Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
proconeng86

[thắc mắc] lỗi CAD khi load lisp

Các bài được khuyến nghị

Mình dùng Cad 2010, khi load lisp viết kiểu xuống dòng các lệnh thì dùng ok, load lisp viết kiểu liền tù tì không xuống dòng j hết (em mù lisp mà) thì thấy nó báo là:

"Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes

 Enter the number of operation to undo or [Auto/Control/Begin/End/Mark/Back]<1>:END"

Rồi sau đó gõ lệnh trong lisp thì nó báo là không có lệnh đó

Mình không hiểu tại sao lại thế. Bạn nào biết bảo mình cái

Mình đoán là lỗi j của Cad thôi hoặc là do có 1 biến nào đó làm cad ko nhận lisp dạng viết liền tù tì không xuống dòng

P/s: mình nghĩ lisp không vấn đề j vì mình toàn down ở cadviet.com thôi và mình có đưa 1 lisp viết dạng liền tù tì cho các bạn xem đây

http://www.cadviet.com/upfiles/3/9928_xtt.lsp

 

Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
<1>: END
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
 
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer 
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] 
<1>: END

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp liên tù tì thường là do lỗi diễn đàn chứ bình thường nó ngắt quảng lấy hơi đàng hoàng.

Sửa lại cho bạn, cũng liên tù tì, nhưng không lỗi.

 

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/205-viet-lisp-theo-yeu-cau/page-123#entry67734
(defun C:XTT(/ ss ss1 fuzzo fuzz n ent p ndung ent1 ndung1)(prompt "\n Chon Text,MTEXT : ")   (setq ss (ssget '((0 . "text,mtext"))) n (sslength ss))(if (null fuzzo) (setq fuzzo 20))(setq fuzz (getreal (strcat "\n Enter Numeric fuzz < " (rtos fuzzo 2 2) "> : ")))(if (null fuzz) (setq fuzz fuzzo) (setq fuzzo fuzz))    (setq ss1 (ssadd))    (while (> n 0)      (setq ent (ssname ss 0))      (setq p (cdr(assoc 10 (entget ent)))) (setq ndung (cdr(assoc 1 (entget ent))) i 1) (while (< i n)(setq ent1 (ssname ss i))      (setq p1 (cdr(assoc 10 (entget ent1)))) (setq ndung1 (cdr(assoc 1 (entget ent1))))(if (and (equal p p1 fuzz) (eq ndung ndung1))(progn(setq ss1 (ssadd ent1 ss1))))(setq i (1+ i)))(setq ss (ssdel ent ss))(setq n (sslength ss)))(if (> (sslength ss1) 0) (command "_.erase" ss1 ""))(princ))
 
  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Lisp liên tù tì thường là do lỗi diễn đàn chứ bình thường nó ngắt quảng lấy hơi đàng hoàng.

Sửa lại cho bạn, cũng liên tù tì, nhưng không lỗi.

 

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/205-viet-lisp-theo-yeu-cau/page-123#entry67734
(defun C:XTT(/ ss ss1 fuzzo fuzz n ent p ndung ent1 ndung1)(prompt "\n Chon Text,MTEXT : ")   (setq ss (ssget '((0 . "text,mtext"))) n (sslength ss))(if (null fuzzo) (setq fuzzo 20))(setq fuzz (getreal (strcat "\n Enter Numeric fuzz < " (rtos fuzzo 2 2) "> : ")))(if (null fuzz) (setq fuzz fuzzo) (setq fuzzo fuzz))    (setq ss1 (ssadd))    (while (> n 0)      (setq ent (ssname ss 0))      (setq p (cdr(assoc 10 (entget ent)))) (setq ndung (cdr(assoc 1 (entget ent))) i 1) (while (< i n)(setq ent1 (ssname ss i))      (setq p1 (cdr(assoc 10 (entget ent1)))) (setq ndung1 (cdr(assoc 1 (entget ent1))))(if (and (equal p p1 fuzz) (eq ndung ndung1))(progn(setq ss1 (ssadd ent1 ss1))))(setq i (1+ i)))(setq ss (ssdel ent ss))(setq n (sslength ss)))(if (> (sslength ss1) 0) (command "_.erase" ss1 ""))(princ))
 

Thì ra là lisp bị lỗi, thế mà mình không biết.. cám ơn bạn Ha nhé, bạn nhiệt tình thật đó

cám ơn bạn rất nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×