Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hhhhgggg

Trim các đối tượng nằm trên 1 đối tượng khác !!!

Các bài được khuyến nghị

Bác Pro nào biết cách TRim các đối tượng mà mình chỉ cần chọn dao sau đó chọn phía cần TRIM của dao thôi ko ? Nó sẽ tự động TRIM đối tượng cắt dao về phía mình chọn ? TRIM.bmp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác Pro nào biết cách TRim các đối tượng mà mình chỉ cần chọn dao sau đó chọn phía cần TRIM của dao thôi ko ? Nó sẽ tự động TRIM đối tượng cắt dao về phía mình chọn ? TRIM.bmp

bạn đã thử dùng lệnh extrim chưa?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cái extrim đó em ko bit dùng, phiền bác chỉ giáo !

Lệnh extrim nằm trong phụ trợ Express.

 

Command: extrim Đánh lệnh extrim

Pick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge...

Select objects: 1 found : Chọn dao cắt

 

Command:

Specify the side to trim on: Chọn phía cần cắt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cái extrim đó em ko bit dùng, phiền bác chỉ giáo !

tự làm đi bạn cứ mở acad lên rồi thử :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cái extrim đó em ko bit dùng, phiền bác chỉ giáo !

bạn gõ extrim từ dòng command, sau đó: 'chỉ cần chọn dao sau đó chọn phía cần TRIM của dao'

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình gõ extrim mà nhận được thong báo là “unknown command extrim”. Mình dùng Cad 2007, chẳng lẽ lại không có lệnh này à?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình gõ extrim mà nhận được thong báo là “unknown command extrim”. Mình dùng Cad 2007, chẳng lẽ lại không có lệnh này à?

Lệnh Extrim, hoạt động dưới một file Lisp. Bạn hãy apload file lisp này về mà dùng :

http://www.cadviet.com/upfiles/extrim.lsp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình gõ extrim mà nhận được thong báo là “unknown command extrim”. Mình dùng Cad 2007, chẳng lẽ lại không có lệnh này à?

mình cũng gõ extrim nhưng ko được, nhưng gõ EX thì được đấy, bạn thử nhé chúc thành công

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn mọi người đã chỉ dẫn. Nhưng mình vẫn không làm được.

- Mình gõ ex như bạn luudinhvan không được. Mà ex trong cad của mình chỉ dùng để phóng được thôi chứ không cắt được.

- Mình copy đoạn code của Tue NV về và biến nó thành file extrim.lsp, rồi apload nó vào trong Cad. Xong thì mình gõ lệnh extrim, máy không báo “unknown command extrim” nữa nhưng cũng chẳng có cái gì khác cả. Chẳng có ký hiệu gì như mọi khi mình dùng lệnh trim như “select object” chẳng hạn.

Mà Cad 2007 của mình không hề có mục Express. Sao thế nhỉ?

Mong mọi người tiếp tục góp ý!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cảm ơn mọi người đã chỉ dẫn. Nhưng mình vẫn không làm được.

- Mình gõ ex như bạn luudinhvan không được. Mà ex trong cad của mình chỉ dùng để phóng được thôi chứ không cắt được.

- Mình copy đoạn code của Tue NV về và biến nó thành file extrim.lsp, rồi apload nó vào trong Cad. Xong thì mình gõ lệnh extrim, máy không báo “unknown command extrim” nữa nhưng cũng chẳng có cái gì khác cả. Chẳng có ký hiệu gì như mọi khi mình dùng lệnh trim như “select object” chẳng hạn.

Mà Cad 2007 của mình không hề có mục Express. Sao thế nhỉ?

Mong mọi người tiếp tục góp ý!

Mình đánh lệnh EX chọn dao cắt xong nó báo: " Select object to extend or shift - select to trim or [ project/edge/undo] giữ shift chọn đối tượng thì nó trim bình thường, có trim được theo miền nào đâu ? Bác nào chỉ giáo cách trim cả miền đi cho e với !!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cảm ơn mọi người đã chỉ dẫn. Nhưng mình vẫn không làm được.

- Mình gõ ex như bạn luudinhvan không được. Mà ex trong cad của mình chỉ dùng để phóng được thôi chứ không cắt được.

- Mình copy đoạn code của Tue NV về và biến nó thành file extrim.lsp, rồi apload nó vào trong Cad. Xong thì mình gõ lệnh extrim, máy không báo “unknown command extrim” nữa nhưng cũng chẳng có cái gì khác cả. Chẳng có ký hiệu gì như mọi khi mình dùng lệnh trim như “select object” chẳng hạn.

Mà Cad 2007 của mình không hề có mục Express. Sao thế nhỉ?

Mong mọi người tiếp tục góp ý!

 

Bạn ko có Express thì lấy đâu ra Extrim chứ, cái lệnh này dùng rất hay nhưng nếu máy có cấu hình thấp thì đôi lúc cũng dễ đơ lắm. bấm lệnh EX là dùng Extend làm gì có chế độ trim chứ, bấm lệnh Ex thì có mà nó dài ra hơn đấy chứ. Mình hay dùng Extrim trong trường hợp cần cắt 1 đống các đối tượng nằm trong 1 hình kín (Cir, Rectang...)-đánh lệnh "Extrim" chọn Rectang hoặc hình tròn sau đó Click vào vùng trống trong hình đó thì tất cả các đối tượng nằm trong nó sẽ ra đi...

