Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

xin chỉnh giúp đoạn code này


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 lesitv

lesitv

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 24 November 2008 - 10:20 PM

xin các bác rành về vba chỉ giúp mình đoạn code này:
Private Sub Workbook_Open()
'On Error GoTo Loi
Chay = True
'Application.RegisterXLL "DutoanXxcel.dll"
Worksheets("main").Activate

Application.Visible = False
Sua = True

'Application.Caption = "Tinh du toan"
'ActiveWindow.Caption = ""
'Toolbars(13).Visible = False
BanQuyen = True
SuDung = True
Set SheetNao2 = Sheets("HT")
ThuMenu
Set VBExcel = New DuToanExcel.ChuoiTinhToan
VBExcel.FirtRun Application.ThisWorkbook.Path & "\" & Application.ActiveWorkbook.Name
With Application
'.StatusBar = "Copyright© Cty CP Xây dung sô 3-Cty TNHH Xây dung TM-DV Lâp Khang"
.StatusBar = SheetNao2.Cells(39, 3)
'.Font = "VNI-Times"
'If .UserName = "D1" Then
' BanQuyen = True
'Else
' BanQuyen = False
'End If
'MsgBox Year(Now()) > 2006 '(BanQuyen = False) '

'If BanQuyen = False Then
Form1.Show

'End If
' .DisplayFormulaBar = True
' .DisplayStatusBar = True
' .ShowToolTips = True
' .LargeButtons = False
' .ColorButtons = True
' .MoveAfterReturn = False
'End With
.StandardFont = "Times New Roman"
.StandardFontSize = "11"
' With ActiveWindow
' .DisplayGridlines = False
End With

'MsgBox BanQuyen & SuDung
TimFile


có phải đoạn code này nó giới hạn thời gian sử dụng phải không ?
nếu chỉnh lại thì phải chỉnh sao cho nó không còn hiệu lực nữa, mong các bác giúp đỡ để có chương trình dự toán xài

và đoạn code này nữa:

Sub SetPasswordOptions()
With ActiveWorkbook
If .PasswordEncryptionFileProperties = False Then
.SetPasswordEncryptionOptions _
PasswordEncryptionProvider:="Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider", _
PasswordEncryptionAlgorithm:="RC4", _
PasswordEncryptionKeyLength:=56, _
PasswordEncryptionFileProperties:=True
End If
End With
End Sub


có phải đo code này là nguyên nhân tạo ra password tự động phải không? tại vì file này có nhiều sheet đặt password protect mà khi mình xoá sheet 1 xong khi qua sheet 2 để xoá pass thì sheet 1 trở lại có pass, mong các bác chỉ giúp, nếu chỉnh lại thì phải chỉnh như thế nào, có xoá đoạn code đó luôn được không?
 • 0

#2 ndtnv

ndtnv

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 441 Bài viết
Điểm đánh giá: 395 (khá)

Đã gửi 10 December 2008 - 02:47 PM

Tốt nhất là bạn post file lên thì mới test được
 • 0