Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
viettien_03

[Yêu cầu] Lisp chamber đường line và arc (cung tròn)

Các bài được khuyến nghị

viettien_03    1

25600_chamber_1.jpg

Mình đã từng post chủ đề 1 lần và bị xóa, hix không biết bài viết có vi phạm điều gì không, các mod góp ý thêm.

Chả là mình đang rất cần 1 lisp có thể chamber được line và arc, xin mọi người giúp đỡ.

Similar topics from web:
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
toanxd2612    0

các bạn giúp mình với mình mới học cad nhưng tự học thôi ko ai day.khi mình vẽ hình chữ nhât thì dùng lệnh rec sau đó enter nhập kich thước 2 cạnh rồi enter mà ko ra hình có kích  thước như mình nhập mình đã vào cài đặt cho kích thước đo vè milimet mà ko hiểu sao  vẫn ko đc ai giúp mình với. thân

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111    694

các bạn giúp mình với mình mới học cad nhưng tự học thôi ko ai day.khi mình vẽ hình chữ nhât thì dùng lệnh rec sau đó enter nhập kich thước 2 cạnh rồi enter mà ko ra hình có kích  thước như mình nhập mình đã vào cài đặt cho kích thước đo vè milimet mà ko hiểu sao  vẫn ko đc ai giúp mình với. thân

Gõ lệnh >>> Chọn điểm bất kỳ >>> nhâp @50,20

Command: REc RECTANG

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:

>>Enter new value for ORTHOMODE <0>:

Resuming RECTANG command.

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @50,20

Command:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad    378

Hì hì hì , bạn để ý ô DYN dưới đáy màn hình CAD Nếu bỏ chọn thì làm theo hướng dẫn của @ Hoằn , Còn bật DYN thì không nhập @

 Command:  RECTANG >>enter >>chọn một điềm đầu >> nhập tọa độ điểm đối diên  ( có kích thước : chiều dài và chiều rộng )112313_screenshot_2_3.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
quansla    232

 

25600_chamber_1.jpg

Mình đã từng post chủ đề 1 lần và bị xóa, hix không biết bài viết có vi phạm điều gì không, các mod góp ý thêm.

Chả là mình đang rất cần 1 lisp có thể chamber được line và arc, xin mọi người giúp đỡ.

Similar topics from web:

hix, mình like giúp bạn để bỏ phần -1 đi nhưng tình hình là với topic như thế này bạn lại dễ bị quăng gạch lắm, bạn có thể đọc thêm,lại,đọc kỹ các chú ý khi lập topic sẽ rõ mình mắc lỗi gì, vì sao không được giúp đỡ?

http://www.cadviet.com/forum/topic/4-post-bai-len-dien-dan/

trên là link nội quy lập topic.

Còn vấn đề của bạn thì lệnh CHAMFER của Cad không giải quyết được gì? bạn cần "cải tiến",rút gọn chỗ nào, yêu cầu như thế nào về các tham số, bạn vẫn cần nói rõ thêm, hãy thử xem lại vài topic đã lập trước xem cách chủ topic đặt vấn đề, trình bày, và gợi ý hướng sử dụng nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
toanxd2612    0

Gõ lệnh >>> Chọn điểm bất kỳ >>> nhâp @50,20

Command: REc RECTANG

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:

>>Enter new value for ORTHOMODE <0>:

Resuming RECTANG command.

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @50,20

Command:

cảm ơn các bạn nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006    1.373

hix, mình like giúp bạn để bỏ phần -1 đi nhưng tình hình là với topic như thế này bạn lại dễ bị quăng gạch lắm, bạn có thể đọc thêm,lại,đọc kỹ các chú ý khi lập topic sẽ rõ mình mắc lỗi gì, vì sao không được giúp đỡ?

http://www.cadviet.com/forum/topic/4-post-bai-len-dien-dan/

trên là link nội quy lập topic.

Còn vấn đề của bạn thì lệnh CHAMFER của Cad không giải quyết được gì? bạn cần "cải tiến",rút gọn chỗ nào, yêu cầu như thế nào về các tham số, bạn vẫn cần nói rõ thêm, hãy thử xem lại vài topic đã lập trước xem cách chủ topic đặt vấn đề, trình bày, và gợi ý hướng sử dụng nhé

Đời mới ko biết chứ 2007 thì champer không nhận cung tròn.

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh    3.123

25600_chamber_1.jpg

Mình đã từng post chủ đề 1 lần và bị xóa, hix không biết bài viết có vi phạm điều gì không, các mod góp ý thêm.

