Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
NguyenNgocSon

[Yêu cầu] Print preview với VBA

Các bài được khuyến nghị

Xin hỏi các bác trong diển đàn

Thủ thục Print preview khi in bằng VBA là gì ?

Đoạn code dưới đây báo lỗi ?

Public Sub PlotView()
Dim intCount As Integer
Dim strViewToPlot As String
Dim objView As AcadView
Dim strFilename As String

  strViewToPlot = InputBox("Enter name of view to plot: ", "Plot View")

On Error Resume Next

  Set objView = ThisDrawing.Views(strViewToPlot)
  If objView Is Nothing Then
    MsgBox "This view does not exist"
    Exit Sub
  End If

  strFilename = InputBox("Enter a filename to plot to")
  If strFilename = "" Then Exit Sub

  'set view to plot
  ThisDrawing.ModelSpace.Layout.ViewToPlot = strViewToPlot
  ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acView

  'Initiate the plot
  ThisDrawing.Plot.PlotToFile strFilename
End Sub

 

Cám ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Review    ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview

Print review Result =ThisDrawing.Plot .PlotToDevice(Layobj.ConfigName)

Result as Boolean

Layobj As AcadPlotConfiguration

mình cũng mới tìm hiểu VBA và đã chạy thử đoạn code trên

-Nó sẽ in 1 cái view ma mình đặt tên. Bạn thử dùng lệnh "V" sau đó đặt tên 1 view xem sao

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×