Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
lesitv

xin chỉnh giúp đoạn code này

Các bài được khuyến nghị

xin các bác rành về vba chỉ giúp mình đoạn code này:

Private Sub Workbook_Open()

'On Error GoTo Loi

Chay = True

'Application.RegisterXLL "DutoanXxcel.dll"

Worksheets("main").Activate

 

Application.Visible = False

Sua = True

 

'Application.Caption = "Tinh du toan"

'ActiveWindow.Caption = ""

'Toolbars(13).Visible = False

BanQuyen = True

SuDung = True

Set SheetNao2 = Sheets("HT")

ThuMenu

Set VBExcel = New DuToanExcel.ChuoiTinhToan

VBExcel.FirtRun Application.ThisWorkbook.Path & "\" & Application.ActiveWorkbook.Name

With Application

'.StatusBar = "Copyright© Cty CP Xây dung sô 3-Cty TNHH Xây dung TM-DV Lâp Khang"

.StatusBar = SheetNao2.Cells(39, 3)

'.Font = "VNI-Times"

'If .UserName = "D1" Then

' BanQuyen = True

'Else

' BanQuyen = False

'End If

'MsgBox Year(Now()) > 2006 '(BanQuyen = False) '

 

'If BanQuyen = False Then

Form1.Show

 

'End If

' .DisplayFormulaBar = True

' .DisplayStatusBar = True

' .ShowToolTips = True

' .LargeButtons = False

' .ColorButtons = True

' .MoveAfterReturn = False

'End With

.StandardFont = "Times New Roman"

.StandardFontSize = "11"

' With ActiveWindow

' .DisplayGridlines = False

End With

 

'MsgBox BanQuyen & SuDung

TimFile

 

có phải đoạn code này nó giới hạn thời gian sử dụng phải không ?

nếu chỉnh lại thì phải chỉnh sao cho nó không còn hiệu lực nữa, mong các bác giúp đỡ để có chương trình dự toán xài

 

và đoạn code này nữa:

 

Sub SetPasswordOptions()

With ActiveWorkbook

If .PasswordEncryptionFileProperties = False Then

.SetPasswordEncryptionOptions _

PasswordEncryptionProvider:="Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider", _

PasswordEncryptionAlgorithm:="RC4", _

PasswordEncryptionKeyLength:=56, _

PasswordEncryptionFileProperties:=True

End If

End With

End Sub

 

có phải đo code này là nguyên nhân tạo ra password tự động phải không? tại vì file này có nhiều sheet đặt password protect mà khi mình xoá sheet 1 xong khi qua sheet 2 để xoá pass thì sheet 1 trở lại có pass, mong các bác chỉ giúp, nếu chỉnh lại thì phải chỉnh như thế nào, có xoá đoạn code đó luôn được không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×