Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
kk1506

offset

Recommended Posts

kk1506    0

mình mới học cad cho mình hỏi sao mình không offset được đoạn thẳng hay bất kì hình vẽ nào.

xin cám ơn

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
kk1506    0

mình có đoạn thẳng nhập o enter nhập khoảng cách enter chỉ về phía muốn offset nhưng không ra kêt quả gì

 

T
Current settings: Erase source=No  Layer=Current  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <5000.0000>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
tình hình là như vậy. mong mọi người giúp
 
cám ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hantinhsaycad    378

Hì hì hì..., khoảng cách > enter , chọn đối tượng  rồi mới chọn hướng , Nếu không thấy gì hết bác làm ơn nhập lệnh : z>enter>a>enter xem sao

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×