Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

trong lập trình autolisp có lệnh dạng vòng lặp không


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 lapnickchiviyeuem

lapnickchiviyeuem

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 06 December 2008 - 12:12 PM

các bác làm ơn cho em hỏi một chút. trong lặp trình autolisp có lệnh dạng vòng lặp không( for next chẳng hạn). em đang định vẽ một đường cong trong spline cad từ một công thức toán học nhưng nếu không có vòng lặp thì không thể nào lấy được tọa độ của điểm để vẽ.
 • 0

#2 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 06 December 2008 - 01:29 PM

các bác làm ơn cho em hỏi một chút. trong lặp trình autolisp có lệnh dạng vòng lặp không( for next chẳng hạn). em đang định vẽ một đường cong trong spline cad từ một công thức toán học nhưng nếu không có vòng lặp thì không thể nào lấy được tọa độ của điểm để vẽ.


Hàm (while ...)
CHỨC NĂNG: Thực hiện các biểu thức, lệnh trong hàm một số lần lặp có điều kiện
CÚ PHÁP:
(while testexpr expr)
GIẢI THÍCH:
testexpr: Là biểu thức kiểm tra, khi nào testexpr nhận giá trị nil, vòng lặp chương trình ngừng thực hiện
expr: Biểu thức, lệnh cần thực hiện

Hàm (repeat ...)
CHỨC NĂNG: Thực hiện các biểu thức, lệnh trong hàm một số lần lặp nhất định
CÚ PHÁP:
(repeat int [expr]...)
GIẢI THÍCH:
int: Là số nguyên chỉ lần lặp
expr: Biểu thức, lệnh cần thực hiện
 • 0

#3 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 06 December 2008 - 04:22 PM

Bổ sung:

(foreach name list [expr...])

Ý nghĩa:
Thực hiện các công việc expr... lần lượt với từng phần tử trong list.
Name là biến tạm thời, được gán lần lượt cho các phần tử của list trong quá trình thực hiện expr...

Foreach là một hàm rất hay, mang tính đặc trưng của ngôn ngữ Lisp.
 • 0