 

hề hề xin hỏi các bác "dao" là gì thế hả, "dao kéo" đấy àh, giờ e mới nghe từ này đấy!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Máy mình cấu hình không hề thấp đâu nhé, mới mua hồi tháng 3-2008, ổ cứng 160GB, RAM 512… là cũng ổn đấy chứ. Bộ cài CAD của mình vẫn đủ 908MB. Mình cũng cài như bình thường thôi. Mà không hiểu sao chẳng thấy Express đâu. Lạ thật!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình đánh lệnh EX chọn dao cắt xong nó báo: " Select object to extend or shift - select to trim or [ project/edge/undo] giữ shift chọn đối tượng thì nó trim bình thường, có trim được theo miền nào đâu ? Bác nào chỉ giáo cách trim cả miền đi cho e với !!!!

Lệnh là MTR (Multiple Trim)

(defun c:extrim ( / na e1 p1 redraw_it lst n )

(acet-error-init (list
			  (list  "cmdecho" 0
					 "highlight" 0
					 "regenmode" 1
						"osmode" 0
					  "ucsicon" 0
					"offsetdist" 0
						"attreq" 0
					 "plinewid" 0
					 "plinetype" 1
					 "gridmode" 0
					  "celtype" "CONTINUOUS"
					 "ucsfollow" 0
					 "limcheck" 0
			  )
			  T	;flag. True means use undo for error clean up.
			  '(if redraw_it (redraw na 4))
			 );list
);acet-error-init


(princ "\nPick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge...")
(setq na (acet-ui-single-select '((-4 . "<OR")
					  (0 . "CIRCLE")
					  (0 . "ARC")
					  (0 . "LINE")
					  (0 . "ELLIPSE")
					  (0 . "ATTDEF")
					  (0 . "TEXT")
					  (0 . "MTEXT")
					  (0 . "IMAGE")
					  (0 . "SPLINE")
					  (0 . "INSERT")
					  (0 . "SOLID")
					  (0 . "3DFACE")
					  (0 . "TRACE")
					  (0 . "LWPOLYLINE")
					  (-4 . "<AND")
						(0 . "POLYLINE")
						(-4 . "<NOT")
						 (-4 . "&")
						 (70 . 112)
						(-4 . "NOT>")
					  (-4 . "AND>")
					 (-4 . "OR>")
					 )
					 T
	 );acet-ui-single-select
);setq
(if na
(progn
 (setq e1 (entget na));;setq
 (if (or (equal "TEXT"  (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "MTEXT" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "ATTDEF" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "IMAGE" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "INSERT" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "SOLID" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "3DFACE" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "TRACE" (cdr (assoc 0 e1)))
	 );or
	 (progn
	 (setq lst (acet-geom-object-point-list na nil))
	 (setq n 0)
	 (command "_.pline")
	 (repeat (length lst)
	 (command (nth n lst))
	 (setq n (+ n 1));setq
	 );repeat
	 (if (not (equal (car lst) (last lst) 0.0000001))
		 (command "_cl")
		 (command "")
	 );if
	 (setq na (entlast)
			e1 na
	 );setq
	 );progn then draw a temp pline to be the cutting edge.
	 (setq e1 nil)
 );if
 (redraw na 3)
 (setq redraw_it T)

 (setq p1 (getpoint "\nSpecify the side to trim on:"));setq
 (redraw na 4)
 (setq redraw_it nil)
 (if p1 (etrim na p1));if
 (if e1
	 (progn
	 (if (setq p1 (acet-layer-locked (getvar "clayer")))
		 (command "_.layer" "_un" (getvar "clayer") "")
	 );if
	 (entdel e1)
	 (if p1
		 (command "_.layer" "_lock" (getvar "clayer") "")
	 );if
	 );progn then
 );if
);progn
);if

(acet-error-restore)
(princ)
);defun c:extrim

;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;Entity-TRIM function
;takes: na - entity name
; a - a point, the side to trim on
;NOTE: This function does not allow for the possible miss of
;	 non-continuous linetypes.
;
(defun etrim ( na a / la b d e1 lst lst2 n j k m ss na2 na3 na4
				 x y z flag flag2 flag3 zlst vpna vplocked
		 )


(setq e1 (entget na));setq
(if (or (setq flag (equal (acet-dxf 0 e1) "POLYLINE"))
	(setq flag (equal (acet-dxf 0 e1) "LWPOLYLINE"))
	(equal (acet-dxf 0 e1) "LINE")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "CIRCLE")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "ARC")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "ELLIPSE")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "TEXT")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "ATTDEF")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "MTEXT")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "SPLINE")
);or
(progn
 (if (and flag
		 (equal 8 (logand 8 (acet-dxf 70 e1)))
	 );and
	 (setq flag nil)
 );if
 (setq	 a (trans a 1 0)
		vpna (acet-currentviewport-ename)
 );setq
 (acet-ucs-cmd (list "_View"))

 (setq  lst (acet-geom-object-point-list na nil) ;;;find extents of selected cutting edge object
		 lst (acet-geom-list-extents lst)
		  x (- (car (cadr lst)) (car (car lst)))
		  y (- (cadr (cadr lst)) (cadr (car lst)))
		  x (* 0.075 x)
		  y (* 0.075 y)
		  z (list x y)
		  x (list (+ (car (cadr lst)) (car z))
				  (+ (cadr (cadr lst)) (cadr z))
			 );list
		  y (list (- (car (car lst)) (car z))
				  (- (cadr (car lst)) (cadr z))
			 );list
		zlst (zoom_2_object (list x y))
 );setq
 (if vpna
	 (setq vplocked (acet-viewport-lock-set vpna nil));unlock cur viewport if needed.
 );if
 (command "_.zoom" "_w" (car zlst) (cadr zlst))

