Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
hhhhgggg

Mẫu Hatch cây lúa ??? Bác nào có cho em xin ?

Các bài được khuyến nghị

Đúng rùi , bác gửi mẫu Hatch cho em đi !

Mình có thể cho bạn nhiều hơn đó chứ.

Cái hình đó chẳng phải là mẫu hatch mà đó chính là một Block.

Nếu không tin bạn chọn đối tượng rồi bấm Ctrol+1 mà xem. Rõ ràng đó là đối tượng Block.

 

Mình sẽ cho bạn một chiêu thức này có thể tạo mẫu Hatch bất kì , không chỉ là cây lúa mà còn nhiều hơn nữa ....

 

Đó chính là lệnh SuperHatch. Một lệnh phụ trợ trong Express đặc biệt. để tạo một mẫu hatch bất kì.

 

Đầu tiên, bạn phải tạo mẫu cây lúa như ở trong hình bên phải, nó gồm 4 cây lúa trên và 4 cây lúa dưới xen kẽ nhau .

Thân lúa, lá lúa, rễ lúa được vẽ bằng đường line.

 

Sau đó sử dụng lệnh Block để tạo khối. Vậy là ta đã dược 1 Block mang tên Tue mà đối tượng của nó gồm 8 cây lúa xen kẽ nhau. Đến đây thì chắc bạn đã biết : chẳng qua vẽ hình và tạo Block mà thôi.

 

Vẽ một hình chữ nhật hoặc hình tròn để chèn supper hatch xem sao.

 

Đánh lệnh : Supper Hatch

Hộp thoại Super Hatch Hiện lên -> Chọn Select exittings

dòng select object : hiện lên -> Chọn Block Tue đó. Tiếp theo là các bước khi thực lệnh supper hatch:

Command:

SUPERHATCH

Select objects: 1 found -> Chính là chọn Block Tue đó

 

Command:

No clip boundary found.

 

Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:

Specify line width for rectangles <0.0000>:

Specify thickness for rectangles <0.0000>:

Select a window around the block to define column and row tile distances.

Current rectangle modes: Width=32.5974

 

Specify block [Extents] First corner <magenta rectang>: nhấn enter xuống hàng để thực hiện chọn theo chế độ pick điểm

 

Current rectangle modes: Width=32.5974

 

Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:

Specify line width for rectangles <32.5974>:

Specify thickness for rectangles <0.0000>:

Selecting visible objects for boundary detection...Done.

 

Specify an option [Advanced options] <Internal point>: Chọn điểm đó nằm trong hình chữ nhật

 

Specify an option [Advanced options] <Internal point>: Enter kết thúc lệnh.

|

Preparing hatch objects for display...

Done.

 

Lập tức mẫu lúa được tạo bằng supper hatch sẽ được chèn trong hình chữ nhật của bạn.

Có thể tạo một mẫu hatch bất kì từ lệnh này.

 

Đây là hình ảnh của hộp thoại Supper Hatch :

supperhatch.jpg

 

Sử dụng lệnh Supper hatch sẽ tạo được một mẫu hatch bất kì đúng không bạn,

 

Để đẽ theo dõi , xin upload file này tạo bằng mẫu supper Hatch

 

Mẫu Hatch bất kì của tôi

 

Bạn hãy tự tay tạo một mẫu hatch bất kì xem sao. thú vị đấy chứ.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình có thể cho bạn nhiều hơn đó chứ.

Cái hình đó chẳng phải là mẫu hatch mà đó chính là một Block.

Nếu không tin bạn chọn đối tượng rồi bấm Ctrol+1 mà xem. Rõ ràng đó là đối tượng Block.

 

Mình sẽ cho bạn một chiêu thức này có thể tạo mẫu Hatch bất kì , không chỉ là cây lúa mà còn nhiều hơn nữa ....

 

Đó chính là lệnh SuperHatch. Một lệnh phụ trợ trong Express đặc biệt. để tạo một mẫu hatch bất kì.

 

Đầu tiên, bạn phải tạo mẫu cây lúa như ở trong hình bên phải, nó gồm 4 cây lúa trên và 4 cây lúa dưới xen kẽ nhau .

Thân lúa, lá lúa, rễ lúa được vẽ bằng đường line.

 

Sau đó sử dụng lệnh Block để tạo khối. Vậy là ta đã dược 1 Block mang tên Tue mà đối tượng của nó gồm 8 cây lúa xen kẽ nhau. Đến đây thì chắc bạn đã biết : chẳng qua vẽ hình và tạo Block mà thôi.

 

Vẽ một hình chữ nhật hoặc hình tròn để chèn supper hatch xem sao.

 

Đánh lệnh : Supper Hatch

Hộp thoại Super Hatch Hiện lên -> Chọn Select exittings

dòng select object : hiện lên -> Chọn Block Tue đó. Tiếp theo là các bước khi thực lệnh supper hatch:

Command:

SUPERHATCH

Select objects: 1 found -> Chính là chọn Block Tue đó

 

Command:

No clip boundary found.

