tiện dụng hơn so với dtext, chẳng hạn đối tượng là mtext dễ dàng thay đổi font chữ. Và em thấy nhiều người thường dùng dtext hơn mtext bác duy có biết tại sao hok, giải thích hộ em với. Chúc bác có một mùa giáng sinh hạnh phúc và ấm áp

Dùng Dtext thì mình đặt mấy cái textstyle sau đó cần chỉnh font cho textstyle nào thì chỉnh nó sẽ thay hàng loạt các text trong slyte đó. Và Nhẹ máy nửa
-Bản vẽ mà hàng ngàn text thì chỉnh sửa Dtext nó nhanh và có trật tự hơn anh mtext nhiều.
 • 0

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#56 cadviet244

cadviet244

  HVKT-12

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 245 Bài viết
Điểm đánh giá: 157 (tàm tạm)

Đã gửi 17 December 2009 - 09:45 AM

Dùng Dtext thì mình đặt mấy cái textstyle sau đó cần chỉnh font cho textstyle nào thì chỉnh nó sẽ thay hàng loạt các text trong slyte đó. Và Nhẹ máy nửa

Vậy thì cũng hay hay bác nhỉ đúng là mỗi lệnh có một nét đặc trưng riêng nên anh Autodesk mới viết ra hai lệnh Mtext và Dtext. Vậy muốn dùng được lisp thêm text của bác thì phải EXPLODE các đối tượng mtext ra rồi! Cám ơn pác Duy nhá. Có dịp bác vào sg chơi nha.
 • 1

#57 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 17 December 2009 - 10:05 AM

Vậy thì cũng hay hay bác nhỉ đúng là mỗi lệnh có một nét đặc trưng riêng nên anh Autodesk mới viết ra hai lệnh Mtext và Dtext. Vậy muốn dùng được lisp thêm text của bác thì phải EXPLODE các đối tượng mtext ra rồi!

Bạn dùng thử Lisp tgtext.lsp của Tue_NV ở bài viết số 48 nhé. Chấp nhận cả Text, Mtext, thêm được kí tự đầu, giữa và cuối.
Theo mình nghĩ, nếu bạn đã sử dụng Mtext là có chủ đích. Ví dụ như ghi các kí tự đặc biệt.
Nếu ban explode ra thì. Mtext chẳng còn là Mtext nữa và kí tự đặc biệt cũng chẳng còn là nó nữa.

Chào bạn CADVIET. Chúc vui vẻ
 • 1

#58 duy782006

duy782006

  PHẠM QUỐC DUY

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)

Đã gửi 25 February 2010 - 09:58 AM

Các bạn!
Mình vừa bị mắng vốn cái vụ khoảng trắng trong khi nhập chuổi cần thêm cho lisp themtext tại nơi mình làm việc và phát hiện ra rằng nếu bạn để chế độ nhập lệnh hiển thị tại vị trí trỏ chuột thì khoảng cách trong chuổi nhập sẽ không hiệu lực.
Nên:
-Gửi lời xin lổi tới các bạn bị tình trạng này mà lâu nay mình quả quyết là có nhận khoảng cách.
-Nếu bạn muốn nhận dấu cách thì đưa cái hiển thị dòng lệnh về dưới dòng command là được.
-Nguyên nhân thì không hiểu, hy vọng có bác nào tìm hiểu ra thì cho anh em mở rộng tầm mắt.
 • 1

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#59 thanhtranle

thanhtranle

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 54 Bài viết
Điểm đánh giá: 7 (bình thường)

Đã gửi 05 October 2011 - 02:37 PM

tks các pác rất nhiều. :)
 • 0

#60 anhemTracdia

anhemTracdia

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 05 April 2013 - 12:33 PM

Xin nhờ các Pro giúp mình việc thay thế

Mình đang vướng việc thay thế các nội dung trên bảng vẽ. Trên bảng vẽ có việc đánh số hiệu, như sau :

(1,1) , (1,2), .....(1,n)

(2,1) , ( 2,2) , ...(2.n)

........

Nhờ các anh giúp ch việc thay thế để ra kết quả như sau :

(1,1) , (1,2), .....(1,n) 

(1,1) ------> A-1  . Chỉ thau thế "  (1, "  thành A số kế , là 1, 2,... giữ nguyên và ) cuối thì bỏ đi, nghĩa là (1, thì bằng A-

(1,2) ------> A-2

.........

 

(2,1) , ( 2,2) , ...(2.n)

(2,1)  ------> B-1

(2,2) ------> B-2

........

(3,     ------> C-

(4,   ---------> D-

........

http://www.cadviet.c...139_sn_06_1.rar

Nếu sử dụng các Lisp của các bạn trên thì cũng hơi lâu, phải nhập vào từng dạng.

Mình muốn một lisp chọn tất cả các text, lisp lọc và thay thế theo yêu cầu trên.

Rất mong đuộc các Bạn giúp đỗ . Cám ơn


 • 0