Rated 5/5 based on 240179 internet user reviews

Đến nội dung


Hình ảnh

vẽ mũi tên trong acad


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 funnyboy89

funnyboy89

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 November 2008 - 10:16 AM

bác admin giúp em voi , em moi hoc auto cad , bac chi giup em ve mui tên dan đuờng trong auto cad , cam on bac nhiều !
 • 0

#2 SONCAD

SONCAD

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 819 Bài viết
Điểm đánh giá: 860 (rất tốt)

Đã gửi 27 November 2008 - 10:24 AM

bác admin giúp em voi , em moi hoc auto cad , bac chi giup em ve mui tên dan ðuờng trong auto cad , cam on bac nhiều !

Bạn có thể dùng lệnh Le (QLeader) ðể vẽ mũi tên hoặc bạn dùng lệnh Pline bằng cách vẽ 1 ðoạn thẳng là thân mũi tên, sau ðó nhập chiều rộng phần ðầu mũi tên rồi phần mũi nhọn cho giá trị = 0 (Specify starting width <0.00>: 1, Specify ending width <1.00>: 0)
 • 0
Hình đã gửi

#3 dinhcong

dinhcong

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 01 December 2008 - 08:23 PM

Bạn nói rõ hơn được không? Mình làm như bạn nhưng không viết được giá trị chiều rộng của mũi tên.
 • 0

#4 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 570 (tốt)

Đã gửi 01 December 2008 - 09:26 PM

Bạn xem bài viết ở đây:
http://www.cadviet.c...amp;#entry17912
 • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#5 phamthe

phamthe

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 72 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 21 July 2015 - 10:02 PM

nhờ các bác giúp em sửa cái code vẽ mũi tên có thêm độ lớn của mũi tên (arrow size) là 2 giúp em với!

(defun c:Arrow (/ _group _dist lastentity p1 p2 ent obj gr coords pt)
 (vl-load-com) (defun _group (l) 
  (if (caddr l) (cons (list (car l) (cadr l) (caddr l)) (_group (cdddr l)))))
 (defun _dist (a b) (distance (list (car a) (cadr a)) (list (car b) (cadr b))))
 (setq lastentity (entlast)) 
 (if (and (setq p1 (getpoint "\nSpecify first point: "))
      (setq p2 (getpoint p1 "\nSpecity next point: "))
      (vl-cmdf "_.leader" "_non" p2 "_non" p1 "" "" "_N")
      (not (equal lastentity (setq ent (entlast))))
      (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)))
  (while (eq 5 (car (setq gr (grread T 15 0))))
   (redraw)
   (grdraw (cadr gr)
       (trans (vlax-curve-getClosestPointTo ent (setq pt (trans (cadr gr) 1 0))) 0 1) 3 -1)
   (if (equal (last (setq coords (_group (vlax-get obj 'Coordinates))))
     (car (vl-sort coords (function (lambda (a b) (< (_dist a pt) (_dist b pt)))))))
     (vlax-put obj 'Coordinates (apply (function append) (reverse coords))))
   (grdraw (cadr gr) (trans (car coords) 0 1) 1 -1))) (redraw) (princ))

 • 0

#6 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5100 Bài viết
Điểm đánh giá: 2462 (tuyệt vời)

Đã gửi 22 July 2015 - 07:09 AM

Bạn nhập dòng dưới đây, sau đó dùng lisp.

DIMASZ >> 2


 • 1

#7 phamthe

phamthe

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 72 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 22 July 2015 - 04:51 PM

oh, cảm ơn anh Hà nhiều nhiều


 • 0

#8 Cùi Bắp Số 1

Cùi Bắp Số 1

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 July 2015 - 10:15 PM

Mình vẫn vẽ mũi tên bằng lệnh LE, rồi sau đó kích vào mũi tên để điều chỉnh


 • 0