 (entupd na)				 ;;;update the ent. so it's curves display smoothly

 (setq lst (acet-geom-object-point-list na
				  (/ (acet-geom-pixel-unit) 2.0)
		  )
 );setq
 (if (or (not flag)
		 (not (acet-geom-self-intersect lst nil))
	 );or
	 (progn			;then the object is valid and not a self intersecting polyline.
	 (if (and flag
			  (equal (car lst) (last lst) 0.0001)
		 );and
		 (setq flag3 T);then the polyline could potentialy need a second offset
	 );if
	 (if (setq la (acet-layer-locked (getvar "clayer")))
		 (command "_.layer" "_unl" (getvar "clayer") "")
	 );if

	 (command "_.pline")
	 (setq b nil)
	 (setq n 0);setq
	 (repeat (length lst)
	  (setq d (nth n lst))
	  (if (not (equal d b 0.0001))
		 (progn
		  (command d)
		  (setq lst2 (append lst2 (list d)));setq
		  (setq b d);setq
		 );progn
	  );if
	  (setq n (+ n 1))
	 );repeat
	 (command "")
	 (setq na2 (entlast)
			 ss (ssadd)
			 ss (ssadd na2 ss)
			 lst nil
	 );setq
	 (acet-ss-visible ss 1)
	 (setq lst2 (get_fence_points na2 a lst2 flag3 flag));setq

	 (if la
		 (command "_.layer" "_lock" (getvar "clayer") "")
	 );if
	 (acet-ucs-cmd (list "_p"))
	 ;Move the ents to force a display update of the ents to avoid viewres problems.
	 (setvar "highlight" 0)
	 (if (setq ss (ssget "_f" (last lst2)))
		 (command "_.move" ss "" "0,0,0" "0,0,0")
	 );if
	 (if flag
		 (progn
		  (if (setq la (acet-layer-locked (acet-dxf 8 e1)))
			  (command "_.layer" "_unl" (acet-dxf 8 e1) "")
		  );if
		  (acet-ucs-set-z (acet-dxf 210 e1))
		  (command "_.copy" na "" "0,0,0" "0,0,0")
		 ;(entdel na)
		  (acet-ss-visible (ssadd na (ssadd)) 1);make it invisible for a while.
											  ;rk 12:01 PM 3/10/98
		  (setq na3 na
				 na (entlast)
		  );setq
		  (command "_.pedit" na "_w" "0.0" "_x")
		  (acet-ucs-cmd (list "_p"))
		  (if la (command "_.layer" "_lock" (acet-dxf 8 e1) ""));if
		 );progn
	 );if
	 (command "_.trim" na "")
	 (setq m (- (length lst2) 1));setq
	 (setq k 0)
	 (repeat (length lst2)
	  (setq lst (nth k lst2))
	  (setq a (trans (car lst) 0 1))
	  (setq n 1)
	  (repeat (- (length lst) 1);repeat each fence list
		(setq b (trans (nth n lst) 0 1))
		(if (equal a b 0.0001)
			(setq flag2 T)
			(setq flag2 nil)
		);if
		(setq na4 nil);setq
		(setq j 0);setq
		(while (not flag2)	 ;repeat each segment of the fence until no new ents are created.
		 (setq na4 (entlast));setq
		 (command "_F" a b "")
		 (if (and (equal na4 (entlast))
				 (or (not (equal k m))
					 (> j 0)
				 );or
			 );and
			 (setq flag2 T)
		 );if
		 (setq j (+ j 1));setq
		);while
		(setq a :cheers:;setq
		(setq n (+ n 1));setq
	  );repeat

	  (setq k (+ k 1))
	 );repeat
	 (command "")

	 (if flag
		 (progn
		  (if (setq la (acet-layer-locked (acet-dxf 8 e1)))
			  (command "_.layer" "_unl" (acet-dxf 8 e1) "")
		  );if
		  (entdel na);get rid of the copy

		 ;(entdel na3);bring back the original
		  (acet-ss-visible (ssadd na3 (ssadd)) 0);bring back the original
												 ;rk 12:01 PM 3/10/98
		  (if la (command "_.layer" "_lock" (acet-dxf 8 e1) ""));if
		 );progn
	 );if
	 );progn
	 (progn
	 (acet-ucs-cmd (list "_p"))
	 (princ "\nSelf intersecting edges are not acceptable.")
	 );progn else invalid self intersecting polyline
 );if
 (command "_.zoom" "_p")
 (if vplocked
	 (acet-viewport-lock-set vpna T);then re-lock the viewport
 );if
);progn then it's a most likely a valid entity.
);if
);defun etrim

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun another_offset ( pl1 pl2 a1 a2 b na2 lst2 a lst3 lst4 / na ss lst da1 da2)

(setq da1 (abs (- a2 a1)));setq
(setq da2 (- (* b (max pl2 pl1))
		 (/ (* b (abs (- pl2 pl1)))
			 2.0
		 )
	 )
);setq
(if (> (abs (- da2 da1))
  (* 0.01 (max a1 a2))
)
(progn

 (acet-pline-make (list lst2))
 (setq na (entlast)
	  na2 (entlast)
		ss (ssadd)
		ss (ssadd na ss)
 );setq
 (acet-ss-visible ss 1)
 (command "_.offset" b na2 a "")
 (if (and (not (equal na (entlast)))
		 (setq lst3 (acet-geom-vertex-list (entlast)))
		 (setq lst3 (intersect_check lst2 lst3 lst4))
	 );and
	 (progn
	 (acet-ss-visible (ssadd (entlast) (ssadd)) 1)
	 (command "_.area" "_ob" (entlast))
	 (setq pl2 (getvar "perimeter")
			 a2 (getvar "area")
	 );setq
	 (setq lst (list (acet-geom-vertex-list (list (entlast) 0))));setq
	 (entdel (entlast));then offset was a success so delete the ent after getting it's info
	 );progn then
	 (if (not (equal na (entlast))) (entdel (entlast)));if else
 );if
 (entdel na2)
);progn then let's do that second offset
);if

lst
);defun another_offset

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun get_fence_points ( na2 a lst2 flag plflag / a1 a2 pl1 pl2 b c d n
											  lst lst2 lst3 lst4 na
					)

