Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Hỏi về Control User Input trong AutoCAD.NET?


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 nvson

nvson

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 54 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 02 May 2013 - 04:37 PM

Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
 
<CommandMethod("GetKeywordFromUser")> _
Public Sub GetIntegerOrKeywordFromUser()
 Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument

Dim pKeyOpts As PromptKeywordOptions = New PromptKeywordOptions("")
        pKeyOpts.Message = vbLf & "Enter an option "
        pKeyOpts.Keywords.Add("Object")
        pKeyOpts.Keywords.Add("Point")
        pKeyOpts.AllowNone = False
        pKeyOpts.Keywords.Default = "Object"

        Dim pKeyRes As PromptResult = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts)
        '............
End Sub

Ý của tôi là:

Khi chạy đoạn code trên đến đoạn:

Enter an option [Object/Point] <Object>:

thì mặc định tôi có thể chọn được đối tượng luôn (không phải đánh Object hoặc Enter).

Mong cácbác chỉ giúp.

Thanks.


 • 0

#2 Skywings

Skywings

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 104 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)

Đã gửi 02 May 2013 - 11:04 PM

Ý bạn là kết hợp song song, vừa chọn đc đối tượng vừa nhận keyword cùng lúc!? Bạn có thể tham khảo cách viết ở đây (bằng C#):

http://through-the-i...tselection.html


 • 0

#3 nvson

nvson

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 54 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 03 May 2013 - 12:53 PM

Bạn có thể gửi cho mình đoạn code đó ko?

Mình vào trang đó không được.


 • 0

#4 Skywings

Skywings

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 104 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)

Đã gửi 03 May 2013 - 04:42 PM

Ok, code C# bạn nghiên cứu nhé:

using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; 

namespace MyApplication
{
 public class Commands
 {
  [CommandMethod("SELKW")]
  public void GetSelectionWithKeywords()
  {
   Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
   Editor ed = doc.Editor;

   // Create our options object
   PromptSelectionOptions pso = new PromptSelectionOptions(); 

   // Add our keywords
   pso.Keywords.Add("FIrst");
   pso.Keywords.Add("Second");

   // Set our prompts to include our keywords
   string kws = pso.Keywords.GetDisplayString(true);

   pso.MessageForAdding = "\nAdd objects to selection or " + kws;
   pso.MessageForRemoval = "\nRemove objects from selection or " + kws; 

   // Implement a callback for when keywords are entered
   pso.KeywordInput +=
    delegate(object sender, SelectionTextInputEventArgs e)
    {
     ed.WriteMessage("\nKeyword entered: {0}", e.Input);
    };

   // Finally run the selection and show any results
   PromptSelectionResult psr = ed.GetSelection(pso);

   if (psr.Status == PromptStatus.OK)
   {
    ed.WriteMessage( "\n{0} object{1} selected.",
     psr.Value.Count,
     psr.Value.Count == 1 ? "" : "s"
    );
   }
  }
 }
}

 


 • 0

#5 nvson

nvson

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 54 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 03 May 2013 - 06:57 PM

Cảm ơn bạn nhé.
Mình sẽ test xem sao.
 • 0