Chả là mình đang rất cần 1 lisp có thể chamber được line và arc, xin mọi người giúp đỡ.

Similar topics from web:

Hề hề hề,

Này thì lisp.http://www.cadviet.com/upfiles/3/5194_chamferofarc.lsp

 

(defun c:chamarc ( /)

(vl-load-com)

(command "undo" "be")

(setq e1 (car (entsel "\n Chon doi tuong can chamfer thu nhat"))

          e2 (car (entsel "\n Chon doi tuong can chamfer thu hai"))

          ob1 (vlax-ename->vla-object e1)

          ob2 (vlax-ename->vla-object e2)

          p (car (acet-geom-intersectwith e1 e2 0))

          d (getdist "\n Nhap khoang cach chamfer: ")

)

;;;(if (= (cdr (assoc 0 (entget e1))) "LINE")

(if (equal p (vlax-curve-getstartpoint ob1) 0.0001)

    (progn

          (setq p1 (vlax-curve-getpointatdist ob1 d))

          (command "break" e1 "_non" p1 "_non" (vlax-curve-getstartpoint ob1))

    )

    (progn

           (setq p1 (vlax-curve-getpointatdist ob1 (- (vlax-curve-getdistatpoint ob1 (vlax-curve-getendpoint ob1)) d)))

           (command "break" e1 "_non" p1 "_non" (vlax-curve-getendpoint ob1))

    )

)

(if (equal p (vlax-curve-getstartpoint ob2) 0.0001)

    (progn

          (setq p2 (vlax-curve-getpointatdist ob2 d))

          (command "break" e2 "_non" p2 "_non" (vlax-curve-getstartpoint ob2))

    )

    (progn

          (setq p2 (vlax-curve-getpointatdist ob2 (- (vlax-curve-getdistatpoint ob2 (vlax-curve-getendpoint ob2)) d)))

          (command "break"  e2 "_non" p2 "_non" (vlax-curve-getendpoint ob2))

     )

)

(command "pline" "_non" p1 "_non" p2 "")

(command "undo" "e")

(princ)

)

 

Hề hề hề, lisp chỉ dùng với các đường có điểm giao nhau thôi nhé. còn nếu nó hở thì ..... cố mà nối cho kín lại. Khoảng cách chamfer phải nhỏ hơn độ dài nhỏ nhất của các đường cần chamfer.

Chỉnh sửa theo phamthanhbinh
 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006    1.373

Hông ấy bác dùng fillet r=0 cho tụi nó phát rồi làm cho nó có điểm chung bác nờ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach    1.442

Dùng thử Lisp này xem đúng ý chưa ?

- Cho phép chọn Line Arc lẫn lộn hoặc cả 2 Arc hay 2 Line.

- khoảng cách chamfer lấy theo biến hệ thống ChamferA của Cad.

