Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
tiger99

Làm sao để đo được chiều dài của một đường...

Các bài được khuyến nghị

các bác ới em mới học autocad ko biết làm sao để đo được chiều dài của 1 đường cong bất kỳ ai biết lệnh nào chỉ giáo.

thanhs!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các bác ới em mới học autocad ko biết làm sao để đo được chiều dài của 1 đường cong bất kỳ ai biết lệnh nào chỉ giáo.

thanhs!!!

Đánh lệnh LI (List) -> Cửa sổ Autocad Text Window hiện lên, bạn sẽ thấy :

Command: li

LIST

Select objects: Specify opposite corner: 1 found Chọn đối tượng

 

Select objects: gõ Enter

 

SPLINE Layer: "0"

Space: Model space

Handle = 948

Length: 9444.2867 : Đây chính là đọ dài đường cong

Order: 4

Properties: Planar, Non-Rational, Non-Periodic

Parametric Range: Start 0.0000

End8230.4794

Number of control points: 5

Control Points: X = -79671.5071, Y = 17008.7095, Z = 0.0000

X = -80636.4533, Y = 17420.7478, Z = 0.0000

X = -76436.5591, Y = 20243.8619, Z = 0.0000

X = -72979.8112, Y = 21275.9123, Z = 0.0000

X = -72461.6197, Y = 19662.8457, Z = 0.0000

Number of fit points: 3

User Data: Fit Points

X = -79671.5071, Y = 17008.7095, Z = 0.0000

X = -77532.6889, Y = 19318.1527, Z = 0.0000

X = -72461.6197, Y = 19662.8457, Z = 0.0000

Fit point tolerance: 1.0000E-10

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các bác ới em mới học autocad ko biết làm sao để đo được chiều dài của 1 đường cong bất kỳ ai biết lệnh nào chỉ giáo.

thanhs!!!

ấn CTRL+1 và pick vào cung tròn

nó nằm ở đây

 

1_47.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các bác ới em mới học autocad ko biết làm sao để đo được chiều dài của 1 đường cong bất kỳ ai biết lệnh nào chỉ giáo.

thanhs!!!

 

Bạn dùng lệnh DAR => Enter. (dùng để đo chiều dài 1 đoạn cong)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các bác ới em mới học autocad ko biết làm sao để đo được chiều dài của 1 đường cong bất kỳ ai biết lệnh nào chỉ giáo.

thanhs!!!

trong DIMENSION có lệnh đo trực tiếp mà : arc length : DAR :

arc_1.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
trong DIMENSION có lệnh đo trực tiếp mà : arc length : DAR :

arc_1.jpg

Chú ý : CAD 2004 trở về trước chưa có lệnh này.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ấn CTRL+1 và pick vào cung tròn

nó nằm ở đây

 

1_47.jpg

bác àh, em ấn CTRL+1 và pick vào cung tròn rồi nhưng sao không thấy nó hiện lên cái bảng nào như trong hình của bác vậy? em cũng mới học cad nên táy máy tí xem sao. có gì bác chỉ, trỏ, em thẳng tay nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bác àh, em ấn CTRL+1 và pick vào cung tròn rồi nhưng sao không thấy nó hiện lên cái bảng nào như trong hình của bác vậy? em cũng mới học cad nên táy máy tí xem sao. có gì bác chỉ, trỏ, em thẳng tay nhé!

Dùng lệnh Dar là hay nhất vì bạn có thể đo chiều dài của một đoạn cung tròn bất kỳ.

Đoạn lệnh như sau:

Command: dar DIMARC

Select arc or polyline arc segment:(Pick vào đoạn cong muốn đo)

Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial]: p

 

Specify first point for arc length dimension:(Pick vào điểm đầu của đoạn đường cong cần đo)

Specify second point for arc length dimension:(Pick vào điểm cuối của đoạn đường cong cần đo)

Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:

Dimension text = 23.6

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các bác ới em mới học autocad ko biết làm sao để đo được chiều dài của 1 đường cong bất kỳ ai biết lệnh nào chỉ giáo.

thanhs!!!

Với mọi đối tượng có thuộc tính chiều dài, gõ lệnh LEN (lengthen), select vào đối tượng -> Kết quả ở Current Length trong Text Window.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Với mọi đối tượng có thuộc tính chiều dài, gõ lệnh LEN (lengthen), select vào đối tượng -> Kết quả ở Current Length trong Text Window.

