Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Hỏi cách DIM nhanh!


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 toancdbgt

toancdbgt

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 29 August 2013 - 08:54 PM

Hôm trước mình xem video thấy người hướng dẫn ghi kích thước nhanh lắm. Chỉ cần chọn đối tượng rồi kéo xuống là ok (bình thường mình phải chọn diểm đầu với điểm cuối), mình xem mãi mà vẫn chưa biết lệnh gì. Có pro nào biết thì chia sẻ cùng mọi người  :P 


 • 0

#2 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 29 August 2013 - 09:05 PM

Hôm trước mình xem video thấy người hướng dẫn ghi kích thước nhanh lắm. Chỉ cần chọn đối tượng rồi kéo xuống là ok (bình thường mình phải chọn diểm đầu với điểm cuối), mình xem mãi mà vẫn chưa biết lệnh gì. Có pro nào biết thì chia sẻ cùng mọi người  :P 

 

Command: DLI DIMLINEAR -> Gõ lệnh DLI

Specify first extension line origin or <select object>: -> Nhấn Enter

 

Select object to dimension: -> Pick chọn đoạn cần đo -> "rồi kéo xuống là ok"

Command: dli DIMLINEAR
Specify first extension line origin or <select object>:
 
Select object to dimension:

 • 1

#3 nguyenbd1

nguyenbd1

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)

Đã gửi 29 August 2013 - 09:08 PM

đơn giản mà bạn. tại dòng command gõ DLi enter 2 lần sau đó chọn vào đường thẳng cần lấy kích thước. ok


 • 1

#4 noname281

noname281

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 30 August 2013 - 01:19 AM

Bạn có thể dùng lệnh Qdim ngoài cách của 2 bác trên:D


 • 2

#5 toancdbgt

toancdbgt

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 30 August 2013 - 10:08 PM

thaks các bác!! Đơn giản tóa  :)


 • 0

#6 longbjch

longbjch

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 12 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 15 January 2014 - 11:39 AM

tham gia diễn dàn có nhiều điều hay thật.

mọi người ai có slip : khi kích 2 điểm trên đường cong ra độ dài đuờng cong đó không? 


 • 0

#7 namnhim

namnhim

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 15 January 2014 - 02:05 PM

bạn dùng thử cái này xem có được không

(defun C:DIMARC ( / pt1 pt2 cen a1 a2 D1 D2 p r oldOs)
 (setq oldOs (getvar "OSMODE"))
 (prompt "Pick 2 points on an arc - ")
 (setvar "OSMODE" 512)
 (while (not cen)
 (setq  pt1 (getpoint "1st pt: ")
  cen (osnap pt1 "_CEN")
 )
 (if (not cen) (alert "Doesn't lie on an arc, retry")
   (setq pt2 (getpoint cen " 2nd pt: ")))
 );while

 (setvar "OSMODE" 0)
 (setq a1 (angle cen pt1) a2 (angle cen pt2) ad (abs (- a2 a1))
  r (distance pt1 cen)
  D1 (* r ad)
  D2 (* r (- (* 2 pi) ad))
 )
 (prompt (strcat "\nArc length: " (rtos D1) ",  complementar arc: " (rtos D2))) 

 (command "_DIMANGULAR" "" cen pt1 pt2 "_T" (rtos D1) pause)

 (setvar "OSMODE" oldOs)
 (prin1)
)

(princ "\nDIMARC command loaded.")
(princ)

 • 0

#8 nguyenhai1991

nguyenhai1991

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 15 January 2014 - 02:37 PM

Bạn dùng lệnh DLI sau đó muốn dim các điểm tiếp theo bạn gõ lệnh DCO để dim liên tục.


 • 0

#9 lampard_52kd

lampard_52kd

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 15 January 2014 - 03:04 PM

bạn nào biết mình dùng cad 2014 mà cứ load lisp vào mà kể cả vào contents load lại mà vẫn ko giữ được lisp mỗi khi  bật Autucad lên.bạn nào biết chỉ mình với,cám ơn :)


 • 0

#10 longbjch

longbjch

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 12 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 18 January 2014 - 10:07 AM

mình không dùng được slip này namnhim ak?


 • 0

#11 hockhiem

hockhiem

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 103 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 18 January 2014 - 10:17 AM

Làm nhiều thì sẽ nhanh thôi.


 • 0

#12 namnhim

namnhim

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 18 January 2014 - 04:14 PM

ý của bạn là không dùng đuọc như thế nào? 

gõ: DIMARC => chon điểm thứ nhất rồi điểm thứ 2 của đường cong của bạn là được.


 • 0