(if flag
(progn
 (setq lst2 (cdr lst2));setq
 (repeat (fix (/ (length lst2) 2))
 (setq lst2 (append (cdr lst2) (list (car lst2)));append
 );setq
 );repeat
 (setq lst2 (append lst2 (list (car lst2))));setq
 (command "_.area" "_ob" na2)
 (setq pl1 (getvar "perimeter")
		a1 (getvar "area")
 );setq
);progn
);if

(setq	a (trans a 0 1)
	 b (* (getvar "viewsize") 0.05);initial offset distance
	 n 3.0						;number of offsets
	 d (/ b (- n 1))			 ;delta offset
	 c (acet-geom-pixel-unit)
 lst4 (acet-geom-view-points)
);setq

(while (> b c)
(setq na (entlast))
(command "_.offset" b na2 a "")
(if (and (not (equal na (entlast)))
	 (setq lst3 (acet-geom-vertex-list (entlast)))
	 (or (not plflag)
		 (setq lst3 (intersect_check lst2 lst3 lst4))
	 );or
);and
(progn
 (setq lst3 (acet-geom-m-trans lst3 1 0))
 (acet-ss-visible (ssadd (entlast) (ssadd)) 1)
 (if flag
	 (progn
	 (command "_.area" "_ob" (entlast))
	 (setq pl2 (getvar "perimeter")
			 a2 (getvar "area")
	 );setq
	 );progn
 );if
 (setq lst (append lst (list lst3)));setq
 (entdel (entlast)) ;delete the ent after getting it's vertex info
 (if flag
	 (setq lst (append lst
					  (another_offset pl1 pl2 a1 a2 b na2 lst2 a lst3 lst4)
			  );append
	 );setq
 );if
);progn then offset was a success
(if (not (equal na (entlast))) (entdel (entlast)));if else
);if
(setq b (- b d));setq
);while
(setq na (entlast))
(command "_.offset" c na2 a "")
(if (and (not (equal na (entlast)))
	 (setq lst3 (acet-geom-vertex-list (entlast)))
	 (or (not plflag)
		 (setq lst3 (intersect_check lst2 lst3 lst4))
	 );or
);and
(progn
 (setq lst3 (acet-geom-m-trans lst3 1 0))
 (acet-ss-visible (ssadd (entlast) (ssadd)) 1)
 (if flag
	 (progn
	 (command "_.area" "_ob" (entlast))
	 (setq pl2 (getvar "perimeter")
			 a2 (getvar "area")
	 );setq
	 );progn
 );if
 (setq lst (append lst (list lst3)));setq
 (entdel (entlast));then offset was a success so delete the ent after getting it's info
 (if flag
	 (setq lst (append lst
					  (another_offset pl1 pl2 a1 a2 c na2 lst2 a lst3 lst4)
			  );append
	 );setq
 );if
);progn then
(if (not (equal na (entlast))) (entdel (entlast)));if else
);if
(entdel na2)

lst
);defun get_fence_points

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;returns a list of points on screen if the first two lists do not
;contain segments that intersect each other.
;
(defun intersect_check ( lst lst2 lst3 / x x2 y y2 lst4 flag len len2
									 a aa b bb c d n j)

(setq len (length lst)
 len2 (length lst2)
	 x (car (car lst3))
	x2 (car (cadr lst3))
	 y (cadr (car lst3))
	y2 (cadr (cadr lst3))
);setq

(setq n 0);setq
(while (and (not flag)
		(< (+ n 1) len2)
  );and
(setq  aa (nth n lst2)
	bb (nth (+ n 1) lst2)
	 a (bns_truncate_2_view aa bb x y x2 y2)
	 b (bns_truncate_2_view bb aa x y x2 y2)
 lst4 (append lst4 (list a))
);setq
(if (or (not (equal a aa))
	(not (equal b bb))
);or
(setq lst4 (append lst4 (list :cheers:))
);if
(setq j 0);setq
(while (and (not flag)
		 (< (+ j 1) len)
	);and
(setq	c (nth j lst)
	 d (nth (+ j 1) lst)
  flag (inters a b c d)
);setq

(setq j (+ j 1));setq
);while

(setq n (+ n 1));setq
);while
(if (not (equal b (last lst4)))
(setq lst4 (append lst4 (list B)));setq
);if
(if (not flag)
(setq flag lst4)
(setq flag nil)
);if
flag
);defun intersect_check

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun zoom_2_object ( lst / p1 p2 p3 p4 p5 p6 mp dx dy dx2 dy2
						 r1 r2 na e1 x w h dv1 dv2 x
				 )