 

Nhưng nếu đường cong đó được vẽ bằng Pline liền với 1 đường thẳng khác thì LEN không thể đo riêng đường cong đó được bác ah`.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bác àh, em ấn CTRL+1 và pick vào cung tròn rồi nhưng sao không thấy nó hiện lên cái bảng nào như trong hình của bác vậy? em cũng mới học cad nên táy máy tí xem sao. có gì bác chỉ, trỏ, em thẳng tay nhé!

thế thì bạn gõ lệnh MO (modify) nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhưng nếu đường cong đó được vẽ bằng Pline liền với 1 đường thẳng khác thì LEN không thể đo riêng đường cong đó được bác ah`.

Đúng là như vậy. Nhưng có lẽ người ta thường quan tâm đến length tổng cộng của Pline hơn là từng segment chứ? Mà nếu thật sự có nhu cầu thì có thể explode nó ra rồi LEN. Không muốn explode thì dùng các lệnh như các bạn đã nêu trên.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các bác ới em mới học autocad ko biết làm sao để đo được chiều dài của 1 đường cong bất kỳ ai biết lệnh nào chỉ giáo.

thanhs!!!

 

 

 

Cái nay bạn có thể dung Lish để đo.

 

 

Sử dụng lish này nhé

 

 

Lệnh : Tcd, rồi bạn chọn đối tượng bạn cần đo thế là ok.

Chúcbạn học tập tốt.

Àh mà bạn biết cách dùng Lish chưa? đánh AP rồi chọn Lish mà tôi gửi cho bạn, ấn LOAD là xong.

có thể sử dụng lênh TCD bình thường rồi.

 

http://www.cadviet.com/upfiles/123_1.lsp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng là như vậy. Nhưng có lẽ người ta thường quan tâm đến length tổng cộng của Pline hơn là từng segment chứ? Mà nếu thật sự có nhu cầu thì có thể explode nó ra rồi LEN. Không muốn explode thì dùng các lệnh như các bạn đã nêu trên.

thế có ai biết đo chiều dài 1 đoạn đường cong nhỏ trong 1 đoạn đường cong dài ko?làm như các bác nói : muốn đo đoạn nhỏ thì phải cắt ra à?ai biết chỉ giáo giùm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
thế có ai biết đo chiều dài 1 đoạn đường cong nhỏ trong 1 đoạn đường cong dài ko?làm như các bác nói : muốn đo đoạn nhỏ thì phải cắt ra à?ai biết chỉ giáo giùm

Không muốn cắt cũng được. Dùng lệnh dar để đo cả đoạn dài, rồi move 2 đầu đo về 2 đầu đoạn nhỏ cần đo.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các bác ới em mới học autocad ko biết làm sao để đo được chiều dài của 1 đường cong bất kỳ ai biết lệnh nào chỉ giáo.

thanhs!!!

mình có một lệnh này các bác thử nhé:

các thao tác lệnh:

AA ẺNTER

O ENTER rồi kích vào đường cong cần đo.

BẠN SẼ CÓ CÁI BẠN MUỐN> THÂN!!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
mình có một lệnh này các bác thử nhé:

các thao tác lệnh:

AA ẺNTER

O ENTER rồi kích vào đường cong cần đo.

BẠN SẼ CÓ CÁI BẠN MUỐN> THÂN!!

chuẩn đấy, cong kiểu gì cũng đo được.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

vậy muốn cắt 1 đoạn cong có sẵn để đc 1 đoạn cong có chiều dài theo ý mình thì sao bạn. ví dụ mình có đường cong 10m, giờ muốn cắt còn lại 7m thì làm sao đo đc 7m để cắt.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

nếu bạn muốn cắt 1 khoảng nào đó cho

vậy muốn cắt 1 đoạn cong có sẵn để đc 1 đoạn cong có chiều dài theo ý mình thì sao bạn. ví dụ mình có đường cong 10m, giờ muốn cắt còn lại 7m thì làm sao đo đc 7m để cắt.

bạn dùng lệnh lengthen (LEN) enter gõ tiếp delta thì bạn có thể cắt hay kéo dài ra tùy ý

