Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Hỏi về lệnh DCO


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 congtunguyen

congtunguyen

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 26 September 2013 - 11:09 PM

Khi dim kích thước trong cad mình dùng lệnh DLI để dim một đường thẳng có chiều dài mà 1000mm. tiếp theo dùng lệnh DCO và muốn có một dim dài 1000mm nữa nên đánh số 1000 và enter nhưng kích thước ra không phải là 1000, Bác nào biết chỉ mình cái. như vậy là lỗi gì và muốn có dim 1000 thì phải làm thế nào?

Thank so much!


 • 0

#2 quansla

quansla

  biết lệnh imageclip

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 232 (khá)

Đã gửi 27 September 2013 - 12:30 AM

Khi dim kích thước trong cad mình dùng lệnh DLI để dim một đường thẳng có chiều dài mà 1000mm. tiếp theo dùng lệnh DCO và muốn có một dim dài 1000mm nữa nên đánh số 1000 và enter nhưng kích thước ra không phải là 1000, Bác nào biết chỉ mình cái. như vậy là lỗi gì và muốn có dim 1000 thì phải làm thế nào?

Thank so much!

Vẫn là 1000 thì sao không Copy cho nhanh


 • 0

#3 congtunguyen

congtunguyen

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 September 2013 - 09:53 AM

Vẫn là 1000 thì sao không Copy cho nhanh

vấn đề ở đây không phải là 1000 bạn à, y mình muốn là làm sao để tạo một kích thước tiếp theo theo đúng ý mình bằng lệnh DCO


 • 0

#4 Namvanvo

Namvanvo

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)

Đã gửi 27 September 2013 - 09:57 AM

Lệnh DCO k oánh được giá trị của kích thước bạn à


 • 0

#5 congtunguyen

congtunguyen

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 September 2013 - 10:42 AM

Lệnh DCO k oánh được giá trị của kích thước bạn à

không biết các phiên bản cad mới 2012, 2013 ... lệnh DCO có thể đánh được giá trị kích thước chưa nhỉ?


 • 0

#6 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 27 September 2013 - 10:54 AM

không biết các phiên bản cad mới 2012, 2013 ... lệnh DCO có thể đánh được giá trị kích thước chưa nhỉ?

CAD 2014 chưa có 

Bạn sử dụng code này :

(defun c:dcc(/ e kthuoc dxf10 dxf14 ang)
  ;write by Tue_NV
(if (setq e (car(entsel "\n Pick chon Dim : ")))
(while (setq kthuoc (getreal "\n Nhap kich thuoc :"))
  (setq dxf10 (cdr(assoc 10 (entget e))))
  (setq dxf14 (cdr(assoc 14 (entget e))))
  (setq ang (angle dxf14 dxf10))
    (vl-cmdf "DIMCONTINUE" e "_non" (polar dxf14 (+ ang (/ pi 2.0)) kthuoc) "" "")
  (setq e (entlast))
)
 )
  (princ)
)

 • 0

#7 congtunguyen

congtunguyen

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 September 2013 - 11:32 AM

CAD 2014 chưa có 

Bạn sử dụng code này :

 

(defun c:dcc(/ e kthuoc dxf10 dxf14 ang)
  ;write by Tue_NV
(if (setq e (car(entsel "\n Pick chon Dim : ")))
(while (setq kthuoc (getreal "\n Nhap kich thuoc :"))
  (setq dxf10 (cdr(assoc 10 (entget e))))
  (setq dxf14 (cdr(assoc 14 (entget e))))
  (setq ang (angle dxf14 dxf10))
    (vl-cmdf "DIMCONTINUE" e "_non" (polar dxf14 (+ ang (/ pi 2.0)) kthuoc) "" "")
  (setq e (entlast))
)
 )
  (princ)
)

thank you!


 • 0