(setq lst (acet-geom-m-trans lst 1 2)
	 p1 (acet-geom-m-trans (acet-geom-view-points) 1 2)  ;p1 and p2 are the viewpnts
	 p2 (cadr p1)
	 p1 (car p1)
	 p1 (list (car p1) (cadr p1))
	 p2 (list (car p2) (cadr p2))
);setq
(if lst
 (progn
 (setq  p5 (acet-geom-list-extents lst)			 ;p5 and p6 are the geometry points
		 p6 (cadr p5)
		 p5 (car p5)
		 p5 (list (car p5) (cadr p5))
		 p6 (list (car p6) (cadr p6))
		 mp (acet-geom-midpoint p5 p6)		 ;prepare to resize the geometry rectang to
		 dx (- (car p2) (car p1))  ;have the same dy/dx ratio as p1 p2.
		 dy (- (cadr p2) (cadr p1))
		 dx2 (- (car p6) (car p5))
		 dy2 (- (cadr p6) (cadr p5))
 );setq
 (if (equal dx 0.0) (setq dx 0.000001)) ;just in case div by zero
 (if (equal dx2 0.0) (setq dx2 0.000001))
 (setq  r1 (/ dy dx)
		 r2 (/ dy2 dx2)
 );setq
 (if (< r2 r1)
	 (setq dy2 (* r1 dx2));then scale dy2 up
	 (progn
	  (if (equal r1 0.0) (setq r1 0.000001)) ;just in case div by zero
	  (setq dx2 (* dy2 (/ 1.0 r1)));else scale dx2 up
	 );progn
 );if
 (setq p5 (list (- (car mp) (/ dx2 1.98)) ;1.98 is used instead of 2.0 to expand
				 (- (cadr mp) (/ dy2 1.98)) ;the rectangle slightly
		  );list
		p6 (list (+ (car mp) (/ dx2 1.98))
				 (+ (cadr mp) (/ dy2 1.98))
		  );list
 );setq
 );progn then lst
);if
(if (and lst
	 (equal 0 (getvar "tilemode"))
	 (not (equal 1 (getvar "cvport")))
	 (setq na (acet-currentviewport-ename))
 );and
 (progn
 (setq e1 (entget na)
		 x (cdr (assoc 10 e1))
		 w (cdr (assoc 40 e1))
		 h (cdr (assoc 41 e1))
		 p3 (list (- (car x) (/ w 2.0))
				 (- (cadr x) (/ h 2.0))
			);list
		 p4 (list (+ (car x) (/ w 2.0))
				 (+ (cadr x) (/ h 2.0))
			);list
		 p3 (trans p3 3 2)	 ;p3 and p4 are the viewport points
		 p4 (trans p4 3 2)
		dv1 (acet-geom-delta-vector p1 p3)
		dv2 (acet-geom-delta-vector p2 p4)
		 x (distance p1 p2)
 );setq
 (if (equal 0 x) (setq x 0.000001));just in case
 (setq  x (/ (distance p5 p6)
			  x
			)
		dv1 (acet-geom-vector-scale dv1 x)
		dv2 (acet-geom-vector-scale dv2 x)
		 p5 (acet-geom-vector-add p5 dv1)
		 p6 (acet-geom-vector-add p6 dv2)
  );setq
 );progn then
);if
(setq p1 (list (car p1) (cadr p1) 0.0)
  p2 (list (car p2) (cadr p2) 0.0)
  p5 (list (car p5) (cadr p5) 0.0)
  p6 (list (car p6) (cadr p6) 0.0)
);setq
(if lst
 (setq lst (list (trans p5 2 1)
				 (trans p6 2 1)
		  );list
 );setq
 (setq lst nil)
);if

lst
);defun zoom_2_object


(princ)

Chúc thành công.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Lệnh là MTR (Multiple Trim)

(defun c:extrim ( / na e1 p1 redraw_it lst n )

(acet-error-init (list
			  (list  "cmdecho" 0
					 "highlight" 0
					 "regenmode" 1
						"osmode" 0
					  "ucsicon" 0
					"offsetdist" 0
						"attreq" 0
					 "plinewid" 0
					 "plinetype" 1
					 "gridmode" 0
					  "celtype" "CONTINUOUS"
					 "ucsfollow" 0
					 "limcheck" 0
			  )
			  T	;flag. True means use undo for error clean up.
			  '(if redraw_it (redraw na 4))
			 );list
);acet-error-init


(princ "\nPick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge...")
(setq na (acet-ui-single-select '((-4 . "<OR")
					  (0 . "CIRCLE")
					  (0 . "ARC")
					  (0 . "LINE")
					  (0 . "ELLIPSE")
					  (0 . "ATTDEF")
					  (0 . "TEXT")
					  (0 . "MTEXT")
					  (0 . "IMAGE")
					  (0 . "SPLINE")
					  (0 . "INSERT")
					  (0 . "SOLID")
					  (0 . "3DFACE")
					  (0 . "TRACE")
					  (0 . "LWPOLYLINE")
					  (-4 . "<AND")
						(0 . "POLYLINE")
						(-4 . "<NOT")
						 (-4 . "&")
						 (70 . 112)
						(-4 . "NOT>")
					  (-4 . "AND>")
					 (-4 . "OR>")
					 )
					 T
	 );acet-ui-single-select
);setq
(if na
(progn
 (setq e1 (entget na));;setq
 (if (or (equal "TEXT"  (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "MTEXT" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "ATTDEF" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "IMAGE" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "INSERT" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "SOLID" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "3DFACE" (cdr (assoc 0 e1)))
		 (equal "TRACE" (cdr (assoc 0 e1)))
	 );or
	 (progn
	 (setq lst (acet-geom-object-point-list na nil))
	 (setq n 0)
	 (command "_.pline")
	 (repeat (length lst)
	 (command (nth n lst))
	 (setq n (+ n 1));setq
	 );repeat
	 (if (not (equal (car lst) (last lst) 0.0000001))
		 (command "_cl")
		 (command "")
	 );if
	 (setq na (entlast)
			e1 na
	 );setq
	 );progn then draw a temp pline to be the cutting edge.
	 (setq e1 nil)
 );if
 (redraw na 3)
 (setq redraw_it T)

