Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * - - 7 Bình chọn

CADViet Antivirus !!!


 • Please log in to reply
205 replies to this topic

#1 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 12 February 2009 - 01:20 PM

Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:
- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:
- zoomfactor về 60
- mbuttonpan về 1
- HIGHLIGHT về 1
- fillmode về on

Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.

Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.

Bạn hãy download file CVAV về (bằng cách click vào nút download) rồi làm theo hướng dẫn:

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/9088-cadviet-antivirus/
;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
(setq removedcodelist (list
";; Silent load."
"(princ)"
"(load \"acadapp\")"
"(load \"ddcopy.lsp\")"
"(load\"acadiso\")"
;; v103
"(setq flagx t)"
;; v102
""
)
infectedcodematch (strcat
"(load \"acadapp\"),"
"(load \"ddcopy.lsp\"),"
"(load\"acadiso\"),"
;; v103
"(setq path (findfile \"base.dcl\")),"
"(strcat c-acaddocpath \"acaddoc.lsp\")"
;; v103
)
restoresv (list (cons "cmdecho" 1)
(cons "zoomfactor" 60)
(cons "mbuttonpan" 1)
(cons "HIGHLIGHT" 1)
(cons "fillmode" 1)
)
restorecmd (list "plot" "u" "qsave"
"line" "quit" "trim"
"extend" "move" "xplode"
"xref" "xbind"
)
)
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.04 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)
(setq support_path (findfile "base.dcl")
support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
nowdwg (getvar "dwgname")
wjqm (findfile nowdwg)
wjqm (if wjqm
wjqm
nowdwg
)
dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))
acad_path (vl-filename-directory (findfile "acad.exe"))
removedlist (list (strcat acad_path "\\acaddoc.lsp")
;; v104
(strcat support_path "acadapp.lsp")
(strcat support_path "acadappp.lsp")
(strcat support_path "ddcopy.lsp")
(strcat support_path "acadapq.lsp")
;; v103
(strcat support_path "acaddoc.lsp")
;; v103
(strcat dwg_path "acad.lsp")
(strcat dwg_path "acaddoc.lsp")
;; v102
(strcat dwg_path "acaddoc.fas")
;; v102
(strcat dwg_path "acad.fas")
;; v102
(strcat dwg_path "acad.vlx")
;; v102
(strcat dwg_path "acadapq.lsp")
;; v103
)
fixedlist (list (strcat support_path "acad.mnl")
(strcat support_path "acad.lsp")
)
)
(defun fixvr (fn / content infected)
(if (setq ff (open fn "r"))
(progn (while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
(setq content (append content (list str)))
(if (wcmatch str infectedcodematch)
(setq infected t)
)
)
)
(close ff)
(if infected
(progn (setq ff (open fn "w"))
(foreach str content (write-line str ff))
(close ff)
(princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)
)
)
(foreach fn removedlist
(if (vl-file-delete fn)
(progn (princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)
(foreach fn fixedlist (fixvr fn))
(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
(princ "\nNo infected files were found!")
(progn (setvar "cmdecho" 0)
(mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
(mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
(princ (strcat "\nTotal "
(itoa ifile)
" infected files were found and removed!"
)
)
(setvar "cmdecho" 1)
)
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
;;(defun c:cvav_1_04()(princ))(princ)


1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.
CVAVHelp1.png

2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application
CVAVHelp2.png

3. Chọn mục content
CVAVHelp3.png

4. Nhấn Add
CVAVHelp4.png

5. Chọn đến file file CVAV.lsp
CVAVHelp5.png

6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc
CVAVHelp6.png

Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.

Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

Lời khuyên: Hiên nay biến thể của virus này rất nhiều, rất nhiều trong số đó chưa được cập nhật vào trong CADViet Antivirus. Nếu bạn đã cài CADViet Antivirus vào máy thì máy bạn sẽ không bị nhiễm những biến thể thể này (cho dù CVAV chưa cập nhật). Vì vậy, tôi khuyên các bạn (nhất là các bạn không rành về IT) nên cài CADViet Antivirus vào máy tính của bạn vì CADViet Antivirus gần như không ảnh hưởng đến AutoCAD của bạn nhưng bạn sẽ tránh được các rắc rối do biến thể của virus gây nên.
Similar topics from web:
Autodesk
Debugging what this LISP Virus is doing
ACAD/Medre.A Malware FAQ
Lisp Cad hỗ trợ trong thiết kế | Lisp Cad ho tro trong thiet ke
How to remove all Autodesk products from a Windows system
Threats to AutoCAD | Symantec Connect Community
News
Download cài đặt
Online Virus Scanning | Social Networking sites are new breeding ...
contagio: Medre.A
AutoCad Message ? [Lưu Trữ]
kate | Online Virus Scanning
AutoLisp
AutoCAD LT 2013 Installation-การติดตั้งโปรแกรม
 • 27

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 05 March 2009 - 11:41 AM

Vừa cập nhật thêm 1 biến thể của sâu acad.lsp vào lisp trên. Mọi người download lại để dùng.