VD: tôi có 1 đường cong (hoặc thẳng) dài 10000(10m) tôi muốn nó còn 7000(7m) thì tôi gõ LEN enter gõ tiếp de enter gõ thêm -3000(3m) cllick vào phần tử là ok, nếu muốn kéo dài ra thì cứ gõ 3000(3m) , hoặc bạn có thể dùng lệnh này như sau gõ LEN enter gõ thêm T enter đánh số 7000 click vào phần tử là ok. bạn có thể tìm hiểu thêm lệnh này nó có mấy cái thú vị lắm. chúc vui!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đánh lệnh LI (List) -> Cửa sổ Autocad Text Window hiện lên, bạn sẽ thấy :

Command: li

LIST

Select objects: Specify opposite corner: 1 found Chọn đối tượng

 

Select objects: gõ Enter

 

SPLINE Layer: "0"

Space: Model space

Handle = 948

Length: 9444.2867 : Đây chính là đọ dài đường cong

Order: 4

Properties: Planar, Non-Rational, Non-Periodic

Parametric Range: Start 0.0000

End8230.4794

Number of control points: 5

Control Points: X = -79671.5071, Y = 17008.7095, Z = 0.0000

X = -80636.4533, Y = 17420.7478, Z = 0.0000

X = -76436.5591, Y = 20243.8619, Z = 0.0000

X = -72979.8112, Y = 21275.9123, Z = 0.0000

X = -72461.6197, Y = 19662.8457, Z = 0.0000

Number of fit points: 3

User Data: Fit Points

X = -79671.5071, Y = 17008.7095, Z = 0.0000

X = -77532.6889, Y = 19318.1527, Z = 0.0000

X = -72461.6197, Y = 19662.8457, Z = 0.0000

Fit point tolerance: 1.0000E-10

cảm ơn nhiều nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

vậy muốn cắt 1 đoạn cong có sẵn để đc 1 đoạn cong có chiều dài theo ý mình thì sao bạn. ví dụ mình có đường cong 10m, giờ muốn cắt còn lại 7m thì làm sao đo đc 7m để cắt.

 

Vẽ một đường Spl bất kỳ, có chiều dài 673.4505, muốn cắt ngắn bớt đầu hoặc đuôi để đoạn còn lại 500 thì làm như sau:

 

Command: LEN LENGTHEN

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:

Current length: 673.4505

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t

Specify total length or [Angle] <100.0000)>: 500

Select an object to change or [undo]:

Select an object to change or [undo]:

Select an object to change or [undo]: *Cancel*

 

11837_dd_2.png

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

nếu bạn muốn cắt 1 khoảng nào đó cho

bạn dùng lệnh lengthen (LEN) enter gõ tiếp delta thì bạn có thể cắt hay kéo dài ra tùy ý

VD: tôi có 1 đường cong (hoặc thẳng) dài 10000(10m) tôi muốn nó còn 7000(7m) thì tôi gõ LEN enter gõ tiếp de enter gõ thêm -3000(3m) cllick vào phần tử là ok, nếu muốn kéo dài ra thì cứ gõ 3000(3m) , hoặc bạn có thể dùng lệnh này như sau gõ LEN enter gõ thêm T enter đánh số 7000 click vào phần tử là ok. bạn có thể tìm hiểu thêm lệnh này nó có mấy cái thú vị lắm. chúc vui!

 

 

Vẽ một đường Spl bất kỳ, có chiều dài 673.4505, muốn cắt ngắn bớt đầu hoặc đuôi để đoạn còn lại 500 thì làm như sau:

 

Command: LEN LENGTHEN

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:

Current length: 673.4505

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t

Specify total length or [Angle] <100.0000)>: 500

Select an object to change or [undo]:

Select an object to change or [undo]:

Select an object to change or [undo]: *Cancel*

 

11837_dd_2.png

cảm ơn 2 bạn nhiều nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

vậy muốn cắt 1 đoạn cong có sẵn để đc 1 đoạn cong có chiều dài theo ý mình thì sao bạn. ví dụ mình có đường cong 10m, giờ muốn cắt còn lại 7m thì làm sao đo đc 7m để cắt.

Cách đơn giản nhất là sử dụng lisp.

Lisp này do bậc tiền bối nào đó viết chứ ko phải mình viết ra đâu nghen.

Lệnh XDIV.

 

- Gõ "XDIV"   ---> Chọn đối tượng đường cong bất kỳ---> Chọn khoảng chia. Sẽ ra vị trí mà đường cong có chiều dài theo ý muốn. Bạn vẽ thêm đoạn thẳng rồi "Trim" đoạn thừa là ok

 

http://www.cadviet.com/upfiles/6/124641_xdiv.lsp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×