Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
nguyenhuyphuc9x

Tạo block cho lisp tính cao ðộ

Các bài được khuyến nghị

các anh chị trong diễn ðàn giúp em tạo 1 block caodo.dwg ðể sử dụng lisp này với!!!

 

;TINH CAO DO NHAP KHOANG CACH VA VIET VAO DIEM CHON (tạo một block caodo.dwg)
(defun c:tcd1 ()
(c:setupdesign)
(setq luu (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 33)
(initget 3)
(setq pt1 (getpoint "\nChon diem goc da biet cao do: " ))
(setq pt2 (getpoint "\nChon diem can tim cao do: " pt1))

; (setq pt3 (getreal "\nVao cao do diem da biet:" ))
(setvar "blipmode" 0)
(while (null (setq chon (entsel "\nChon so cao do diem truoc:"))))
(setq dt (entget (car chon)))
(setq loai (cdr (assoc 0 dt)))
(if (= loai "TEXT")
(progn
(setq gtri (cdr (assoc 1 dt)))

(setq pt3 (atof gtri))
(initget 0)
)
(progn
)
)

; (setq B (getreal "\nCao do ghi ben trai (0) hay phai (1) ? : "))
(setq B 1) 
(setq dau1 (car pt1))
(setq cuoi1 (cadr pt1))
(setq dau2 (car pt2))
(setq cuoi2 (cadr pt2))
(setq l (abs (- dau1 dau2)))
(Setq phia (- 0 0))
(setq xt (+ dau2 1.10))
(setq yt (- cuoi2 0.45))
(setq cht (list xt yt))
(setq xp (- dau2 1.10))
(setq yp (- cuoi2 0.45))
(setq chp (list xp yp))

(if ( = B phia )
(command "insert" "cdt" pt2 "" "" "0")
(command "text" "J" "M" cht "0.36" "0" (rtos (+ pt3 (/ (- cuoi2 cuoi1) ntl)) 2 tphan))
)
(if ( > B phia )
(command "insert" "cdo" pt2 "" "" "0")
(command "text" "J" "M" chp "0.36" "0" (rtos (+ pt3 (/ (- cuoi2 cuoi1) ntl)) 2 tphan))
)
(setvar "osmode" luu)
; (setvar "blipmode" luublipmode)

(setq pt3 nil)
(princ)
)
;het tcd

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn chỉ cần tạo 2 bản vẽ chứa cái hình dạng cái cos bạn cần rồi lưu vào trong support của cad là được mà

1 file đặt tên là cdt.dwg

1 file đặt tên là cdo.dwg

chúc bạn sớm làm được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×