Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
tmt_tyt

Bác nào giúp E cái lisp xoay nhiều text có Rotation từ 90 đến 270

Các bài được khuyến nghị

tmt_tyt    0

Mấy điểm kia là ví dụ thôi, chứ E làm bình đồ cả trăm text, ý E là quét cả vùng thì lọc được text có Rotation từ 90-270, sau đó quay theo tâm của chúng góc 180 độ. Bình đồ E làm bằng Topo. Bác nào cho E cái lọc cũng được, còn cái quay theo tâm của chúng thì E làm được rồi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tmt_tyt    0

Cũng là một phương án, nhưng dẫu sao thì lisp vẫn nhanh hơn, cơ bản bây giờ là lọc text có Rotation từ 90 ~ 270, Lisp E cũng không hiểu nhiều lắm, có bác nào chỉ bảo thì cám ơn nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.677

1). Bạn nên post lại y/c cho đúng nội quy của box autolisp, kẻo không thì viết rồi cũng bị mod xóa mất công.

2). Sau khi mở topic mới đúng nội quy, hy vọng có người giúp cho bạn, vì vấn đề này không khó.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.677

Mãi mà không có bác nào giúp E à, đang cần gấp quá!!

Bạn có chịu đọc điều 1 ở trên không? Đó là giúp đấy. Chừng nào bạn làm như điều 1 thì 10' sau bạn sẽ có lisp.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tmt_tyt    0

Hic, lần đầu post nên cũng không biết đươc, hic,"Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]" đã bị khóa rồi, Nhờ Bác Hà chỉ bảo post ở đâu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006    1.374

Lập topic yêu cầu như sau:

-Tiêu đề topic. [yêu cầu] lisp...

-Nội dung: Mô tả bằng văn xuôi hoặc văn vần các thứ:

+Đầu vào có cái gì.

Đầu ra thành cái gì.

-Mô tả thêm bằng file cad trạng thái đầu và cuối. 

 

Đoán mò mà ra lisp sau. Lệnh qt.

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;Chuyen gia tri goc tu do sang radian
;;;Cu phap su dung (duy:s_do>radian giatri)
;;;giatri la goc tinh theo do, kq la goc tinh theo radian
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun duy:s_do>radian (gt / gt kq)
(setq kq (* (/ pi 180) gt))
kq)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;Tao list tu tap hop chon
;;;Cu phap su dung (duy:taolist<tapchon tapchon) 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun duy:taolist<tapchon (tapchon / tapchon listtc stt sdt chondt)
(setq stt 0)
(setq sdt (sslength tapchon))
(while (< stt sdt)
(setq chondt (ssname tapchon stt))
(setq listtc (cons chondt listtc))
(setq stt (+ stt 1))
)
listtc)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;Tao tap hop chon tu list 
;;;Cu phap su dung (duy:taotapchon<list listtc) 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun duy:taotapchon<list (listtc / tapchon dtc)
(setq tapchon (ssadd))
(foreach dtc listtc
(ssadd dtc tapchon)
)
tapchon)


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;Tao tap hop chon tu tap chon theo ma DXF can duoi va can tren
;;;Cu phap su dung (duy:taotapchon_dxf_duoi_tren<tapchon tapchongoc madxf canduoi cantren) 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun duy:taotapchon_dxf_duoi_tren<tapchon (tapchongoc madxf canduoi cantren / tapchongoc madxf canduoi cantren litgoc dtc tapchon)
(setq litgoc (duy:taolist<tapchon tapchongoc))
(setq tapchon (ssadd))
(foreach dtc litgoc

(cond
((and
(>= (cdr (assoc madxf (entget dtc))) canduoi)
(<= (cdr (assoc madxf (entget dtc))) cantren)
)

(ssadd dtc tapchon))
)

)
tapchon)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;Doc toa do tu text duoc chon
;;;Cu phap su dung (duy:d_text>td)
;;;ket qua tra ve la chuoi thong tin lan luot: noidung, style, dolon, diemchen, gocquay
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(Defun duy:d_text>td (dchon / dchon dtt hdt ddau xd yd dsau xs ys diemchen gocquay diemm diemh diemb diemg listkq)
(setq dtt (entget dchon))
(setq hdt (textbox dtt))
(setq ddau (car hdt))
(setq xd (car ddau))
(setq yd (cadr ddau))
(setq dsau (cadr hdt))
(setq xs (car dsau))
(setq ys (cadr dsau))
(setq diemchen (cdr (assoc 10 dtt)))
(setq gocquay (cdr (assoc 50 dtt)))
(setq diemm (polar diemchen gocquay xs))
(setq diemh (polar diemm (+ gocquay (/ pi 2)) ys))
(setq diemb (polar diemchen (+ gocquay (/ pi 2)) ys))
(setq diemg (polar diemchen (angle diemchen diemh) (/ (distance diemchen diemh) 2)))
(setq listkq (list diemchen diemm diemh diemb diemg))
listkq)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:qt (/ b i n)
(command "undo" "be")
(setq b (duy:taotapchon_dxf_duoi_tren<tapchon (ssget (list (cons 0 "TEXT"))) 50 (duy:s_do>radian 90) (duy:s_do>radian 270)))
(setq i 0)
(setq N (sslength b))
(while (< i N)
(command ".rotate" (ssname b i) "" "_non" (nth 4 (duy:d_text>td (ssname b i))) 180)
(setq i (1+ i))
)
(command "undo" "end")
(princ))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×