Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
lapnickchiviyeuem

trong lập trình autolisp có lệnh dạng vòng lặp không

Các bài được khuyến nghị

các bác làm ơn cho em hỏi một chút. trong lặp trình autolisp có lệnh dạng vòng lặp không( for next chẳng hạn). em đang định vẽ một đường cong trong spline cad từ một công thức toán học nhưng nếu không có vòng lặp thì không thể nào lấy được tọa độ của điểm để vẽ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các bác làm ơn cho em hỏi một chút. trong lặp trình autolisp có lệnh dạng vòng lặp không( for next chẳng hạn). em đang định vẽ một đường cong trong spline cad từ một công thức toán học nhưng nếu không có vòng lặp thì không thể nào lấy được tọa độ của điểm để vẽ.

 

Hàm (while ...)

CHỨC NĂNG: Thực hiện các biểu thức, lệnh trong hàm một số lần lặp có điều kiện

CÚ PHÁP:

(while testexpr expr)

GIẢI THÍCH:

testexpr: Là biểu thức kiểm tra, khi nào testexpr nhận giá trị nil, vòng lặp chương trình ngừng thực hiện

expr: Biểu thức, lệnh cần thực hiện

 

Hàm (repeat ...)

CHỨC NĂNG: Thực hiện các biểu thức, lệnh trong hàm một số lần lặp nhất định

CÚ PHÁP:

(repeat int [expr]...)

GIẢI THÍCH:

int: Là số nguyên chỉ lần lặp

expr: Biểu thức, lệnh cần thực hiện

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bổ sung:

 

(foreach name list [expr...])

 

Ý nghĩa:

Thực hiện các công việc expr... lần lượt với từng phần tử trong list.

Name là biến tạm thời, được gán lần lượt cho các phần tử của list trong quá trình thực hiện expr...

 

Foreach là một hàm rất hay, mang tính đặc trưng của ngôn ngữ Lisp.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×