Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
tnmtpc

Chèn points vào vị trí text

Các bài được khuyến nghị

Nhờ viết giúp lisp, nội dung là:

Chọn các text, Enter, -> các point sẽ tự động chèn vào từng vị trí điểm chèn của các text đã chọn (point tạo ra trên layer "points")

Thanks!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhờ viết giúp lisp, nội dung là:

Chọn các text, Enter, -> các point sẽ tự động chèn vào từng vị trí điểm chèn của các text đã chọn (point tạo ra trên layer "points")

Thanks!

Điểm chèn text mà bạn nói có phải là chính là chế độ bắt điểm Insert của AutoCAD.

Nhưng mục đích sau cùng của bạn là gì vậy?

Bạn có thể nói rõ mục đích không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Điểm chèn text mà bạn nói có phải là chính là chế độ bắt điểm Insert của AutoCAD.

Nhưng mục đích sau cùng của bạn là gì vậy?

Bạn có thể nói rõ mục đích không?

Để trực quan hơn, mình gửi file mẫu để tham khảo, file1 trước khi dùng lisp, file2 sau khi dùng lisp. cám ơn bạn đã quan tâm

http://www.cadviet.com/upfiles/Drawing1_18.dwg

http://www.cadviet.com/upfiles/Drawing2_7.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cách này chủ yếu là ðể thể hiện ðiểm ðo (Cao ðộ ) trên bình ðồ ðịa hình. Các point sẽ ðýợc chèn theo ðịnh dạng của text hiện tại (mid, left, right...). Cách của bạn dùng là ðể nội suy cao ðộ ðiểm ðo và "hợp thức hóa" chúng bằng point trên bình ðồ. Bạn có thể vào mục viết lisp theo yêu cầu ðể nhờ anh em giúp ðỡ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Để trực quan hơn, mình gửi file mẫu để tham khảo, file1 trước khi dùng lisp, file2 sau khi dùng lisp. cám ơn bạn đã quan tâm

http://www.cadviet.com/upfiles/Drawing1_18.dwg

http://www.cadviet.com/upfiles/Drawing2_7.dwg

Bạn dùng thử LISP sau :

(defun c:ins_point (/ ss i ent point curLayer)
 (if (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
  (progn
   (setq i 0
  curLayer (getvar "clayer"))
   (if (not (tblsearch "layer" "points"))
(command "-layer" "n" "points" "c" "1" "points" "") ) ; tao layer Point
   (setvar "clayer" "points")	  		   ; Set layer Current
   (repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i)
   point (cdr (assoc 10 (entget ent)))
   i	 (1+ i)
)
(entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 point)))
   )
   (setvar "clayer" curLayer)
  )
 )
 (princ)
)

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn dùng thử LISP sau :
(defun c:ins_point (/ ss i ent point curLayer)
 (if (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
  (progn
   (setq i 0
  curLayer (getvar "clayer"))
   (if (not (tblsearch "layer" "points"))
(command "-layer" "n" "points" "c" "1" "points" "") ) ; tao layer Point
   (setvar "clayer" "points")	  		   ; Set layer Current
   (repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i)
   point (cdr (assoc 10 (entget ent)))
   i	 (1+ i)
)
(entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 point)))
   )
   (setvar "clayer" curLayer)
  )
 )
 (princ)
)

 

gia_bach có thể viết thêm đối tượng POINT vừa tạo, nếu cần theo yêu cầu của người sử dụng thì ghi thêm vào POINT có tọa độ z=giá trị của text trong tiện ích trên được không? Thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach có thể viết thêm đối tượng POINT vừa tạo, nếu cần theo yêu cầu của người sử dụng thì ghi thêm vào POINT có tọa độ z=giá trị của text trong tiện ích trên được không? Thanks

Bạn dùng thử LISP sau :

(chú ý: Lisp này chưa xét đến t.hợp nội dung Text không phải là số. Vd: " 123 0" có khoảng trắng giữa các kí tự)

(defun c:ins_point (/ ss i ent point curLayer)
 (if (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
  (progn
   (setq i 0
  curLayer (getvar "clayer"))
   (if (not (tblsearch "layer" "points"))
(command "-layer" "n" "points" "c" "1" "points" "") ) ; tao layer Point
   (setvar "clayer" "points")	  		   ; Set layer Current
   (repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i)
   point (cdr (assoc 10 (entget ent)))
   txt (atof(cdr (assoc 1 (entget ent))))
   p (list (car point)(cadr point) txt)
   i	 (1+ i)
)
(entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 p)))
   )
   (setvar "clayer" curLayer)
  )
 )
 (princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bạn đã chèn cao độ vào điểm node chứ ko phải là điểm insertion

muốn chèn vào điểm insertion thì có lisp nào ko bạn

Update theo yêu cầu.

Lisp chèn Point vào điểm insertion của Text (nếu có), t/hợp Text không có điểm insertion chèn Point vào điểm Node.

(chú ý: Lisp này chưa xét đến t.hợp nội dung Text không phải là số. Vd: " 123 0" có khoảng trắng giữa các kí tự)

(defun c:ins_point (/ curlayer edata i pt ss txt)
 (if (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
  (progn
   (setq i 0
  curLayer (getvar "clayer"))
   (if (not (tblsearch "layer" "points"))
(command "-layer" "n" "points" "c" "1" "points" "") )
   (setvar "clayer" "points")
   (repeat (sslength ss)
(setq edata (entget(ssname ss i))
   pt (if (equal (setq pt (cdr (assoc 11 edata))) '(0 0 0))
	  (cdr (assoc 10 edata))
	  pt)
   txt (atof(cdr (assoc 1 edata)))
   pt (list (car pt)(cadr pt) txt)
   i	 (1+ i)	)
(entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 pt))) )
   (setvar "clayer" curLayer) ) )
 (princ))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Update theo yêu cầu.

Lisp chèn Point vào điểm insertion của Text (nếu có), t/hợp Text không có điểm insertion chèn Point vào điểm Node.

(chú ý: Lisp này chưa xét đến t.hợp nội dung Text không phải là số. Vd: " 123 0" có khoảng trắng giữa các kí tự)

(defun c:ins_point (/ curlayer edata i pt ss txt)
 (if (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
  (progn
   (setq i 0
  curLayer (getvar "clayer"))
   (if (not (tblsearch "layer" "points"))
(command "-layer" "n" "points" "c" "1" "points" "") )
   (setvar "clayer" "points")
   (repeat (sslength ss)
(setq edata (entget(ssname ss i))
   pt (if (equal (setq pt (cdr (assoc 11 edata))) '(0 0 0))
	  (cdr (assoc 10 edata))
	  pt)
   txt (atof(cdr (assoc 1 edata)))
   pt (list (car pt)(cadr pt) txt)
   i	 (1+ i)	)
(entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 pt))) )
   (setvar "clayer" curLayer) ) )
 (princ))

Lisp của bạn

(setq pt (if (equal (setq pt (cdr (assoc 11 edata))) '(0 0 0)) (cdr (assoc 10 edata)) pt))

ngắn hơn 1 chút so với lisp

(setq pt (cdr (assoc (if (< 0 (+ (cdr (assoc 72 edata)) (cdr (assoc 73 edata)))) 11 10) edata)))

nhưng sẽ sai trong trường hợp text có điểm chèn tại '(0 0 0) mặc dù xác suất xảy ra trong thực tế =0

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×