Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * * - 1 Bình chọn

[Yêu cầu] lisp vẽ mặt cắt từ bình đồ


 • Please log in to reply
45 replies to this topic

#41 kaka1374

kaka1374

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 31 January 2013 - 04:38 PM

Ai có lisp vẽ mặt cắt rồi thì shere đi ạ... em vẽ cái lisp của em lâu quá... nhờ các cao thủ
 • 0

#42 dinhqueduong

dinhqueduong

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 27 September 2013 - 10:20 AM

Lấy Nguyên file list của bác Nguyen Hoanh.

Em đã chạy thử ok.


 • 1

#43 MaiNgan

MaiNgan

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 March 2014 - 01:56 PM

vâng, em cung tai ve ca 2 lsp anh deu dung thu cả 2 ma ko cai nao dung dc, no cu bao hoi F1


 • 0

#44 MaiNgan

MaiNgan

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 March 2014 - 02:02 PM

anh nao co .lsp ve mat cắt bình đồ thì share anh em dùng, mới, mình muốn có nó mà không tài nào có day, file anh Hoanh vmc.lsp tải về không dùng được

Cảm ơn anh em nhiều. MN


 • 0

#45 minhtung198

minhtung198

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 13 November 2014 - 09:31 AM

Các bạn xem hình ảnh lisp sau dùng vẽ mặt cắt từ bình đồ. Ngoài tạo mặt cắt còn vẽ cả khung tên, khung bản vẽ phù hợp.

http://www.mediafire...98xabntn79sjd25

lisbạn có thể cho mình xin lisp đó hoặc gửi mình nguồn của lisp đó được ko bạn.

Nếu được gửi dùm qua địa chỉ: minhtung.hk@gmail.com .Thank bạn!


 • 0

#46 0981474656

0981474656

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 08 July 2016 - 02:19 PM

Lisp vẽ mặt cắt từ bình đồ:
Lệnh VMC.

;; Bien toan cuc deltaH
(defun c:vmc ( / sel)
(defun luuos ()
(setq
HOANH_OSMODE (getvar "OSMODE")
HOANH_AUTOSNAP (getvar "AUTOSNAP")
)
)
(defun traos ()
(if HOANH_OSMODE
(setvar "OSMODE" HOANH_OSMODE)
)
(if HOANH_AUTOSNAP
(setvar "AUTOSNAP" HOANH_AUTOSNAP)
)
)
(defun GiaoDT (ent1 ent2)
(setq ob1 (vlax-ename->vla-object ent1)
ob2 (vlax-ename->vla-object ent2)
)
(setq g (vlax-variant-value
(vla-IntersectWith ob1 ob2 acExtendNone)
)
)
(if (/= (vlax-safearray-get-u-bound g 1) -1)
(setq g (vlax-safearray->list g))
(setq g nil)
)
(if g
(progn
(setq kq nil
sd (fix (/ (length g) 3))
)
(repeat sd
(setq kq (append kq (list (list (car g) (cadr g) (caddr g))))
g (cdddr g)
)
)
kq
)
nil
)
)
(defun NhapdeltaH( / tmp)
(while (not tmp)
(setq tmp (getdist "\nVao khoang cach deltaH: "))
(if (not tmp)
(setq tmp deltaH)
)
)
(setq deltaH tmp)
)
;;;---------------------- Main --------------------------------
(princ "\nVMC © CADViet.com")
(if (not deltaH)
(NhapdeltaH)
)
(while (not sel)
(setq sel (entsel "\nVao line mat cat (hoac nhan Enter de nhap deltaH): ")
entl (car sel)
)
(if (not sel)
(NhapdeltaH)
)
)
(if (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget entl))))
(progn
(setq
p (cadr sel)
tt (entget entl)
p1 (cdr (assoc 10 tt))
p2 (cdr (assoc 11 tt))
)
(if (> (distance p p1)
(distance p p2)
)
(setq p p1
p1 p2
p2 p
)
)
(luuos)
(setvar "osmode" 0)
(command ".zoom" p1 p2)
(setq
sspl (ssget "F"
(LIST P1 P2)
'((-4 . "
Hướng dẫn sử dụng:
- Lệnh VMC vẽ mặt cắt của địa hình theo vết cắt cho trước. Địa hình được mô tả bằng các đối tượng pline hay spline có z=0 là đường đồng mức. Vết cắt là một line.
- Khi sử dụng lệnh lần đầu tiên, chương trình sẽ yêu cầu nhập deltaH. Các lần sau, chương trình sẽ không yêu cầu nhập lại deltaH. Muốn hiệu chỉnh giá trị deltaH, bạn nhấn enter khi chương trình hỏi vết cắt.
- Mỗi lần sử dụng, chương trình sẽ yêu cầu chọn 1 line làm vết cắt. Chương trình sẽ vẽ mặt cắt theo vết cắt và deltaH đã chỉ định.")

Anh ơi anh làm ơn hướng dẫn cụ thể hơn cho e được không ạ. sao e làm mãi mà nó ko dc ạ. cái deltaH ấy là gì vậy a? mong anh hồi âm


 • 0