Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Đã xong] Lisp xuất-nhập toạ độ


 • Please log in to reply
64 replies to this topic

#21 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 10 March 2009 - 04:37 PM

Lisp vẽ mặt cắt dựa trên 1 Pline và các đường đồng mức trong bản vẽ CAD:
http://www.cadviet.c...uickProfile.lsp
+ Lệnh QP
+ Làm theo yêu cầu
+ Zoom all để thấy kết quả.
 • 0

#22 bktec84

bktec84

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 11 March 2009 - 04:42 PM

Rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn nhưng sao mình download về thì khi sử dụng độc lập lệnh: COORN để xuất toạ độ đường spline thì không xuất thấy gì đấy. Mong bản chỉ bảo giúp.
Thank you!
 • 0

#23 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 12 March 2009 - 12:25 PM

Bạn có thể hướng dẫn cách sử dụng lisp này được ko? Nghe nói thấy cũng hay đấy.
Khi mình chạy báo lỗi
Enter the vertical exaggeration <1>: 1
; error: bad argument type: numberp: nil

Philipdn hãy thử chọn 5, 10 hoặc số lớn hơn.
 • 0

#24 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 12 March 2009 - 12:31 PM

Rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn nhưng sao mình download về thì khi sử dụng độc lập lệnh: COORN để xuất toạ độ đường spline thì không xuất thấy gì đấy. Mong bản chỉ bảo giúp.
Thank you!

Hãy dùng Lisp CoorNP.lsp trong đó có vài lệnh COOR, COORN, COORT, CoorNP như có trình bày ở bài trên, nhưng cái mới khi dùng lệnh CoorNP thì sẽ vẽ thêm các Points và cho phép đánh theo cấp số nhân (increment of number) rồi xuất ra file Excel hoặc Text.
http://www.cadviet.c...s_bo_sung_3.zip
Nếu Bác khồng xuất được thì chỉ upload đường spline để PP thử xem. Cheers!
 • 0

#25 bktec84

bktec84

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 12 March 2009 - 10:08 PM

Cảm ơn anh vì lòng nhiệt tình chia sẻ dữ liệu với tôi. Tôi đã download file mà anh upload lên rồi nhưng không thể nào xuất toạ độ của đường spline ra được khi tôi sử dụng lệnh coornp như anh hướng dẫn. Mong anh chỉ bảo thêm.
Giả sử tôi muốn xuất toạ độ nằm trên đường spline bất kỳ nào đó (những điểm này tạo nên đường spline). thì không xuất ra được.
Thank you!
 • 0

#26 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 13 March 2009 - 08:11 PM

Cảm ơn anh vì lòng nhiệt tình chia sẻ dữ liệu với tôi. Tôi đã download file mà anh upload lên rồi nhưng không thể nào xuất toạ độ của đường spline ra được khi tôi sử dụng lệnh coornp như anh hướng dẫn. Mong anh chỉ bảo thêm.
Giả sử tôi muốn xuất toạ độ nằm trên đường spline bất kỳ nào đó (những điểm này tạo nên đường spline). thì không xuất ra được.
Thank you!

Nếu linh động sử dụng các Lisp đã post trong topic này thì sẽ làm được nhiều việc.
Ứng dụng trong trường hợp của Bác, hãy thử làm như sau:
+ Lệnh S2P trong s2p.lsp > đổi Spine ra Polyline.
+ Lệnh XDIV > chia đường cong, Lines, Pline 3D (chỉ vẽ các Points) theo các đoạn khác nhau do user nhập.
+ Lệnh C2P trong C2P.lsp > chia Pline cách khoảng x units. (tạo 1 layer Temp rồi dùng với lệnh này)
+ Lệnh COORN or CoorNP trong COORNP.lsp để xuất các toạ độ trên Pline ra 1 file Excel/Text. (chọn Pline vừa có từ lệnh C2P)
Hy vọng Bác lãnh hội được các chiêu thức trên.

