Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

mọi người chỉ mình cách viết lisp hiện bảng cửu chương với


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 el_nino20xx

el_nino20xx

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 10 November 2013 - 09:58 PM

Mọi người ơi giúp mình cách viết lisp hiện bảng cửu chương với.Thanks mọi người


 • 0

#2 quansla

quansla

  biết lệnh imageclip

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 232 (khá)

Đã gửi 11 November 2013 - 12:14 AM


 • Xác định yêu cầu bài toán: Viết chương trình bằng LISP và xuất ra bảng cửu chương từ 2-10.
 • Xác định thuật toán:...Người dùng nhập vào điểm đặt A, chiều cao Text H, xuất ra bảng cửu chương bằng cách: cho một biến i chạy từ 1-10, biến j chạy từ 1-10, mỗi lần chạy biến j nhảy điểm đặt (A + độ dời Y) Phun dòng Text "i*j = kq" với i,j là số, kq là số (tích của i*j) , mỗi lần chạy hết biến j, thì tăng i và nhảy điểm đặt  (A + độ dời phương X) lặp lại quá trình của j
 • Xác định biến : điểm đặt A, chiều cao Text, biến i, j, kq.
 • Đi vào viết chương trình.
http://www.cadviet.c..._cuu_chuong.lsp

(defun c:bang_cuu_chuong(/ i j kq A p H ) ; khai bao ten lenh LISP; khai bao bien dia phuong
  (if (and
(setq A (getpoint "\nChon diem chen bang cuu chuong"))
(or (setq H (getint "\nchon chieu cao Text")) (setq H 250))
)
    ;doan (and ...) dung de neu nguoi dung nhap du 2 giu kien A,H thi lam tiep phan (progn ...) con k0 thi thoat lenh
    (progn
      (setq lst '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)) ; tao truoc mot list '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
      (setq ls1 lst ls2 lst) ; khoi tao ls1, ls2 (i thuoc ls1, j thuoc ls2)
      (foreach i ls1 ; chay bien i trong ls1
(setq p A) ; Khoi tao bien p, gan gia tri ban dau la diem chen A
(foreach j ls2 ; chay bien j trong ls2
 (setq kq (* i j)) ; tinh kq = i * j
 (entmakex ; toan bo phan (entmakex ...)dung de tao ra mot doi tuong Text nhu mo ta trong Code
   (list
     (cons 0 "TEXT")
     (cons 100 "AcDbEntity")
     (cons 100 "AcDbText")
     (cons 10 p)
     (cons 11 p)
     (cons 40 H)
     (cons 1 (strcat (rtos i 2 0) " * " (rtos j 2 0) " = " (rtos kq 2 0))))) ; ket thu (entmakex)
 (setq p (polar p (/ pi -2) (* 3 H))) ; Den day thi tang bien j, gan lai gia tri cua p (truot p xuong Duoi(nguoc chieu Y) mot doan 3H
 ) ; Ket thuc cong viec cua bien j, tang bien i, lap lai cong viec bien j
(setq A (polar A 0 (* 15 H))))) ; Gan lai gia tri bien A, la vi tri chen bang cuu chuong cu, bang vi tri chen cot i cua bang cuu chuong
    ) ; Ket thuc cong viec, chay bien i, chay bien j
  (princ)) ;END LISP


 • 1

#3 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6020 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 11 November 2013 - 11:40 AM

Mọi người ơi giúp mình cách viết lisp hiện bảng cửu chương với.Thanks mọi người

Hề hề hề,

Thêm một cái nữa để bạn tham khảo. Nếu thấy thừa thì đừng trách nhé.

http://www.cadviet.c...ngcuuchuong.lsp


 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#4 el_nino20xx

el_nino20xx

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 11 November 2013 - 08:34 PM

cảm ơn các bạn rất nhiều :D


 • 0