Đến nội dung


Hình ảnh
* * * * - 4 Bình chọn

Học AutoLisp


 • Please log in to reply
181 replies to this topic

#181 lisp_basic

lisp_basic

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 13 March 2016 - 10:07 PM

Mình thử viết một lisp dựng hệ lưới trục cho bản vẽ như sau, nhưng khi thực hiện thì bị lỗi “bad argument type: number: nil” và không vẽ ra được hệ trục, chỉ vẽ được các đường song song trục Ox, mong mọi người xem và chỉ giùm mình với:
 
 

(defun noiX(/ a b i j slx n)
  (setq slx (getreal "\n Nhap so luoi truc X:") i 1)
  (setq a (list 0) k 0 x 0)
  (while (<= i (- slx 1))
         (setq j (getreal "\n Nhap khoang cach:"))
         (setq n (+ x j))
         (setq x n)                ;;tinh tong khoang cach cac truc
         (setq b (cons (+ j 0) a)) ;;ghep khoang cach vao thanh 1 list
(setq a 
         (setq i (1+ i))
);;ket thuc while
  (setq xn (cdr (reverse a)))      ;;dao nguoc list va loai bo phan tu dau
  (princ)
  (princ xn)
  (princ x)
 
  )
;;------------------------------------------------------
(defun noiY(/ i sly a b j n)
  (setq sly (getreal "\n Nhap so luoi truc Y:") i 1)
  (setq a (list 0) k 0 y 0)
  (while (<= i (- sly 1))
         (setq j (getreal "\n Nhap khoang cach:"))
         (setq n (+ y j))
         (setq y n)
         (setq b (cons (+ j 0) a))
(setq a 
         (setq i (1+ i))
  )
  (setq yn (cdr (reverse a)))
  (princ)
  (princ yn)
  (princ y)
  )
;;-------------------------------------------------------
(defun chendiem()
  (setq pt (getpoint "\n Nhap toa do diem chen he truc:"))
  )
;;-------------------------------------------------------
(defun vtx(/ i j k)
  (command "line" pt (polar pt 0 x) "")
  (setq i 0 k 0)
  (while (<= i (length yn))
    (setq j (+ (nth i yn) k))
    (command "line" (polar pt (/ pi 2) j) (polar (polar pt (/ pi 2) j) 0 x) "")
    (setq k j)
    (setq i (1+ i))
    )
)
;;-------------------------------------------------------
(defun vty(/ i j k)
  (command "line" pt (polar pt (/ pi 2) y) "")
  (setq i 0 k 0)
  (while (<= i (length xn))
    (setq j (+ (nth i xn) k))
    (command "line" (polar pt 0 j) (polar (polar pt 0 j) (/ pi 2) y) "")
    (setq k j)
    (setq i (1+ i))
    )
)
 
;;-------------------------------------------------------
(defun bang()
  (noiX)
  (noiY)
  (chendiem)
  (vtx)
  (vty)
  (command)
)

 • 0

#182 dungndgeo

dungndgeo

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 13 June 2016 - 09:24 AM

Lâu rồi không thấy bác Hoành viết tiếp nhỉ? Những bài viết cua bác (và của nhiều mem khác nữa) rất hữu ích cho những người mới học như tôi. Cảm ơn các bác nhiều nhé!


 • 0