Bài #26 đã có viết "Nếu Bác không xuất được thì chỉ upload đường spline để PP thử xem. Cheers!"
 • 0

#27 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 21 March 2009 - 06:05 PM

Bạn có thể hướng dẫn cách sử dụng lisp này được ko? Nghe nói thấy cũng hay đấy.
Khi mình chạy báo lỗi
Enter the vertical exaggeration <1>: 1
; error: bad argument type: numberp: nil

Video clip xài Lisp vẽ mặt cắt:
http://www.cadviet.c..._a_Profile_.zip
 • 0

#28 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 21 March 2009 - 07:10 PM

+ Lệnh MFP dùng để move các đối tượng chỉ theo phương của trục X hoặc Y hoặc Z mà thôi, dù chuột pick everywhere.
(có phần giống chức năng của lệnh Align)
http://www.cadviet.c...PF_XYZ_move.lsp
 • 0

#29 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 19 September 2009 - 10:04 PM

PP dùng Lisp Copy+Align do bác Duy782006 viết, có nhiều cái hay trong đó. Giới thiệu để các Bác thử xem:

*Đây bạn:
-Tên lệnh: NALL (new algin line)
-Chọn đối tượng mốn copy và rotate (1 hoặc nhiều đối tượng) enter.
-Chọn các line (1 hoặc nhiều đối tượng, chỉ nhận đối tượng line) enter ==>Xong.
*Ở đây thì lisp sẽ copy đối tượng từ điểm đích thứ nhất đến điểm đầu của line và quay nó song song với line. Nếu bạn muốn copy đối tượng từ điểm đích thứ nhất đến điểm cuối của line thì sửa
(setq diem1m (cdr (assoc 10 ttdt)))
(setq diem2m (cdr (assoc 11 ttdt)))

Thành
(setq diem1m (cdr (assoc 11 ttdt)))
(setq diem2m (cdr (assoc 10 ttdt)))

Là được.

*Sẳn tiện mình viết luôn lệnh NALCL:
Giống lệnh trên nhưng thay vì chọn 2 điểm nguồn thì lisp hỏi chọn line nguồn (line này có thể nằm trong tập hợp chọn hoặc không gì cũng được). Lisp sẽ lầy điểm đầu và điểm cuối của line này làm 2 điểm nguồn.

(Defun C:NALCL ( ) 
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")

(command "undo" "be")
(setq donvi (/ (getvar "viewsize") 50))

(Princ "\nHay chon doi tuong :")
(setq XX (ssget))

(setq ddd (entsel "\nChon LINE nguon"))
(while
(or
(null ddd)
(/= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd)))))
)
(princ "\nDoi tuong khong phai la LINE! Chon lai")
(setq ddd (entsel "\nChon LINE nguon"))
)

(setq DTDTT (car ddd))
(setq DTTT (entget DTDTT))
(setq NDTTT (cdr (assoc 1 DTTT)))
(setq diem1 (cdr (assoc 10 DTTT)))
(setq diem2 (cdr (assoc 11 DTTT)))

(grdraw diem1 diem2 3)
(setq gocchuan(angle diem1 diem2))
(thuchienchon)
(command "undo" "end")
(Princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(Defun C:NALL ( )
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")

(command "undo" "be")
(setq donvi (/ (getvar "viewsize") 50))

(Princ "\nHay chon doi tuong :")
(setq XX (ssget))
(setq diem1 (getpoint "\nDiem chuan thu nhat: "))
(setq diemvt1 (polar diem1 pi donvi))
(setq diemvt2 (polar diem1 (* 2 pi) donvi))
(setq diemvt3 (polar diem1 (/ pi 2) donvi))
(setq diemvt4 (polar diem1 (- 0 (/ pi 2)) donvi))
(grdraw diemvt1 diemvt2 3)
(grdraw diemvt3 diemvt4 3)
(setq diem2 (getpoint "\nDiem chuan thu hai: "))
(setq diemvt12 (polar diem2 pi donvi))
(setq diemvt22 (polar diem2 (* 2 pi) donvi))
(setq diemvt32 (polar diem2 (/ pi 2) donvi))
(setq diemvt42 (polar diem2 (- 0 (/ pi 2)) donvi))
(grdraw diemvt12 diemvt22 3)
(grdraw diemvt32 diemvt42 3)
(setq gocchuan(angle diem1 diem2))
(thuchienchon)
(command "undo" "end")
(Princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun thuchienchon ()
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(Princ "\nHay chon cac LINE dich :")
(setq SS (ssget '((0 . "LINE"))))

(setq i 0)
(setq N (sslength ss))
(while (< i N)
(setq doituong (ssname SS i))
(setq ttdt (entget doituong))
(setq diem1m (cdr (assoc 10 ttdt)))
(setq diem2m (cdr (assoc 11 ttdt)))
(thuchienall)
(setq i (1+ i))
)
(setvar "osmode"luubatdiem)
(Princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun thuchienall ()
(setq gocmoi(angle diem1m diem2m))
(setq goctinh (- gocmoi gocchuan))
(setq diem3 (polar diem1m goctinh 100))

