Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
digikni

[error] Fail to get CommCntrController

Recommended Posts

digikni    1

em đang dùng ACAD 2005 thì gặp lỗi này Fail to get CommCntrController. bác nào giải thích giùm em với

Share this post


Link to post
Share on other sites
miennui_tomo3d    114
em đang dùng ACAD 2005 thì gặp lỗi này Fail to get CommCntrController. bác nào giải thích giùm em với

Bạn nói cho rõ là khi mở cad hay đang làm hay thế nào để mọi người lục trí nhớ coi lỗi đó đã gặp hay chưa chứ hỏi thế chẳng ai biết thế nào đâu mà lần .

Share this post


Link to post
Share on other sites
sakurayuki    1
Bạn nói cho rõ là khi mở cad hay đang làm hay thế nào để mọi người lục trí nhớ coi lỗi đó đã gặp hay chưa chứ hỏi thế chẳng ai biết thế nào đâu mà lần .

Lỗi đó bị khi mở cad nhưng bấm ok vẫn làm việc bình thường song chưa biết khắc phục nên hơi bực mình

Cho mình hỏi khi mở cad2004 co thông báo như sau ở dòng conmand:

Regenerating model.

AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2003 Autodesk, Inc.

AutoCAD menu utilities loaded.; error: bad argument type: stringp nil

Rất mong giúp đỡ!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
mon.103    1
em đang dùng ACAD 2005 thì gặp lỗi này Fail to get CommCntrController. bác nào giải thích giùm em với

aa

Đúng rồi, mình cũng mới bị lỗi này! Mỗi khi bật CAD lên,.. hình như là bị sau khi chỉnh theo các cách giúp CAD chạy nhanh hơn trên các máy cấu hình cũ (trên cadviet.com)!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×