 (setq p1 (getpoint "\nSpecify the side to trim on:"));setq
 (redraw na 4)
 (setq redraw_it nil)
 (if p1 (etrim na p1));if
 (if e1
	 (progn
	 (if (setq p1 (acet-layer-locked (getvar "clayer")))
		 (command "_.layer" "_un" (getvar "clayer") "")
	 );if
	 (entdel e1)
	 (if p1
		 (command "_.layer" "_lock" (getvar "clayer") "")
	 );if
	 );progn then
 );if
);progn
);if

(acet-error-restore)
(princ)
);defun c:extrim

;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;Entity-TRIM function
;takes: na - entity name
; a - a point, the side to trim on
;NOTE: This function does not allow for the possible miss of
;	 non-continuous linetypes.
;
(defun etrim ( na a / la b d e1 lst lst2 n j k m ss na2 na3 na4
				 x y z flag flag2 flag3 zlst vpna vplocked
		 )


(setq e1 (entget na));setq
(if (or (setq flag (equal (acet-dxf 0 e1) "POLYLINE"))
	(setq flag (equal (acet-dxf 0 e1) "LWPOLYLINE"))
	(equal (acet-dxf 0 e1) "LINE")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "CIRCLE")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "ARC")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "ELLIPSE")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "TEXT")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "ATTDEF")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "MTEXT")
	(equal (acet-dxf 0 e1) "SPLINE")
);or
(progn
 (if (and flag
		 (equal 8 (logand 8 (acet-dxf 70 e1)))
	 );and
	 (setq flag nil)
 );if
 (setq	 a (trans a 1 0)
		vpna (acet-currentviewport-ename)
 );setq
 (acet-ucs-cmd (list "_View"))

 (setq  lst (acet-geom-object-point-list na nil) ;;;find extents of selected cutting edge object
		 lst (acet-geom-list-extents lst)
		  x (- (car (cadr lst)) (car (car lst)))
		  y (- (cadr (cadr lst)) (cadr (car lst)))
		  x (* 0.075 x)
		  y (* 0.075 y)
		  z (list x y)
		  x (list (+ (car (cadr lst)) (car z))
				  (+ (cadr (cadr lst)) (cadr z))
			 );list
		  y (list (- (car (car lst)) (car z))
				  (- (cadr (car lst)) (cadr z))
			 );list
		zlst (zoom_2_object (list x y))
 );setq
 (if vpna
	 (setq vplocked (acet-viewport-lock-set vpna nil));unlock cur viewport if needed.
 );if
 (command "_.zoom" "_w" (car zlst) (cadr zlst))

 (entupd na)				 ;;;update the ent. so it's curves display smoothly

 (setq lst (acet-geom-object-point-list na
				  (/ (acet-geom-pixel-unit) 2.0)
		  )
 );setq
 (if (or (not flag)
		 (not (acet-geom-self-intersect lst nil))
	 );or
	 (progn			;then the object is valid and not a self intersecting polyline.
	 (if (and flag
			  (equal (car lst) (last lst) 0.0001)
		 );and
		 (setq flag3 T);then the polyline could potentialy need a second offset
	 );if
	 (if (setq la (acet-layer-locked (getvar "clayer")))
		 (command "_.layer" "_unl" (getvar "clayer") "")
	 );if

	 (command "_.pline")
	 (setq b nil)
	 (setq n 0);setq
	 (repeat (length lst)
	  (setq d (nth n lst))
	  (if (not (equal d b 0.0001))
		 (progn
		  (command d)
		  (setq lst2 (append lst2 (list d)));setq
		  (setq b d);setq
		 );progn
	  );if
	  (setq n (+ n 1))
	 );repeat
	 (command "")
	 (setq na2 (entlast)
			 ss (ssadd)
			 ss (ssadd na2 ss)
			 lst nil
	 );setq
	 (acet-ss-visible ss 1)
	 (setq lst2 (get_fence_points na2 a lst2 flag3 flag));setq

	 (if la
		 (command "_.layer" "_lock" (getvar "clayer") "")
	 );if
	 (acet-ucs-cmd (list "_p"))
	 ;Move the ents to force a display update of the ents to avoid viewres problems.
	 (setvar "highlight" 0)
	 (if (setq ss (ssget "_f" (last lst2)))
		 (command "_.move" ss "" "0,0,0" "0,0,0")
	 );if
	 (if flag
		 (progn
		  (if (setq la (acet-layer-locked (acet-dxf 8 e1)))
			  (command "_.layer" "_unl" (acet-dxf 8 e1) "")
		  );if
		  (acet-ucs-set-z (acet-dxf 210 e1))
		  (command "_.copy" na "" "0,0,0" "0,0,0")
		 ;(entdel na)
		  (acet-ss-visible (ssadd na (ssadd)) 1);make it invisible for a while.
											  ;rk 12:01 PM 3/10/98
		  (setq na3 na
				 na (entlast)
		  );setq
		  (command "_.pedit" na "_w" "0.0" "_x")
		  (acet-ucs-cmd (list "_p"))
		  (if la (command "_.layer" "_lock" (acet-dxf 8 e1) ""));if
		 );progn
	 );if
	 (command "_.trim" na "")
	 (setq m (- (length lst2) 1));setq
	 (setq k 0)
	 (repeat (length lst2)
	  (setq lst (nth k lst2))
	  (setq a (trans (car lst) 0 1))
	  (setq n 1)
	  (repeat (- (length lst) 1);repeat each fence list
		(setq b (trans (nth n lst) 0 1))
		(if (equal a b 0.0001)
			(setq flag2 T)
			(setq flag2 nil)
		);if
		(setq na4 nil);setq
		(setq j 0);setq
		(while (not flag2)	 ;repeat each segment of the fence until no new ents are created.
		 (setq na4 (entlast));setq
		 (command "_F" a b "")
		 (if (and (equal na4 (entlast))
				 (or (not (equal k m))
					 (> j 0)
				 );or
			 );and
			 (setq flag2 T)
		 );if
		 (setq j (+ j 1));setq
		);while
		(setq a :cheers:;setq
		(setq n (+ n 1));setq
	  );repeat