(setq L 0)
(setq M (sslength XX))
(while (< L M)
(setq DT (ssname xx L))
(command ".copy" DT "" diem1 diem1m)
(command ".rotate" "last" "" diem1m diem3)
(setq L (1+ L))
)
(Princ)
)

http://www.cadviet.c...o...12064&st=20
 • 0

#30 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 20 September 2009 - 12:13 AM

Lisp Trang đang sử dụng, mọi người tham khảo:

(defun C:LP(/ PNT1 P1X P1Y STDY DY COORDN COORDE PTXT)
(setq PNT1 (getpoint
"\nPick coordinate point: "))
(setq P1X (car pnt1)) ;X coord
(setq P1Y (cadr pnt1)) ;Y coord
(setq STDX (rtos P1X 2 3))
(setq STDY (rtos P1Y 2 3))
(setq COORDN (strcat "X""="STDX ))
(setq COORDE (strcat "Y""="STDY ))

(setq PTXT (getpoint
"\nPick text location: "))
(command "LEADER" PNT1 PTXT "" COORDN COORDE "")
(princ)
)

Hình như Lisp mình ngắn nhất. Chắc hay nhất rồi đây. Ai phản đối thì alô cho mình đi uống bia nha. ke ke ke :cheers: :cheers:

Lisp của bạn còn đơn sơ và dài. Lisp dưới đây là mình đã cải tiến mã lisp của bạn. Màu xanh là chỗ cải tiến.

(defun C:LP(/ PNT1 COORD PTXT) ;
(setq PNT1 (getpoint
"\nPick coordinate point: "))
(setq COORD (mapcar 'strcat '("X=""Y=") (mapcar 'rtos PNT1 '(2 2) '(3 3))))
(setq PTXT (getpoint
"\nPick text location: "))
(command "LEADER" PNT1 PTXT "" (car COORD) (cadr COORD) "")
(princ)
)

So sánh hiệu suất:
- Rút từ 14 dòng lệnh về còn 9 dòng lệnh.
- Rút từ 8 biến về còn 3 biến.
 • 5

#31 svba1608

svba1608

  Tưởng Thị Tú Khuyên

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 609 Bài viết
Điểm đánh giá: 624 (tốt)

Đã gửi 20 September 2009 - 06:27 AM

Hình như Lisp mình ngắn nhất. Chắc hay nhất rồi đây. Ai phản đối thì alô cho mình đi uống bia nha. ke ke ke :cheers: :cheers:

Lisp của bạn còn đơn sơ và dài. Lisp dưới đây là mình đã cải tiến mã lisp của bạn. Màu xanh là chỗ cải tiến.
So sánh hiệu suất:
- Rút từ 14 dòng lệnh về còn 9 dòng lệnh.
- Rút từ 8 biến về còn 3 biến.


Đúng là "trên người còn có người", "ngoài trời còn có trời", "cao nhân tất có cao nhân trị". :cheers:
 • 1

#32 khaosat2009

khaosat2009

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 171 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)

Đã gửi 20 September 2009 - 09:56 AM

(defun C:LP(/ PNT1 COORD PTXT) ;
(setq PNT1 (getpoint
"\nPick coordinate point: "))
(setq COORD (mapcar 'strcat '("X=""Y=") (mapcar 'rtos PNT1 '(2 2) '(3 3))))
(setq PTXT (getpoint
"\nPick text location: "))
(command "LEADER" PNT1 PTXT "" (car COORD) (cadr COORD) "")
(princ)
)

Nhờ Anh giúp bổ sung thêm cho lisp thực hiện thêm các công việc sau :
1. Thêm tên điểm.
2. Xuất ra bảng thống kê tọa độ các điểm, với nội dung : STT - Tên điểm - Tọa độ X - Tọa độ Y - Ghi chú.
3. Xuất bảng thống kê ra file text.
Mong được anh giúp. CÁm ơn
 • 0

#33 PES

PES

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 20 September 2009 - 11:15 PM

Em xin mạn fép bác Hoành, múa rìu ...cắt tiếp ... của bác cho ngắn hơn :cheers:

