Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Yêu cầu] Print preview với VBA


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimstyle

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 381 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)

Đã gửi 09 June 2013 - 10:21 AM

Xin hỏi các bác trong diển đàn

Thủ thục Print preview khi in bằng VBA là gì ?

Đoạn code dưới đây báo lỗi ?

Public Sub PlotView()
Dim intCount As Integer
Dim strViewToPlot As String
Dim objView As AcadView
Dim strFilename As String

  strViewToPlot = InputBox("Enter name of view to plot: ", "Plot View")

On Error Resume Next

  Set objView = ThisDrawing.Views(strViewToPlot)
  If objView Is Nothing Then
    MsgBox "This view does not exist"
    Exit Sub
  End If

  strFilename = InputBox("Enter a filename to plot to")
  If strFilename = "" Then Exit Sub

  'set view to plot
  ThisDrawing.ModelSpace.Layout.ViewToPlot = strViewToPlot
  ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acView

  'Initiate the plot
  ThisDrawing.Plot.PlotToFile strFilename
End Sub

 

Cám ơn!


 • 0

#2 Anlee

Anlee

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 23 July 2013 - 02:11 PM

Review    ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview

Print review Result =ThisDrawing.Plot .PlotToDevice(Layobj.ConfigName)

Result as Boolean

Layobj As AcadPlotConfiguration

mình cũng mới tìm hiểu VBA và đã chạy thử đoạn code trên

-Nó sẽ in 1 cái view ma mình đặt tên. Bạn thử dùng lệnh "V" sau đó đặt tên 1 view xem sao


 • 0