(defun c:cla (/ data1 data2 e1 e2 lst_pt oo pts tmp);CLA ->ChamferLineArc
 ;; By : Gia_bach 2013 ;;
 (defun SysVarReal(name msg / cd)
  (initget 4)
  (setq cd (getdist (strcat msg " <" (rtos (getvar name)) "> : ")) )
  (if cd (setvar name cd) (setq cd (getvar name)) ) )
 (defun SelectLineArc(msg / ent esel pt)
  (while (not (and (setq esel (entsel msg)
			  ent (car esel))
		   (if ent (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LINE,ARC") ) ) )
   (princ "\nSelect Again: ")  )
  (setq pt (vlax-curve-getClosestPointTo ent (cadr esel)))
  (if (< (distance pt (vlax-curve-getStartPoint ent))
	  (distance pt (vlax-curve-getEndPoint ent)))
   (list (vlax-ename->vla-object ent) (vlax-curve-getStartPoint ent))
   (list (vlax-ename->vla-object ent) (vlax-curve-getEndPoint ent))))
 (defun list->3pair (old / new)
  (while (setq new (cons (list (car old) (cadr old) (caddr old)) new)
		 old (cdddr old))) new )
 (defun mid (p1 p2)
  (list (* (+ (car p1) (car p2)) 0.5)
	 (* (+ (cadr p1) (cadr p2)) 0.5)
	 (* (+ (caddr p1) (caddr p2)) 0.5) ))
 (defun updateObj (obj inter dis / cen ang pt rad)
  (if (eq (vla-get-Objectname obj) "AcDbLine")
   (if (< (distance inter (vlax-curve-getStartPoint obj))
	   (distance inter (vlax-curve-getEndPoint obj)))
	(vla-put-StartPoint obj (vlax-3D-point (setq pt (polar inter (angle (vlax-curve-getStartPoint obj)(vlax-curve-getEndPoint obj))dis))))
	(vla-put-EndPoint obj (vlax-3D-point (setq pt(polar inter (angle (vlax-curve-getEndPoint obj)(vlax-curve-getStartPoint obj))dis))) ))
   (progn
	(setq cen (vlax-safearray->list (variant-value (vla-get-Center obj)))
	   rad (vla-get-Radius obj))
	(if (< (distance inter (vlax-curve-getStartPoint obj))
	   (distance inter (vlax-curve-getEndPoint obj)))
	 (vla-put-StartAngle obj (vlax-make-variant (setq ang (+ (angle cen inter) (* 2(asin (/ dis 2 rad)))))) )
	 (vla-put-EndAngle obj (vlax-make-variant (setq ang (- (angle cen inter) (* 2(asin (/ dis 2 rad)))))) ) )
	(setq pt (polar cen ang rad)) ) )
  pt)
 (defun asin (f_ang)
  (if (= (atof (rtos (abs f_ang))) 1)
   0
   (atan (/ f_ang (sqrt (+ (* (- f_ang) f_ang) 1))))  ))
 ;Main 
 (if
  (and
   (setq data1 (SelectLineArc "\n Chon d/tuong 1:"))
   (setq data2 (SelectLineArc "\n Chon d/tuong 2:")))
  (progn
	(setq e1 (car data1) e2 (car data2))
	(if (setq pts (vlax-invoke e1 'IntersectWith e2 acExtendBoth))
	 (progn
	  (setq dis (SysVarReal "Chamfera" "\nKhoang cach Chamfer:")
		 lst_pt (append (list->3pair pts) lst_pt) tmp (mid (cadr data1) (cadr data2))
		 oo (car (vl-sort lst_pt '(lambda (x y) (< (distance tmp x) (distance tmp y))))))
	  (vla-addLine (vla-get-modelspace (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
	   (vlax-3D-point (updateObj e1 oo dis)) (vlax-3D-point (updateObj e2 oo dis))) )
	 (alert "Khong co giao diem") ) ) )
 (princ))
 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
viettien_03    1

- Đầu tiên là rất cảm ơn bạn phamthanhbinh và bạn gia_bach đã nhiệt tình giúp đỡ, cái lisp này đúng là cái mình cần. Nhưng mình mới sủ dụng được lisp của gia_bach chứ của bạn phamthanhbinh thì load lên thì bị lỗi @@. Nhưng không sao lisp của gia_bach hoạt đống rất tốt.

- Thứ nữa bạn gia_bach có thẻ gia công sửa thêm chút thế này để sủ dụng cho tiện được không:

+ Hiện tại lisp hoạt động yêu cầu chọn lần lượt từng đối tường rồi nhập khoảng cách

+ gia_bach có thể sửa lại 1 chút cho cách hoạt động giống lệnh gốc (chamber) được không, minh đang quen nhập khoảng cách d trước rồi cứ thế chọn đối tượng rồi kết thúc lệnh.

- Dù có sửa được hay không đi nữa mình rất cảm ơn gia_bach 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

- Đầu tiên là rất cảm ơn bạn phamthanhbinh và bạn gia_bach đã nhiệt tình giúp đỡ, cái lisp này đúng là cái mình cần. Nhưng mình mới sủ dụng được lisp của gia_bach chứ của bạn phamthanhbinh thì load lên thì bị lỗi @@. Nhưng không sao lisp của gia_bach hoạt đống rất tốt.

- Thứ nữa bạn gia_bach có thẻ gia công sửa thêm chút thế này để sủ dụng cho tiện được không:

+ Hiện tại lisp hoạt động yêu cầu chọn lần lượt từng đối tường rồi nhập khoảng cách

+ gia_bach có thể sửa lại 1 chút cho cách hoạt động giống lệnh gốc (chamber) được không, minh đang quen nhập khoảng cách d trước rồi cứ thế chọn đối tượng rồi kết thúc lệnh.