(defun C:LP(/ PNT1) ;
(setq PNT1 (getpoint "\nPick coordinate point: "))
(command "LEADER" PNT1 (getpoint "\nPick text location: ") "" (strcat "X=" (rtos (car PNT1) 2 2)) (strcat "X=" (rtos (cadr PNT1) 2 2)) "")
(princ)
)

Ko tính về số dòng nữa thì em cũng chỉ dùng đến 1 biến thôi. (Em nhớ lại ngày xưa cũng có lần em thắng được cả ...thầy giáo Pascal vì cả đoạn chương trình dài lê thê chỉ dùng đến 1 biến trong khi thầy ra yêu cầu tối thiểu 3 biến, bây h ko nhớ bài đó là bài j nữa, chỉ nhớ 1 biến đó được ...xài đi xài lại nhiều lần :cheers: )

Người giỏi thì nhiều lắm bạn ơi. Ai cũng có điểm mạnh riêng của mình. Hãy phát huy điểm mạnh thay vì sửa chữa điểm yếu.

Người giỏi cũng nhiều mà người tưởng mình giỏi cũng nhiều
 • 2

#34 PES

PES

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 20 September 2009 - 11:44 PM

Kha kha kha. Có vẻ có 1 cao thủ xuất hiện đây. Trang đây không biết gì AutoLisp và CAD. Vì tòan vẽ tay. Khà khà khà.

Pes. Nếu bạn có tài thật Trang đây xin cộng tác. Bài tóan của Trang như sau:

Trang vẽ tay rồi scan vào máy tính. Dùng chương trình tạo ra file phối cảnh như 3d max. OK chứ???

Cao thủ Nhân tài Đất việt năm ngoái Trang gặp giỏi lắm. Phải nói cực giỏi. Năm nay Trang đang chờ kết quả chung khảo. Kha kha kha.

Bác Trang này nhầm rồi, em ko fải cao thủ, cũng ko fải "Nhân tài đất Việt", em lại càng ko giỏi trong lĩnh vực nào cả, khi nào bác làm ra cái sản fẩm như trên rồi, em chỉ xin bác được cộng tác về mảng ...marketing :cheers: (bác thử hỏi mấy bác nông dân làm ra máy bay trực thăng xem họ có cộng tác ...sản xuất BOING với bác ko? :cheers:
(Nói một cách nghiêm túc, về mặt công nghệ, ý tưởng của bác ko fải là cái j quá khó)
 • 0

#35 PES

PES

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 21 September 2009 - 12:37 AM

Hả??? Ý tưởng không quá khó? Nếu bạn chuyên về Marketing sao lại nói ý tưởng mình không quá khó? Bạn giải thích kỹ chút xíu được chứ??? Vì nếu làm được thì phần mềm Max sẽ không còn cần thiết. He he he. Bạn cho rằng mình như các bác nông dân àh? Okie mình chấp nhận. Thà mình là nông dân mà có thể làm ra máy bay còn hơn nhiều tiến sỹ mà cả đời chưa bao giờ đụng vào 1 chi tiết của máy bay. Mình dân miền Nam nên chất phác lắm. Không câu nệ.

Nếu bạn nào có thể làm được ý tưởng Trang đưa ở trên Trang xin mua lại. :cheers:

@ Pes: Bạn là dân Marketing nhưng sao đến giờ mình chưa thấy bạn Marketing sản phẩm nào vậy? Chẳng lẽ Marketing thương hiệu PES??? :cheers:

http://www.baomoi.co...-2D/2615911.epi
Bất cứ ai yêu công nghệ đều có thể tìm được những soft dạng như thế này cho dù là nông dân, tiến sỹ, dân kỹ thuật hay dân market.
Bổ sung:
http://www.isprs.org..._pellegrini.pdf
@ tuongtrang : Tài liệu này có thể có ích cho bạn ? <_<
 • 0

#36 Thaistreetz

Thaistreetz

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 914 Bài viết
Điểm đánh giá: 515 (tốt)

Đã gửi 21 September 2009 - 01:58 AM

thôi nào 2 bạn. muộn rồi, topic này cũng lạc chủ đề rồi đấy. mỗi người một quan điểm. các bạn cứ giữ lấy quan điểm riêng của mình vì các bạn tranh luận với nhau ở đây không giúp ích gì đc cho mọi người cả.
@Trang: Mình biết là văn hóa người nam và người bắc có nhiều nét khác nhau, tuy nhiên chúng ta là những người làm kỹ thuật, trong công việc chúng ta chỉ cần biết 2 điều cơ bản nhất là đúngsai. mình mong bạn đừng fân biệt mọi người trong 4r này theo kiểu như vậy nữa nhé.
 • 2

