Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

list gạch chân chữ (lệnh GC)


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 oizdoi_oi

oizdoi_oi

  biết dimlinear

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 306 Bài viết
Điểm đánh giá: 451 (tốt)

Đã gửi 19 December 2008 - 04:46 PM

(defun c:GC ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq olderr *error* *error* myerror)
(prompt "\nHay chon dong TEXT !... ")
(prompt "\nSelect objects: ")
(command "select" "au" pause)
(setq sstxt (ssget "p")
sslen (sslength sstxt)
ctr 0
)
(command ".undo" "mark")
(while (< ctr sslen)
(setq listxt (entget (ssname sstxt ctr))
txttxt (cdr (assoc 1 listxt))
enttxt (cdr (assoc 0 listxt))
)
(if (= enttxt "TEXT")
(progn
(setq testxt (substr txttxt 1 3))
(if (or (= testxt "%%u") (= testxt "%%U"))
(setq newtxt (substr txttxt 4))
(setq newtxt (strcat "%%u" txttxt))
)
(setq listxt (subst (cons 1 newtxt) (assoc 1 listxt) listxt))
(entmod listxt)
)
)
(setq ctr (1+ ctr))
)
(setq *error* olderr)
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
)
 • 0
KTS không bao giờ chết đói...mà chỉ đói đến lúc chết!

#2 arc.tuanhung

arc.tuanhung

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 27 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)

Đã gửi 19 December 2008 - 05:28 PM

Lisp này của bác cũng hay đấy! Nhanh hơn cách bôi đen đoạn text và nhấn tổ hợp phím Ctrl+U. Nhưng e muốn đường gạch chân bên dưới đoạn text ko cùng màu với layer text, để khi in xuất bản vẽ đường gạch chân sẽ đậm hơn! Bác giúp e được chứ?
 • 0