	  (setq k (+ k 1))
	 );repeat
	 (command "")

	 (if flag
		 (progn
		  (if (setq la (acet-layer-locked (acet-dxf 8 e1)))
			  (command "_.layer" "_unl" (acet-dxf 8 e1) "")
		  );if
		  (entdel na);get rid of the copy

		 ;(entdel na3);bring back the original
		  (acet-ss-visible (ssadd na3 (ssadd)) 0);bring back the original
												 ;rk 12:01 PM 3/10/98
		  (if la (command "_.layer" "_lock" (acet-dxf 8 e1) ""));if
		 );progn
	 );if
	 );progn
	 (progn
	 (acet-ucs-cmd (list "_p"))
	 (princ "\nSelf intersecting edges are not acceptable.")
	 );progn else invalid self intersecting polyline
 );if
 (command "_.zoom" "_p")
 (if vplocked
	 (acet-viewport-lock-set vpna T);then re-lock the viewport
 );if
);progn then it's a most likely a valid entity.
);if
);defun etrim

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun another_offset ( pl1 pl2 a1 a2 b na2 lst2 a lst3 lst4 / na ss lst da1 da2)

(setq da1 (abs (- a2 a1)));setq
(setq da2 (- (* b (max pl2 pl1))
		 (/ (* b (abs (- pl2 pl1)))
			 2.0
		 )
	 )
);setq
(if (> (abs (- da2 da1))
  (* 0.01 (max a1 a2))
)
(progn

 (acet-pline-make (list lst2))
 (setq na (entlast)
	  na2 (entlast)
		ss (ssadd)
		ss (ssadd na ss)
 );setq
 (acet-ss-visible ss 1)
 (command "_.offset" b na2 a "")
 (if (and (not (equal na (entlast)))
		 (setq lst3 (acet-geom-vertex-list (entlast)))
		 (setq lst3 (intersect_check lst2 lst3 lst4))
	 );and
	 (progn
	 (acet-ss-visible (ssadd (entlast) (ssadd)) 1)
	 (command "_.area" "_ob" (entlast))
	 (setq pl2 (getvar "perimeter")
			 a2 (getvar "area")
	 );setq
	 (setq lst (list (acet-geom-vertex-list (list (entlast) 0))));setq
	 (entdel (entlast));then offset was a success so delete the ent after getting it's info
	 );progn then
	 (if (not (equal na (entlast))) (entdel (entlast)));if else
 );if
 (entdel na2)
);progn then let's do that second offset
);if

lst
);defun another_offset

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun get_fence_points ( na2 a lst2 flag plflag / a1 a2 pl1 pl2 b c d n
											  lst lst2 lst3 lst4 na
					)

(if flag
(progn
 (setq lst2 (cdr lst2));setq
 (repeat (fix (/ (length lst2) 2))
 (setq lst2 (append (cdr lst2) (list (car lst2)));append
 );setq
 );repeat
 (setq lst2 (append lst2 (list (car lst2))));setq
 (command "_.area" "_ob" na2)
 (setq pl1 (getvar "perimeter")
		a1 (getvar "area")
 );setq
);progn
);if

(setq	a (trans a 0 1)
	 b (* (getvar "viewsize") 0.05);initial offset distance
	 n 3.0						;number of offsets
	 d (/ b (- n 1))			 ;delta offset
	 c (acet-geom-pixel-unit)
 lst4 (acet-geom-view-points)
);setq

(while (> b c)
(setq na (entlast))
(command "_.offset" b na2 a "")
(if (and (not (equal na (entlast)))
	 (setq lst3 (acet-geom-vertex-list (entlast)))
	 (or (not plflag)
		 (setq lst3 (intersect_check lst2 lst3 lst4))
	 );or
);and
(progn
 (setq lst3 (acet-geom-m-trans lst3 1 0))
 (acet-ss-visible (ssadd (entlast) (ssadd)) 1)
 (if flag
	 (progn
	 (command "_.area" "_ob" (entlast))
	 (setq pl2 (getvar "perimeter")
			 a2 (getvar "area")
	 );setq
	 );progn
 );if
 (setq lst (append lst (list lst3)));setq
 (entdel (entlast)) ;delete the ent after getting it's vertex info
 (if flag
	 (setq lst (append lst
					  (another_offset pl1 pl2 a1 a2 b na2 lst2 a lst3 lst4)
			  );append
	 );setq
 );if
);progn then offset was a success
(if (not (equal na (entlast))) (entdel (entlast)));if else
);if
(setq b (- b d));setq
);while
(setq na (entlast))
(command "_.offset" c na2 a "")
(if (and (not (equal na (entlast)))
	 (setq lst3 (acet-geom-vertex-list (entlast)))
	 (or (not plflag)
		 (setq lst3 (intersect_check lst2 lst3 lst4))
	 );or
);and
(progn
 (setq lst3 (acet-geom-m-trans lst3 1 0))
 (acet-ss-visible (ssadd (entlast) (ssadd)) 1)
 (if flag
	 (progn
	 (command "_.area" "_ob" (entlast))
	 (setq pl2 (getvar "perimeter")
			 a2 (getvar "area")
	 );setq
	 );progn
 );if
 (setq lst (append lst (list lst3)));setq
 (entdel (entlast));then offset was a success so delete the ent after getting it's info
 (if flag
	 (setq lst (append lst
					  (another_offset pl1 pl2 a1 a2 c na2 lst2 a lst3 lst4)
			  );append
	 );setq
 );if
);progn then
(if (not (equal na (entlast))) (entdel (entlast)));if else
);if
(entdel na2)

lst
);defun get_fence_points

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;returns a list of points on screen if the first two lists do not
;contain segments that intersect each other.
;
(defun intersect_check ( lst lst2 lst3 / x x2 y y2 lst4 flag len len2
									 a aa b bb c d n j)

