Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

hỏi cách viết chương trình giải phương trình bậc nhất và bậc 2


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1 el_nino20xx

el_nino20xx

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 10 November 2013 - 09:47 PM

mọi người cho mình hỏi iết chương trình để giải phương trình bậc 1 và bậc 2 thì viết làm sao vậy.Thanks mọi người


 • 0

#2 cancer_xd

cancer_xd

  biết lệnh fillet

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 207 Bài viết
Điểm đánh giá: 47 (tàm tạm)

Đã gửi 11 November 2013 - 06:40 AM

bạn muốn viết bằng ngôn ngữ gì thì phải nói cả ra chứ ?


 • 0

#3 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 11 November 2013 - 10:17 AM

bạn muốn viết bằng ngôn ngữ gì thì phải nói cả ra chứ ?

Cậu này muốn làm khó member mới ?

Post vào topic AutoLisp thì viết bằng VB ?!

el_nino20xx tham khảo giải Pt bậc 1 : (týõng tự, Pt bậc 2 thì biện luận các t/hợp nhý SGK)
(defun c:ptb1 (/ a b)
 (princ "Giai PT bac 1 : aX + b = 0")
 (if (and (setq a (getreal (strcat "\nNhap he so a =")) )
	  (setq b (getreal (strcat "\nNhap he so b =")) ))
  (if (= a 0)
   (if (= b 0)
	(princ "PT co vo so nghiem")
	(princ "PT vo nghiem"))   
   (princ (strcat "Nghiem PT la : X= " (rtos (* -1(/ b a)))))))
 (princ))

 • 0

#4 el_nino20xx

el_nino20xx

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 11 November 2013 - 08:29 PM

 

thanks bạn nhiều lắm,viết bằng auto list trong autocad đó bạn,bạn biết phương trình bậc 2 ko chỉ giúp mình lun đi,cảm ơn nhìu nhìu lắm

 
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
 
 
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it

 • 0

#5 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 12 November 2013 - 09:57 AM

 

thanks bạn nhiều lắm,viết bằng auto list trong autocad đó bạn,bạn biết phương trình bậc 2 ko chỉ giúp mình lun đi,cảm ơn nhìu nhìu lắm

 

Tôi không rãnh và chắc mọi người cũng thế.

Trừ khi bạn giải thích được mục đích chính đáng khi y/cầu viết những CT có nội dung như thế này ?


 • 0

#6 Namvanvo

Namvanvo

  Edu level: li5

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)

Đã gửi 13 November 2013 - 07:58 AM

Mấy bác làm khó member mới quá :D , chắc máy tính casio fx 570es plus của bạn í bị hư rồi nên mới cần lisp này để học toán chăng?  :wacko:
Bạn El_ninoxx dùng thử cái Casio này xem:

(defun C:p2(/ a b c delta)
  (initget 2)
  (setq a (getreal "\nNhap he so a: ")
b (getreal "\nNhap he so b: ")
c (getreal "\nNhap he so c: ")
delta (- (expt b 2) (* 4 a c))
b (- 0 B))
  (if (< delta 0) (princ "\n Phuong trinh bac hai vo nghiem :D")
     (if (= delta 0)
   (progn
     (alert (strcat "\nPhuong trinh bac hai co nghiem kep: "
      "\n X1=X2=" (rtos (/ (+ b (sqrt delta)) 2 a) 2 4)))
     (princ (strcat "\nPhuong trinh bac hai co nghiem kep: "
      "\n X1=X2=" (rtos (/ (+ b (sqrt delta)) 2 a) 2 4)))
     )      
   (progn
     (alert (strcat  "\n Phuong trinh co 2 nghiem: "
      "\n X1=" (rtos (/ (+ b (sqrt delta)) 2 a) 2 4)
      "\n X2=" (rtos (/ (- b (sqrt delta)) 2 a) 2 4)))
     (princ (strcat  "\n Phuong trinh co 2 nghiem: "
      "\n X1=" (rtos (/ (+ b (sqrt delta)) 2 a) 2 4)
      "\n X2=" (rtos (/ (- b (sqrt delta)) 2 a) 2 4)))
     )
  )
    )
  (princ)
  )

 • 0