 

Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:

Specify line width for rectangles <0.0000>:

Specify thickness for rectangles <0.0000>:

Select a window around the block to define column and row tile distances.

Current rectangle modes: Width=32.5974

 

Specify block [Extents] First corner <magenta rectang>: nhấn enter xuống hàng để thực hiện chọn theo chế độ pick điểm

 

Current rectangle modes: Width=32.5974

 

Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:

Specify line width for rectangles <32.5974>:

Specify thickness for rectangles <0.0000>:

Selecting visible objects for boundary detection...Done.

 

Specify an option [Advanced options] <Internal point>: Chọn điểm đó nằm trong hình chữ nhật

 

Specify an option [Advanced options] <Internal point>: Enter kết thúc lệnh.

|

Preparing hatch objects for display...

Done.

 

Lập tức mẫu lúa được tạo bằng supper hatch sẽ được chèn trong hình chữ nhật của bạn.

Có thể tạo một mẫu hatch bất kì từ lệnh này.

 

Đây là hình ảnh của hộp thoại Supper Hatch :

supperhatch.jpg

 

Sử dụng lệnh Supper hatch sẽ tạo được một mẫu hatch bất kì đúng không bạn,

 

Để đẽ theo dõi , xin upload file này tạo bằng mẫu supper Hatch

 

Mẫu Hatch bất kì của tôi

 

Bạn hãy tự tay tạo một mẫu hatch bất kì xem sao. thú vị đấy chứ.

Ok Em làm được rùi, nhưng làm trên CAD 2002 thì ko chạy được. Làm trên CAD 2007 thì ok ! Cảm ơn bác Tue nhé !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình có thể cho bạn nhiều hơn đó chứ.

Cái hình đó chẳng phải là mẫu hatch mà đó chính là một Block.

Nếu không tin bạn chọn đối tượng rồi bấm Ctrol+1 mà xem. Rõ ràng đó là đối tượng Block.

 

Mình sẽ cho bạn một chiêu thức này có thể tạo mẫu Hatch bất kì , không chỉ là cây lúa mà còn nhiều hơn nữa ....

 

Đó chính là lệnh SuperHatch. Một lệnh phụ trợ trong Express đặc biệt. để tạo một mẫu hatch bất kì.

 

Đầu tiên, bạn phải tạo mẫu cây lúa như ở trong hình bên phải, nó gồm 4 cây lúa trên và 4 cây lúa dưới xen kẽ nhau .

Thân lúa, lá lúa, rễ lúa được vẽ bằng đường line.

 

Sau đó sử dụng lệnh Block để tạo khối. Vậy là ta đã dược 1 Block mang tên Tue mà đối tượng của nó gồm 8 cây lúa xen kẽ nhau. Đến đây thì chắc bạn đã biết : chẳng qua vẽ hình và tạo Block mà thôi.

 

Vẽ một hình chữ nhật hoặc hình tròn để chèn supper hatch xem sao.

 

Đánh lệnh : Supper Hatch

Hộp thoại Super Hatch Hiện lên -> Chọn Select exittings

dòng select object : hiện lên -> Chọn Block Tue đó. Tiếp theo là các bước khi thực lệnh supper hatch:

Command:

SUPERHATCH

Select objects: 1 found -> Chính là chọn Block Tue đó

 

Command:

No clip boundary found.

 

Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:

Specify line width for rectangles <0.0000>:

Specify thickness for rectangles <0.0000>:

Select a window around the block to define column and row tile distances.

Current rectangle modes: Width=32.5974

 

Specify block [Extents] First corner <magenta rectang>: nhấn enter xuống hàng để thực hiện chọn theo chế độ pick điểm

 

Current rectangle modes: Width=32.5974

 

Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:

Specify line width for rectangles <32.5974>:

Specify thickness for rectangles <0.0000>:

Selecting visible objects for boundary detection...Done.

 

Specify an option [Advanced options] <Internal point>: Chọn điểm đó nằm trong hình chữ nhật

 

Specify an option [Advanced options] <Internal point>: Enter kết thúc lệnh.

|

Preparing hatch objects for display...

Done.

 

Lập tức mẫu lúa được tạo bằng supper hatch sẽ được chèn trong hình chữ nhật của bạn.

Có thể tạo một mẫu hatch bất kì từ lệnh này.

