Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

lệnh trim và extend chọn môt lúc nhiều đối tượng


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 PUCH

PUCH

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 36 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 15 December 2008 - 11:59 AM

hi everybody!
cho mình hỏi có lisp nào tương tự như lệnh trim và extend để dùng cho cad 2004 nhưng có thể chọn môt lúc nhiều đối tượng để trim hoặc extend ko. Vì máy nhà mình hơi íu nên chỉ chạy nỗi cad 2004 thiu. Thanks nhìu
 • 0

#2 AGX10

AGX10

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 12 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 15 December 2008 - 12:10 PM

hi everybody!
cho mình hỏi có lisp nào tương tự như lệnh trim và extend để dùng cho cad 2004 nhưng có thể chọn môt lúc nhiều đối tượng để trim hoặc extend ko. Vì máy nhà mình hơi íu nên chỉ chạy nỗi cad 2004 thiu. Thanks nhìu

Thử cái này coi sao
;;; ----------------------- TRIM NHIEU DOI TUONG -------------------------
(Defun C:TR () (Setq CVAR (Getvar "CMDECHO")) (Setvar "CMDECHO" 0)
(Prompt "Select cutting edges :") (Setq CUTEDG (Ssget))
(Prompt "Select objects to trim :") (Setq SS (SSget))
(Setq LEN (SSlength SS)) (Setq I -1)
(Setq SIDE (getpoint"pick side to trim")) (Command "TRIM" CUTEDG "")
(Repeat LEN
(Setq I (1+ I))
(Command (List(SSname SS I) SIDE)) ) (Command "")
(Setvar "CMDECHO" CVAR) (Princ "\nTrim complete.") (Princ) )
;;;====================== EXTEND NHIEU DOI TUONG ===========================
(Defun C:EET ()
(Setq CVAR (Getvar "CMDECHO")) (Setvar "CMDECHO" 0)
(Prompt "Chon doi tuong dich cua EXTEND :") (Setq CUTEDG (Ssget))
(Prompt "Chon doi tuong de Extend :") (Setq SS (SSget)) (Setq LEN (SSlength SS))
(Setq I -1)
(Setq SIDE (getpoint"Chon phia de EXTEND")) (Command "EXTEND" CUTEDG "")
(Repeat LEN
(Setq I (1+ I))
(Command (List(SSname SS I) SIDE)) ) (Command "")
(Setvar "CMDECHO" CVAR) (Princ "Da Extend xong moi ban lam tiep") (Princ) )

 • 0

#3 PUCH

PUCH

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 36 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 15 December 2008 - 01:20 PM

Cám ơn bạn AGX10 nhìu ngen :cheers:B)
Có món này thì tiện vô cùng
Mình chỉ mới sài cad thui, rất mong dc bạn chỉ dẫn nhìu
Thank again!!!!!!!!!
 • 0

#4 MyLoi

MyLoi

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 16 December 2008 - 08:40 AM

Ở đây còn có cả lệnh điều chỉnh là kết hợp cả trim và extend nhiều đối tượng
http://www.cadviet.c...?showtopic=7025
 • 0