Biến thể này do mấy chú Việt nam bẩn bựa sửa mã nguồn từ file sâu gốc. Nó disable lệnh: plot, u, qsave, line, quit, explode, trim, extend, move.
 • 2

#3 hotuan

hotuan

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 37 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 05 March 2009 - 03:31 PM

Vừa cập nhật thêm 1 biến thể của sâu acad.lsp vào lisp trên. Mọi người download lại để dùng.

Biến thể này do mấy chú Việt nam bẩn bựa sửa mã nguồn từ file sâu gốc. Nó disable lệnh: plot, u, qsave, line, quit, explode, trim, extend, move.

thanks bác rất nhiều. Mấy lần em và thàng bạn gặp toàn phải cài lại wil thôi remove cad đi cài lại vẫn bị khó chịu vô cùng. Từ nay gặp con virut này thi ok rồi hihi.
 • 0

#4 hungtv0102

hungtv0102

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 26 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 17 March 2009 - 09:52 AM

Bac Hoành cho em hoi .chế độ truy bắt điểm không ổn định có phải nguyên nhân cung la do con vi rut nay không
em thường dùng NOVA trên cad 2005 ngân đây khi dùng em bật chế độ truy bắt điểm lên dùng được vài lệnh thi chế độ truy bắt điểm lai mất
lôi này cách khắc phục thế nào bác giup em voi nhe :undecided:
 • 0

#5 tuananhce03

tuananhce03

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 10 April 2009 - 02:51 PM

Cảm ơn bác rất nhiều.
Em gặp lỗi này rồi lên mạng tìm kiếm.
Chỉ có bác là giải thích và chỉ cách giải quyết rõ ràng và chính xác nhất.
 • 0

#6 minhcong1602

minhcong1602

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 28 April 2009 - 10:10 AM

Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:
- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:
- zoomfactor về 60
- mbuttonpan về 1
- HIGHLIGHT về 1
- fillmode về on

Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.

Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.

Bạn hãy download file CVAV v1.01 này về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn:

1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.
Hình đã gửi

2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application
Hình đã gửi

3. Chọn mục content
Hình đã gửi

4. Nhấn Add
Hình đã gửi

5. Chọn đến file file CVAV.lsp
Hình đã gửi

6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc
Hình đã gửi

Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.

Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

em cũng vừa làm theo hướng dẫn của bác và khi mở các bản Cad ra thì không thấy còn xuất hiện acad.lsp nữa. Không biết rằng cài phầm đó vào thì có ảnh hưởng gì tới bản Cad của mình không? Có gì thì bác up lên chỉ giáo e với nhé! Thanks bác rất nhiều!
 • 5

#7 minhdao1905

minhdao1905

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 07 May 2009 - 11:37 AM

Cảm ơn bác hoành, mấy thằng vô công rồi nghề sư bố chúng nó
 • 1

#8 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 07 May 2009 - 06:28 PM

em cũng vừa làm theo hướng dẫn của bác và khi mở các bản Cad ra thì không thấy còn xuất hiện acad.lsp nữa. Không biết rằng cài phầm đó vào thì có ảnh hưởng gì tới bản Cad của mình không? Có gì thì bác up lên chỉ giáo e với nhé! Thanks bác rất nhiều!

Xin khẳng định là cài CADViet Antivirus không ảnh hưởng gì tới bản vẽ CAD của bạn.
 • 5

#9 the12345

the12345

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 May 2009 - 01:41 PM

Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:
- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:
- zoomfactor về 60
- mbuttonpan về 1
- HIGHLIGHT về 1
- fillmode về on

Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.

Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.

Bạn hãy download file CVAV v1.01 này về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn:

1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.
Hình đã gửi

2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application
Hình đã gửi

3. Chọn mục content
Hình đã gửi

4. Nhấn Add
Hình đã gửi

5. Chọn đến file file CVAV.lsp
Hình đã gửi

6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc
Hình đã gửi

Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.

Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

bác cho em hỏi: nếu làm cad2007 cũng vạy ah? em lam như bác chỉ dẫn vẫn không được! nếu được bác gửi hướng dẫn chi tiết cho em vao mail "tongbiethanh88@gmail.com" với, em đang rất cần
 • 0

#10 duongsatdn

duongsatdn

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)

Đã gửi 13 May 2009 - 09:52 AM

bác cho em hỏi: nếu làm cad2007 cũng vạy ah? em lam như bác chỉ dẫn vẫn không được! nếu được bác gửi hướng dẫn chi tiết cho em vao mail "tongbiethanh88@gmail.com" với, em đang rất cần

Hướng dẫn của anh Hoành là quá chi tiết rồi bạn ạ.
Bạn làm không được ở bước nào?
Hay sau khi load CVAV rồi mà lỗi vẫn còn?
Bạn nên cho biết cụ thể hơn!
 • -1

#11 minhcong1602

minhcong1602

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 14 May 2009 - 11:08 PM

bác cho em hỏi: nếu làm cad2007 cũng vạy ah? em lam như bác chỉ dẫn vẫn không được! nếu được bác gửi hướng dẫn chi tiết cho em vao mail "tongbiethanh88@gmail.com" với, em đang rất cần

Mình cũng Cad 2007 nè! Làm theo hướng dẫn là được luôn. Chúc bạn thành công!!!
 • 0

#12 manhhoa

manhhoa

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 16 May 2009 - 11:40 AM

Các bác cho em hỏi sao em nhấn phải chuột rồi chọn save á lai không được.
 • 0

#13 manhhoa

manhhoa

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 16 May 2009 - 12:37 PM

Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:
- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:
- zoomfactor về 60
- mbuttonpan về 1
- HIGHLIGHT về 1
- fillmode về on

Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.

Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.

Bạn hãy download file CVAV v1.01 này về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn:

1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.
Hình đã gửi

2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application
Hình đã gửi

3. Chọn mục content
Hình đã gửi

4. Nhấn Add
Hình đã gửi

5. Chọn đến file file CVAV.lsp
Hình đã gửi

6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc
Hình đã gửi

Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.

Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

Cám ơn bác nhé rất hay em đang phải chỉnh sửa bản vẽ cho công ty may quá có bác không thì chết mất :mellow:
 • 1

#14 manhan3004

manhan3004

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 18 May 2009 - 06:01 PM

Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:
- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:
- zoomfactor về 60
- mbuttonpan về 1
- HIGHLIGHT về 1
- fillmode về on

cho mình hỏi : sửa mấy cái đó là ở đâu thế.????
 • 1

#15 MEDIC_HAT

MEDIC_HAT

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 18 May 2009 - 08:40 PM

:mellow: Cảm ơn bác nhé. Em cũng bị dính con này. Mà bác cho em hỏi, khi em vẽ thì cad bị giật. Em đã tắt grid, máy em có card hình. Cài lại win, driver rồi em cài CAD. Khởi động CAD lên và vẫn bị. Nhờ các bác giải thích dùm nha.
 • 0

#16 manhan3004

manhan3004

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 19 May 2009 - 10:15 AM

:mellow: Cảm ơn bác nhé. Em cũng bị dính con này. Mà bác cho em hỏi, khi em vẽ thì cad bị giật. Em đã tắt grid, máy em có card hình. Cài lại win, driver rồi em cài CAD. Khởi động CAD lên và vẫn bị. Nhờ các bác giải thích dùm nha.

Chạy lột tột ra tiệm mua cad10,cũng làm như vậy, và cũng nhận đc kết quả như bạn.Vẫn không Pan, zoom đc dù xoá hết *.lisp và add file của NguyenHoang.
Bác nào biết cách bày cho mình với.Không Pan, Zoom đc giống như vẽ R14.hiccc.
Sau cơn mưa trời lại mưa tiếp....
 • 0

#17 crystal_wind

crystal_wind

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 May 2009 - 11:25 AM

Mấy hôm nay đang hẹn khách hàng cần thiết kế gấp mà vào cad chẳng làm được gì cả, may quá tìm được trình của bác Hoành cám ơn bác nhiều. Mấy thằng làm ra con virut này chắc thừa cơm.
 • 0

#18 Darkmoon

Darkmoon

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 23 May 2009 - 07:29 PM

Mình vừa mới thử xong Thanks bác nhiều nha !!
 • 0

#19 chienxd1985

chienxd1985

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 08 June 2009 - 04:10 PM

mình cũng đã làm theo cách của bạn nhưng chỉ được từng lúc, mấy cái file cad.lsp mình đã xóa đi nhưng thỉnh thoảng no vẫn tự sinh ra có cách nào ngăn chặn tận gốc ko.mà nguyên nhân gốc là do đâu vậy :lol2:
 • 2

#20 tigertiger

tigertiger

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 09 June 2009 - 01:56 AM

mình cũng đã làm theo cách của bạn nhưng chỉ được từng lúc, mấy cái file cad.lsp mình đã xóa đi nhưng thỉnh thoảng no vẫn tự sinh ra có cách nào ngăn chặn tận gốc ko.mà nguyên nhân gốc là do đâu vậy :lol2:bạn chưa đọc hết rồi, phải download file sau

Bạn hãy download file CVAV v1.01 này về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn

đọc tiếp ở bài 1 nhé, load file nay lên đó mà
 • 3