- Dù có sửa được hay không đi nữa mình rất cảm ơn gia_bach 

Bác Gia_bach dùng câu nhập liệu này thì chiều lòng được mọi khách hàng khó tính nhất:

 

Select first line or [undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach    1.442

Bác Gia_bach dùng câu nhập liệu này thì chiều lòng được mọi khách hàng khó tính nhất:

 

Select first line or [undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:

Phương châm của chúng tôi là "làm hài lòng mọi khách hàng khó tính nhất".

Nhưng không phải "bấm 10 like"  mà là "like 10 chai" :P !

 

viettien_03 : Cad không có lệnh chamber nào cả ??

Gửi bạn Lisp gần giống lệnh Chamfer :

(defun c:cla (/ data1 data2 dis e1 e2 lst_pt oo pts tmp);CLA ->ChamferLineArc
 ;; By : Gia_Bach 2013 ;;
 (defun SysVarReal(name msg / cd)
  (initget 4)
  (setq cd (getdist (strcat msg " <" (rtos (getvar name)) "> : ")) )
  (if cd (setvar name cd) (setq cd (getvar name)) ) )
 (defun SelectLineArc(msg / ent esel pt)
  (while (not (and (setq esel (entsel msg)
			  ent (car esel))
		   (if ent (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LINE,ARC") ) ) )
   (princ "\nSelect Again: ")  )
  (setq pt (vlax-curve-getClosestPointTo ent (cadr esel)))
  (if (< (distance pt (vlax-curve-getStartPoint ent))
	  (distance pt (vlax-curve-getEndPoint ent)))
   (list (vlax-ename->vla-object ent) (vlax-curve-getStartPoint ent))
   (list (vlax-ename->vla-object ent) (vlax-curve-getEndPoint ent))))
 (defun list->3pair (old / new)
  (while (setq new (cons (list (car old) (cadr old) (caddr old)) new)
		 old (cdddr old))) new )
 (defun mid (p1 p2)
  (list (* (+ (car p1) (car p2)) 0.5)
	 (* (+ (cadr p1) (cadr p2)) 0.5)
	 (* (+ (caddr p1) (caddr p2)) 0.5) ))
 (defun updateObj (obj inter dis / cen ang pt rad)
  (if (eq (vla-get-Objectname obj) "AcDbLine")
   (if (< (distance inter (vlax-curve-getStartPoint obj))
	   (distance inter (vlax-curve-getEndPoint obj)))
	(vla-put-StartPoint obj (vlax-3D-point (setq pt (polar inter (angle (vlax-curve-getStartPoint obj)(vlax-curve-getEndPoint obj))dis))))
	(vla-put-EndPoint obj (vlax-3D-point (setq pt(polar inter (angle (vlax-curve-getEndPoint obj)(vlax-curve-getStartPoint obj))dis))) ))
   (progn
	(setq cen (vlax-safearray->list (variant-value (vla-get-Center obj)))
	   rad (vla-get-Radius obj))
	(if (< (distance inter (vlax-curve-getStartPoint obj))
	   (distance inter (vlax-curve-getEndPoint obj)))
	 (vla-put-StartAngle obj (vlax-make-variant (setq ang (+ (angle cen inter) (* 2(asin (/ dis 2 rad)))))) )
	 (vla-put-EndAngle obj (vlax-make-variant (setq ang (- (angle cen inter) (* 2(asin (/ dis 2 rad)))))) ) )
	(setq pt (polar cen ang rad)) ) )
  pt)
 (defun asin (f_ang)
  (if (= (atof (rtos (abs f_ang))) 1)
   0
   (atan (/ f_ang (sqrt (+ (* (- f_ang) f_ang) 1))))  ))
 ;Main 
 (if
  (and
   (setq dis (SysVarReal "Chamfera" "\nKhoang cach Chamfer:"))
   (setq data1 (SelectLineArc "\n Chon d/tuong 1:"))
   (setq data2 (SelectLineArc "\n Chon d/tuong 2:")))
  (progn
	(setq e1 (car data1) e2 (car data2))
	(if (setq pts (vlax-invoke e1 'IntersectWith e2 acExtendBoth))
	 (progn
	  (setq lst_pt (append (list->3pair pts) lst_pt) tmp (mid (cadr data1) (cadr data2))
		 oo (car (vl-sort lst_pt '(lambda (x y) (< (distance tmp x) (distance tmp y))))))
	  (vla-addLine (vla-get-modelspace (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
	   (vlax-3D-point (updateObj e1 oo dis)) (vlax-3D-point (updateObj e2 oo dis))) )
	 (alert "Khong co giao diem") ) ) )
 (princ))

 

- Đầu tiên là rất cảm ơn bạn phamthanhbinh và bạn gia_bach đã nhiệt tình giúp đỡ, cái lisp này đúng là cái mình cần. Nhưng mình mới sủ dụng được lisp của gia_bach chứ của bạn phamthanhbinh thì load lên thì bị lỗi @@. Nhưng không sao lisp của gia_bach hoạt đống rất tốt.