Hình đã gửi
IN HIM, I TRUST. THE TRUST IN MY GOD


#37 bosstuyentn

bosstuyentn

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 23 March 2010 - 12:09 PM

[quote name='Phiphi-' date='Feb 13 2009, 21:09' post='49741']
PP vừa có thêm 1 Lisp mới được viết theo yêu cầu:
+ Lệnh POL dùng để vẽ 3D Polyline qua các Points
+ Lệnh SPL dùng để vẽ 3D Spline qua các Points
Hai lệnh này dùng chung trong 1 Lisp pol_spl.lsp
http://www.cadviet.c...les/pol_spl.lsp

sao em ko dow dc 2 lisp này nhỉ
 • 0
Tiền không phải là tất cả nhưng ko có tiền chả làm được cái gì hết...

WinPower -Thiết bị ngành điện, trạm điện, an ninh, PCCC
Hình đã gửi

#38 bosstuyentn

bosstuyentn

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 23 March 2010 - 12:14 PM

Bài toán là dùng LISP để tạo ra Pline 3D, các profile, section có thể dùng dể thiết kế các hệ thống đường ống Gas, Water, Sewer, đường dây điện cao thế ... ngầm duới mặt đất.
PP bổ sung thêm vài LISP đã down từ CADViet và cac forum khác:
http://www.cadviet.c...p_bo_sung_1.zip
+ Lệnh NN dùng nối các objects lại thành 1 Pline.
+ Lệnh PLREV dùng đổi hướng Lines, Polylines, LWPolylines, các objects khác.
+ Lệnh NUM dùng đánh dấu các point theo thứ tự, có thể thêm text trước và sau, TD: C1x, C2x, C3x.
Nhờ Bác nào thêm vào phần đánh theo cấp số nhân, TD: +5m, +10m, +15m...
+ Lệnh EXPTXT dùng xuất toạ độ ra 1 file text.
+ Lệnh XPIPE hoặc XTUBE dùng vẽ đường ống dạng 3D.
Bác Nataca hoặc các Bác quan tâm có Lisp gì hữu ích khác thi xin chia sẽ thêm. Thanks you.

bac PhiPhi cho em Hướng dẫn sd được ko mail của em là tutuyen86@gmail.com có hình minh hoạ thì tốt. cái Xpipe thì dùng được với ống đoạn thẳng thế còn ống cong bất kỳ thì sao, em muốn ống rỗng thì làm như thế nào
 • 0
Tiền không phải là tất cả nhưng ko có tiền chả làm được cái gì hết...

WinPower -Thiết bị ngành điện, trạm điện, an ninh, PCCC
Hình đã gửi

#39 bosstuyentn

bosstuyentn

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 24 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 23 March 2010 - 02:56 PM

Em cần các huynh viết hộ cái lisp như trong hình. Làm sao khi em muốn vẽ các hình dạng ống, em chỉ cần vẽ đuờng line truớc làm trục tâm ống, rùi nhập bán kính hình tròn trong hình tròn ngoài rùi tự động nó uốn theo đuờng line em vẽ lúc đầu. Đối với ống dạng đa giác cũng tuơng tự, sau khi vẽ đuờng line hay pline làm tâm. Nhập chiều các cạnh hình trong, rùi hình ngoài, kết quả là nó uốn theo đuờng tâm line lúc đầu. MOng các bác giúp em với. Em làm thủ công vừa tay to vừa lâu
Hình đã gửi
 • 0
Tiền không phải là tất cả nhưng ko có tiền chả làm được cái gì hết...

WinPower -Thiết bị ngành điện, trạm điện, an ninh, PCCC
Hình đã gửi

#40 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 23 March 2010 - 04:51 PM

bac PhiPhi cho em Hướng dẫn sd được ko mail của em là tutuyen86@gmail.com có hình minh hoạ thì tốt. cái Xpipe thì dùng được với ống đoạn thẳng thế còn ống cong bất kỳ thì sao, em muốn ống rỗng thì làm như thế nào

Q. Còn ống cong bất kỳ thì sao + muốn ống rỗng thì làm như thế nào?
A. Thì phải vẽ 1 profile rồi dùng lệnh Xpipe hoặc Xtube.
 • 0