(setq len (length lst)
 len2 (length lst2)
	 x (car (car lst3))
	x2 (car (cadr lst3))
	 y (cadr (car lst3))
	y2 (cadr (cadr lst3))
);setq

(setq n 0);setq
(while (and (not flag)
		(< (+ n 1) len2)
  );and
(setq  aa (nth n lst2)
	bb (nth (+ n 1) lst2)
	 a (bns_truncate_2_view aa bb x y x2 y2)
	 b (bns_truncate_2_view bb aa x y x2 y2)
 lst4 (append lst4 (list a))
);setq
(if (or (not (equal a aa))
	(not (equal b bb))
);or
(setq lst4 (append lst4 (list :cheers:))
);if
(setq j 0);setq
(while (and (not flag)
		 (< (+ j 1) len)
	);and
(setq	c (nth j lst)
	 d (nth (+ j 1) lst)
  flag (inters a b c d)
);setq

(setq j (+ j 1));setq
);while

(setq n (+ n 1));setq
);while
(if (not (equal b (last lst4)))
(setq lst4 (append lst4 (list B)));setq
);if
(if (not flag)
(setq flag lst4)
(setq flag nil)
);if
flag
);defun intersect_check

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun zoom_2_object ( lst / p1 p2 p3 p4 p5 p6 mp dx dy dx2 dy2
						 r1 r2 na e1 x w h dv1 dv2 x
				 )

(setq lst (acet-geom-m-trans lst 1 2)
	 p1 (acet-geom-m-trans (acet-geom-view-points) 1 2)  ;p1 and p2 are the viewpnts
	 p2 (cadr p1)
	 p1 (car p1)
	 p1 (list (car p1) (cadr p1))
	 p2 (list (car p2) (cadr p2))
);setq
(if lst
 (progn
 (setq  p5 (acet-geom-list-extents lst)			 ;p5 and p6 are the geometry points
		 p6 (cadr p5)
		 p5 (car p5)
		 p5 (list (car p5) (cadr p5))
		 p6 (list (car p6) (cadr p6))
		 mp (acet-geom-midpoint p5 p6)		 ;prepare to resize the geometry rectang to
		 dx (- (car p2) (car p1))  ;have the same dy/dx ratio as p1 p2.
		 dy (- (cadr p2) (cadr p1))
		 dx2 (- (car p6) (car p5))
		 dy2 (- (cadr p6) (cadr p5))
 );setq
 (if (equal dx 0.0) (setq dx 0.000001)) ;just in case div by zero
 (if (equal dx2 0.0) (setq dx2 0.000001))
 (setq  r1 (/ dy dx)
		 r2 (/ dy2 dx2)
 );setq
 (if (< r2 r1)
	 (setq dy2 (* r1 dx2));then scale dy2 up
	 (progn
	  (if (equal r1 0.0) (setq r1 0.000001)) ;just in case div by zero
	  (setq dx2 (* dy2 (/ 1.0 r1)));else scale dx2 up
	 );progn
 );if
 (setq p5 (list (- (car mp) (/ dx2 1.98)) ;1.98 is used instead of 2.0 to expand
				 (- (cadr mp) (/ dy2 1.98)) ;the rectangle slightly
		  );list
		p6 (list (+ (car mp) (/ dx2 1.98))
				 (+ (cadr mp) (/ dy2 1.98))
		  );list
 );setq
 );progn then lst
);if
(if (and lst
	 (equal 0 (getvar "tilemode"))
	 (not (equal 1 (getvar "cvport")))
	 (setq na (acet-currentviewport-ename))
 );and
 (progn
 (setq e1 (entget na)
		 x (cdr (assoc 10 e1))
		 w (cdr (assoc 40 e1))
		 h (cdr (assoc 41 e1))
		 p3 (list (- (car x) (/ w 2.0))
				 (- (cadr x) (/ h 2.0))
			);list
		 p4 (list (+ (car x) (/ w 2.0))
				 (+ (cadr x) (/ h 2.0))
			);list
		 p3 (trans p3 3 2)	 ;p3 and p4 are the viewport points
		 p4 (trans p4 3 2)
		dv1 (acet-geom-delta-vector p1 p3)
		dv2 (acet-geom-delta-vector p2 p4)
		 x (distance p1 p2)
 );setq
 (if (equal 0 x) (setq x 0.000001));just in case
 (setq  x (/ (distance p5 p6)
			  x
			)
		dv1 (acet-geom-vector-scale dv1 x)
		dv2 (acet-geom-vector-scale dv2 x)
		 p5 (acet-geom-vector-add p5 dv1)
		 p6 (acet-geom-vector-add p6 dv2)
  );setq
 );progn then
);if
(setq p1 (list (car p1) (cadr p1) 0.0)
  p2 (list (car p2) (cadr p2) 0.0)
  p5 (list (car p5) (cadr p5) 0.0)
  p6 (list (car p6) (cadr p6) 0.0)
);setq
(if lst
 (setq lst (list (trans p5 2 1)
				 (trans p6 2 1)
		  );list
 );setq
 (setq lst nil)
);if

lst
);defun zoom_2_object
(princ)

Chúc thành công.

Cái Lisp Mtr và Extrim của bác Tuệ đều ko Trim được theo miền. Ko tin các bác cứ chạy thử thì bit. Bác Pro nào đứng ra giải quyết vụ này coi !!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×