 

Đây là hình ảnh của hộp thoại Supper Hatch :

supperhatch.jpg

 

Sử dụng lệnh Supper hatch sẽ tạo được một mẫu hatch bất kì đúng không bạn,

 

Để đẽ theo dõi , xin upload file này tạo bằng mẫu supper Hatch

 

Mẫu Hatch bất kì của tôi

 

Bạn hãy tự tay tạo một mẫu hatch bất kì xem sao. thú vị đấy chứ.

cám ơn bác đã chỉ nhưng tiện đây bác trỏ luôn hộ em xem,có cách nào làm cái đấy thành hatch thật kô? nghĩa là mình biến nó thành file đuôi .pat ấy,hoặc có cách khác để tạo đuôi .pat ko? e đã đọc mấy bài tạo .pat nhưng nó là những hatch đơn jản kô phải theo ý mình muốn,thx pác!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ai nói với bạn là CAD2002 thì không chạy được ?

 

Bạn nên biết rằng Lệnh supper hatch gốc gác của nó hoạt động dưới file lisp mang tên là sprhatch.lsp và file hộp thoại mang tên là sprhatch.dcl

 

Bạn chép 2 file này vào trong mục Support của CAD2002 rồi appload file lisp sprhatch.lsp là chạy được ngay liền à.

 

Hai file đó đây : http://www.cadviet.com/upfiles/sprhatch.rar

 

Chúc thành công. :cheers:

pác tue trả lời hộ e vấn đề trên đi pác,e thấy rất nhiều mẫu hatch đc tạo ra nhưng hok bjk là nó đc làm ra kỉu rì !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
pác tue trả lời hộ e vấn đề trên đi pác,e thấy rất nhiều mẫu hatch đc tạo ra nhưng hok bjk là nó đc làm ra kỉu rì !

+ Định nghĩa mẫu Hatch : gồm 2 dòng

1. Dòng Header line

Cấu trúc : *Hatchname,Hatch Description

Trong đó :

Đầu tiên là dấu *

Hatchname : tên hatch

Hatch Description : mô tả Hatch

 

2. Dòng đặc tả Hatch

Cấu trúc : Angle, X-orgin, Y-orgin, D1, D2, DashLength

Angle : góc của các đường Hatch

X-orgin : toạ độ X của đường hatch

Y-orgin : toạ độ Y của đường hatch

D1 : là độ dịch chuyển giữa các dòng theo phương X (delta X)

D2 : là độ dịch chuyển giữa các dòng theo phương Y (delta Y)

DashLength : là độ dài của các gạch và dấu chấm ( trong định nghĩa dòng mẫu.)

Bạn xem cách tạo ra độ dài dấu gạch và dấu chấm ở đay :

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=583

Ví dụ : là mẫu hatch ÁNI32 gồm 2 đường thẳng song song nghiêng góc 45độ

*ANSI32, ANSI Steel : đay là dòng Header line

45, 0,0, 0,.375

45, .176776695,0, 0,.375

Hai dòng dưới chính là dòng đặc tả hatch

 

Giải thích 2 dòng dưới :

45, 0,0, 0,.375 : chính là đặc tả đường thứ nhất

45: góc của đường hatch 45 độ

0 là gốc X

0 là gốc Y

0 là độ dịch chuyển giữa 2 dòng theo phương X

0.375 là độ dịch chuyển giữa 2 dòng theo phương Y

 

45, .176776695,0, 0,.375 : dòng này giải thích tương tự như dòng trên.

Bạn xem hình vẽ dưới sẽ mô tả được điều đó :

 

hatMau.jpg

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sao mình làm hoài mà có được đâu:

Lệnh supperhatch mình đánh vào là Cad báo không hiểu được mặc dù Cad 2004 của mình đã có cài Express Tool rồi. Xin chỉ dẫn dùm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
minh không làm được bbạn ooi

minh xai 2007 nhu the nay nay nè

Command: superhatch

; error: no function definition: ACET-ERROR-INIT

Command:

Command: sprhatch

Unknown command "SPRHATCH". Press F1 for help.

Bạn tải cái Mylisp mình đã upload trên diễn đàn về xài, có lệnh tạo và lưu mẫu hatch khỏi phải suy nghĩ gì cả

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
minh không làm được bbạn ooi

minh xai 2007 nhu the nay nay nè

Command: superhatch

; error: no function definition: ACET-ERROR-INIT

Command:

Command: sprhatch

Unknown command "SPRHATCH". Press F1 for help.

Bạn tải cái Mylisp mình đã upload trên diễn đàn về xài, có lệnh tạo và lưu mẫu hatch khỏi phải suy nghĩ gì cả

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Theo Thứ tự như sau nè mấy bạn:

+ Superhatch --->enter

+ Hiện hộp thoại và chọn Select exiting

+ Chọn Block mình vừa tạo -->enter

+ Kích vào bên trong khu vực mình cần Hatch ---->enter

Vậy là xong. khỏi để ý dòng lệnh, nhưng mình vẫn thấy không ổn, nó chỉ thành công với hình vuông, chữ nhật.. chứ còn mấy cái hình uốn éo thì hok dc :( vẫn thua hatch :(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×