- Thứ nữa bạn gia_bach có thẻ gia công sửa thêm chút thế này để sủ dụng cho tiện được không:

+ Hiện tại lisp hoạt động yêu cầu chọn lần lượt từng đối tường rồi nhập khoảng cách 

gia_bach có thể sửa lại 1 chút cho cách hoạt động giống lệnh gốc (chamber) được không, minh đang quen nhập khoảng cách d trước rồi cứ thế chọn đối tượng rồi kết thúc lệnh.

- Dù có sửa được hay không đi nữa mình rất cảm ơn gia_bach 

 
 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
viettien_03    1

@ to gia_bach trước giờ vẫn nhớ là chamfer mà google toàn ra chamber, làm biếng coi lại lệnh gốc nên cứ để thế luôn thoi :D. Mà vấn đề này các bác dân dụng ít gặp chứ QHXD thì dụng liên tục, nhất là mấy anh giao thông ^^

thank thêm lần nữa gia_bach ^^

 

@ all tiện thể các bác cho hoi phần down load đang gặp vấn đề gì vậy nhỉ mình down font chữ romans1.shx (font unicode cho cad đuôi .SHX) mà toàn lỗi  link đây : http://www.cadviet.com/forum/topic/419-bigfont-unicode/page-3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh    3.123

- Đầu tiên là rất cảm ơn bạn phamthanhbinh và bạn gia_bach đã nhiệt tình giúp đỡ, cái lisp này đúng là cái mình cần. Nhưng mình mới sủ dụng được lisp của gia_bach chứ của bạn phamthanhbinh thì load lên thì bị lỗi @@. Nhưng không sao lisp của gia_bach hoạt đống rất tốt.

- Thứ nữa bạn gia_bach có thẻ gia công sửa thêm chút thế này để sủ dụng cho tiện được không:

+ Hiện tại lisp hoạt động yêu cầu chọn lần lượt từng đối tường rồi nhập khoảng cách

+ gia_bach có thể sửa lại 1 chút cho cách hoạt động giống lệnh gốc (chamber) được không, minh đang quen nhập khoảng cách d trước rồi cứ thế chọn đối tượng rồi kết thúc lệnh.

- Dù có sửa được hay không đi nữa mình rất cảm ơn gia_bach 

Hề hề hề,

Sorry all. chả biết cái "lỗi @@" nó ra răng nên cũng chả biết sửa nó thế nào??? Vậy rất mong chủ thớt post nguyên cái thông báo lỗi lên để mình check lại. Khi mình test với cái CADcui04 thì nó chạy phe phé, lại còn thò mồm ra mắng thằng CAd là sao chạy chậm thế. 

Khổ thế đấy, con nhà nghèo, túi thủng, trí lùn nên cứ phải tậm tạch với cái Cad đời đã sang tiểu.

Hề hề hề.....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh    3.123

anh binh ơi, bị lỗi khi load như này:

; error: malformed list on input

Hề hề hề,

Chu choa, vậy là bạn chép code bị thiếu cái dấu ngoặc nào đó rùi. Chịu khó chep lại code hoặc gửi cái code đã down lên để mình check hộ.

 

Sorry all,

Lỗi do bị mất dấu vô hiệu hóa dòng code thừa:

(if (= (cdr (assoc 0 (entget e1))) "LINE")

Các bạn có thể xóa hoàn toàn dòng code này đi hoặc đơn giản hơn là vô hiệu hóa nó bằng một hay nhiều dấu ; phía trước dòng code.

Có lẽ do mình sơ suất khi post bài không check lại mà post nhầm code trước khi sửa lỗi. 

Đã sửa lại code ở bài post số #9. Mọi người chịu khó down lại nhé. Xin thành thật xin lỗi và cảm ơn sự rộng lượng của mọi người..

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
viettien_03    1

Cảm ơn bác Bình.

Có thêm 1 vấn đề thê này nữa lisp hoạt động tốt với đường line, và arc, nhưng với dạng polyline thì không tác dụng, vấn đề này liệu có thể giai quyết được không vậy các bác.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×